ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד טל בונן :

בפני כבוד ה שופט דורון יעקבי

המאשימה:

מדינת ישראל

נגד

הנאשם:
טל בונן

החלטה

לפני בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר לפי סעיף 130 ל חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982 שהוגשה ביום 24.8.21 .

המבקש ביקש להישפט במקום לשלם את הקנס. בגין העבירה שבה הואשם, העמדת/החנית את רכבו על המדרכה בתאריך 04.11.2019 , עבירה לפי סעיף 6(ד)(2א) לחוק עזר לתל אביב-יפו (העמדת הרכב וחנייתו), התשמ"ד 1983.

התיק נקבע לדיון ביום 06.05.2021, אליו לא התייצב הנאשם ובית המשפט קבע כי נשלחה הזמנה כדין לכתובתו העדכנית ועל כן ניתן פסק דין בהיעדר,ונגזר דינו של הנאשם המחייב אותו בקנס בסך 500 ₪. כפי שעולה מבקשת התביעה, פסק הדין ניתן לאחר שבית המשפט התרשם, מאישור המסירה, כי המבקש זומן לדיון כדין ובהתאם לסעיף 240(א)(2) ל חוק סדר הדין הפלילי, רשאי בית המשפט לדון נאשם שהוזמן ולא התייצב למשפטו, שלא בפניו, אם הוא סבור כי לא יהיה בכך משום עיוות דין לנאשם ובלבד שלא יטיל עליו עונש מאסר. בנוסף, סעיפים 130(ח) ו- (ט) קובעים כי בית המשפט רשאי לבטל את גזר הדין ואת ההכרעה שניתנו בהיעדר, אם נוכח שהייתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין.

בבקשתו ציין המבקש כי מבירור שעשה עולה כי נשלחו אליו 2 הזמנות לדין אשר לא הגיעו לידיו, ומבקש מבית המשפט התחשבות בכך. ט ענות המבקש בעניין זה נטענו בעלמא ללא כל אסמכתא תומכת.

לאחר שבחנתי את הבקשה ואת תגובת המשיבה, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

ברע"פ 2835/08 יואל גולדברג נ' עיריית תל אביב נקבע כי משרשם המבקש את כתובתו בבקשה להישפט, היא הכתובת שהופיעה על ההזמנה לדיון, קמה נגד המבקש החזקה הקבועה בתקנה 44א ל תקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974, לפיה, בעבירות קנס רואים את ההזמנה למשפט, כאילו הומצאה כדין אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו.

במקרה דנן, ההזמנה לדיון נשלחה לכתובת אותו רשם הנאשם בבקשה. כמו כן, הוא לא הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו, ועל כן חלה במקרה זה חזקת המסירה.

ברע"פ 8427/17 מדינת ישראל נ' אמנון סאלם נקבע כי לאור חזקת המסירה, עומדת משוכה גבוהה למדיי בפני הטוען לקיומה של סיבה מוצדקת לאי התייצבותו לדיון. עוד נקבע שם, כי טענות לשיבושים בהגעת דברי הדואר יש לתמוך בחומר ממשי, ואין להעלות טענות מסוג זה בעלמא וללא כל תימוכין. כמו כן, יש להצביע על שיקולים כבדי משקל בעלי פוטנציאל ממשי לשינוי התוצאה, על מנת שיבוטל פסק הדין בעילה של חשש לעיוות דין.

במקרה דנן ההזמנה למשפט חזרה בציון 'לא נדרש' המהווה ע"פ הנ"ל המצאה כדין, כמו כן על פי רישום המזכירות בתיק בית המשפט, בתאריך 24.02.2021 הודע לנאשם טלפונית על קיומו של הדיון.

כמו כן מעיון בתיק עולה כי הנאשם דרש ממזכירות בית המשפט את הכרעת הדין וגזר הדין עוד בתאריך 10.06.2021, על כן לא ברור מדוע התמהמה במשך למעלה מחודשיים בבקשתו הנוכחית. הנאשם לא מספק כל סיבה מוצדקת או הסבר לשיהוי בהגשת הבקשה.

בהתאם לאמור ברע"פ 1446/14 אסדי ריאד נ' מדינת ישראל, המועד אשר נקבע בחוק להגשת בקשה לביטול פסק דין הינו בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין למבקש .

כמו כן, בהתאם לס' 130 (ח) לחסד"פ בית המשפט אינו רשאי לדון בבקשה שהוגשה לאחר המועד ללא הסכמת התובע, אשר במקרה דנן לא נתן התובע את הסכמתו, וכל זאת בהתאם לסעיף 130(ח) לחוק סדר הדין הפלילי.

לאור כל האמור לעיל, לא מצאתי להיעתר לבקשה. אשר על כן, הבקשה נדחית.
ניתנה היום, ו' תשרי תשפ"ב, 12 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: טל בונן
שופט :
עורכי דין: