ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אחים פבר בע"מ נגד עלי מוסתריחיה :

בפני כבוד הנשיא אברהם אברהם

מערערת

אחים פבר בע"מ

נגד

משיבה

עלי מוסתריחיה

ערעור על פסק דינו בית המשפט השלום בטבריה (כבוד השופטת א' הלר), בתא 66950-12-19 מיום 01.08.2021

בית המשפט קמא קיבל את עדות בעליה של המשיבה , אשר תיאר כי חברתו הספיקה לבצע עבודו כלונסאות לבית ולבריכה, תפסנות, קורות הקשר, והכנה ליציקה. נקבע כי העדות היתה מהימנה ונתמכה בחשבונית, העתקי המחאות שנמסרו בהתאם להתקדמות הבניה ואף ביומן העבודה המפרט את 15 ימי העבודה ופירוט הנעשה בהן. עוד נקבע כי גם מהנדס המערערת אישר כי המשיבה ביצעה עבודת עד לשלב קורות קשר הן של הבית והן של הבריכה.

פסק דין

1. המשיבה, חברה קבלנית, התקשרה עם המערערת בהסכם ל בניית בית צמוד קרקע ובריכת שחייה במקרקעין שבבעלותה. סוכם כי תמורת העבודה תשלם המשיבה למערערת בהתאם לקצב התקדמות הבני יה, בארבעה שלבים : רצפה, תקרה, בריכת שחיה וקירות. לטענת המשיבה, הסכום הסופי עליו הוסכם הוא כ- 140,000 ₪ בתוספת מע"מ, בעוד המערערת טוענת כי הוסכם על סך של כ- 116,000 ₪ בצירוף מע"מ.

לאחר שהחלה המשיבה בביצוע העבודה נתגלעה מחלוקת בין הצדדים בנוגע לאיכות קידוח הכלונסאות. המשיבה טענה כי ביקשה מהמהנדס לאפשר לה לתקן את הליקויים, אך הוא נמנע מכך. על כן הגישה המשיבה את תביעתה לבית משפט השלום, בה טענה להפרת חוזה מצד המערערת, עתרה ל קבל תמורה עבור העבודה שכבר בוצעה (לטענתה – כ-70% מהיקף העבודה), וכן פיצויים על נזקי ההפרה. לתביעתה צורפה חוות דעת של מהנדס, לפיה היא זכאית לקבל סך של 69,760 ₪ תמורת ביצוע שלב השלד , וסך של 12,650 ₪ בגין בניית בריכת השחיה (להלן: חוות הדעת). המערערת טענה להגנתה, כי ביקשה שוב ושוב מהמשיבה לתקן את הדרוש תיקון ולהמשיך בקיום החוזה, אלא שהמשיבה הפרה את התחייבותה ואף גרמה לה לנזקים שונים , לרבות השחתת חומרי בניה.

בית המשפט קמא קיבל את עדות בעליה של המשיבה , אשר תיאר כי חברתו הספיקה לבצע עבודו כלונסאות לבית ולבריכה, תפסנות, קורות הקשר, והכנה ליציקה. נקבע כי העדות היתה מהימנה ונתמכה בחשבונית, העתקי המחאות שנמסרו בהתאם להתקדמות הבניה ואף ביומן העבודה המפרט את 15 ימי העבודה ופירוט הנעשה בהן. עוד נקבע כי גם מהנדס המערערת אישר כי המשיבה ביצעה עבודת עד לשלב קורות קשר הן של הבית והן של הבריכה.

עוד נקבע כי טענות המערערת בדבר ליקויים בעבודת המשיבה אשר הצדיקו את הפסקת ההתקשרות עימה, נטענו בעלמא ולא גובו בחוות דעת של מומחה, כאשר מנגד, עיון ביומן העבודה שניהלה המשיבה מעיד על תיקון הליקויים עליהם הצביע מהנדס המערערת.

בית המשפט קמא מצא בנסיבות אלה להעמיד את גובה הפיצוי באופן גלובאלי, אותו הוא העריך על דרך האומדנא בסך של 40,000 ₪ בתוספת מע"מ, סכום הכולל את הסכום אותו שילמה המשיבה לחברת הובלות לצורך הובלת ציוד לאתר הבניה.

3. בערעורה טוענת המערערת לשגיאות שנפלו לטעמה בפסק הדין. בתוך כך היא טוענת כי שגה בית המש פט קמא משקיבל את הטענה כי העבודה כלל ה בניית בריכת שחיה והכנה ליציקה. היא מפנה לעדויות השונות מהן עולה כי המשיבה טרם הגיעה לשלב בניית הבריכה שהוא למעשה שלב יציקת הרצפה. היא טוענת לשורה של ליקויים ו לעבודה רשלנית שנעשתה לדבריה על ידי המשיבה. לטעמה, בגין ביצוע העבודה הפגומה היא נאלצה להרוס את מקצת העבוד ה ולעשותה מחדש באמצעות קבלנים אחרים ששירותיהם נשכרו לשם כך . בנוסף מלינה המערערת על הקביעה לפיה המשיבה שילמה כספים לחברת הובלות לצורך הובלת ציוד לאתר הבניה, שכן בין המשיבה למערערת לא סוכם כי היא תישא בעלות זו, מה גם שהסכום הנתבע אינו הולם את החשבוניות שהגישה המשיבה.

דיון והכרעה
4. לאחר שעיינתי בתיק בית משפט קמא, בערעור ובמצורפיו, הגעתי למסקנה כי אין מקום לדחות את הממצאים העובדתיים שאותם קבע בית המשפט קמא, כי ממצאים אלה תומכים במסקנותיו המשפטיות, וכי לא נפלה מלפניו טעות שבדין. לפיכך דין הערעור להידחות בהתאם להוראת תקנה 148(ב) ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018.

5. למעלה מן הצורך אוסיף את אלה:

- קביעותיו של בית המשפט קמא ביחס לשלב ביצוע העבודה הקבלנית והקביעה כי לא הוכחה התרשלות המאפשר ת סילוק המשיבה מהשטח מבלי לשלם לה דבר, מבוססות על התרשמותה של הערכאה המבררת מהמסכת העובדתית שנפרסה לפניה ומשמיעת העדים , ובכך אין כל מקום להתערבותי.

- טענות המערערת לפיהן נגרמו לה נזקים ממוניים שונים , לרבות העברת תשלומים לקבלנים אחרים, הרס חלקים בעבודה וביצוען בשנית מתחילה נטענו בעלמא ולא הוכחו . יתרה מכך, הטענות לא הובאו בפני בית המשפט קמא, ולא בא זכרן בכתב ההגנה. ממילא לא הוגשה תביעה נגדית ולא הוצגו כל חשבוניות המתעדות לכאורה תשלומים אלו.

- משטענת הרשלנות לא הוכחה ומשנקבע כי המשיבה סיימה את ביצוע קורות הקשר, פשיטא כי המשיבה זכאית לשכר בגין עבודתה, וכידוע, אין ערכאת הערעור נוטה להתערב באומדנים שאותם קובעת הערכאה הראשונה, לא כל שכן כאשר אלה נקבעים בדרך של הערכה גלובאלית (ראו: ע"א 801-89 כהן נ' שבאם, מו(2) 136 (1992)). לא מצאתי כי הסכום שנפסק בגין העבודה שבוצע אינו סביר או תואם את גבולות התשלום שש ירטט ההסכם בין הצדדים.

- לא מצאתי ממש בטענת המערערת שלפיה שגה בית המשפט קמא משקבע כי המשיבה ביצעה את יציקה של הבריכה. המערערת מפנה לעדויות השונות מהן עולה כי המשיבה טרם הגיעה לשלב יציקת הבריכה, אולם ככל שעיינתי בפסק הדין מושא הערעור לא מצאתי קביעה פוזיטיבית בעניין יציקת הבריכה . כל שנקבע הוא שהמשיבה סיימה לבצע את שלב קורות הקשר הן לבית והן לבריכה (רא ו פסקה 47 לפסה"ד). פרט זה אושר בעדותו של בעלי המערערת עצמו , מר פבר (ראו עמ' 23 לפרוטוקול, ש' 8).

6. סוף דבר הערעור נדחה. משלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

ניתן היום, ו' תשרי תשפ"ב, 12 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אחים פבר בע"מ
נתבע: עלי מוסתריחיה
שופט :
עורכי דין: