ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין Facebook lnc נגד דב הירש :


בפני כבוד ה שופט דניאל קירס

המבקשת

Facebook lnc
באמצעות ב"כ הרצוג פוקס נאמן, עורכי דין
(על פי ייפוי כוח מוגבל)
עוה"ד ליטל גדנסקי

נגד

המשיבים
1. דב הירש

2. עידית שינו אמיתי
באמצעות ב"כ עוה"ד תומר אברהמי

החלטה

1. בפניי בקשתה של חברת Facebook Inc. לבטל את הזימון לעדות שהומצא לה.

2. מצאתי מקום לקבל את הבקשה. בנוסף לבקשה ולתשובות לה, הגישה המבקשת על-פי רשות מבית המשפט, השלמת טיעון, וגם לה הוגשו תשובות. די לשם קבלת הבקשה, מבלי שאסקור את כל הטענות של הצדדים, בטענת המבקשת לפיה היא אינה חברה ישראלית אלא חברה זרה, וכי על פי הלכת בית המשפט העליון בית המשפט אינו רשאי להוציא הזמנה למתן עדות או להצגת מסמך לאדם הנמצא מחוץ לתחום השיפוט (אלא בהסכמתו) , וכאשר עד נמצא מחוץ למדינה, יש להלוך בד רך הקבועה בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח- 1998 ובתקנות שהותקנו מכוחו ועל פי החוק שקדם לו.

3. הנתבע ביקש את הזימון לעדות מושא הבקשה, כזימון שיו ּצא ל"נציג של חברת פייסבוק" (ראו הבקשה מיום 27.6.2021). Facebook Inc. טענה בבקשה, כי אין ישות כזו "חברת פייסבוק"; וכי ככל שהזימון אמור היה להיות מופנה אל Facebook Inc., שהיא החברה המארחת והמפעילה שירותי Facebook עבור משתמשים בישראל ושולטת בשירותים אלה , הרי היא חברה זרה. הנתבע טען כי לא ייתכן שאין מדובר ביישות משפטית, כי היא פנת ה לבית המשפט באמצעות עורכת דין. אולם טענה זו אינה תשובה לטענת Facebook Inc. לפיה הישות המשפטית הרלוונטית היא Facebook Inc. המהווה חברה זרה. הנתבע טען כי Facebook Inc. מספקת שירותים בישראל ובשפה העברית, אולם הוא טען זאת בעלמא (הוא לא טען למשל ששרת אשר מארח את שירותי אתר פייסבוק עבור משתמשים בישראל נמצא בישראל), ואף ללא תצהיר. הוא טען כי ל-Facebook Inc. חברות בת בישראל, או לם גם זאת הוא טען ללא כל פירוט (כגון פירוט אם חברות הבת מפעילות עבורה את אתר פייסבוק בישראל), וללא תצהיר.

4. כפי שכתב כבוד השופט א' גרוניס ב-רע"א 3810/06 י. דורי את צ'קובסקי בניה והשקעות בע"מ נ' גולדשטיין, פ"ד סב(3) 175, פס' 17 (24.9.2007) (בדעת מיעוט, אולם לא לענין זה) :

"ברור, כי בית משפט בישראל אינו רשאי להוציא הזמנה למתן עדות או להצגת מסמך לאדם הנמצא מחוץ לתחום השיפוט (עד המצוי בישראל יזומן למתן עדות בהליך אזרחי בהתאם לתקנה 178 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן - תקנות סדר הדין האזרחי)). כאשר עד נמצא מחוץ למדינה ואין הוא מסכים ליתן עדות, לא יהא מנוס מלהשתמש בדרך הקבועה כיום בחוק עזרה משפטית 1998 ובתקנות שהותקנו מכוחו ועל פי החוק שקדם לו."

ראו גם רע"א 5573/15 אברבוך נ' Otkritie International Investment Management Ltd, פס' 5 (17.8.2015).

5. הדברים יפים גם לתקנה 83 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 החלה על הדיון בתביעה זו.

6. בהחלטה מיום 4.7.2021 בה הוריתי על הוצאת הזימון, הוריתי לנתבע להמציא אותו ל"חברת פייסבוק" הן באמצעות כתובת דוא"ל המיועדת להמצאה אליה, הן באמצעות עורכת הדין בישראל ליטל גדנסקי (המייצגת את Facebook Inc. בבקשת ביטול הזימון), שלטענת הנתבע יצר ה קשר עמו בענין בקשת הזימון. בבקשה לביטול הזימון טענה Facebook Inc. כי הזימון הומצא באמצעות כתובת הדוא"ל הנזכרת. הנתבע לא טען אחרת. אולם אבהיר כי אף א ילו המצאת הזימון היתה לעורכת הדין בישראל, לא היה בכך כדי לגרוע מכך שבית המשפט אינו רשאי להזמין לפי תקנות סדר הדין האזרחי עד הנמצא מחוץ לישראל (שאינו מסכים להגיע ולהעיד). המצאת זימון לחוד, ושאלת סמכותו של בית המשפט מלכתחילה להוציא זימון לחוד. "היה בעל דין מתגורר בחוץ לארץ, ממציאים לו את ההזמנה אל מקום מגוריו, ברשות בית המשפט לפי תקנה 500, אך הזמנת עד אין ממצאים בדרך זו , שכן אם לא ישעה העד אל ההזמנה, אין בית המשפט יכול לכפות עליו ציות והופעה" (יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי, 469 (מהדורה שביעית, שלמה לוין עורך, 1995); ההדגשה הוספה).

7. הנתבע הציע כי בית המשפט יורה לחברת פייסבוק להגיש תשובות בכתב לשאלות הרלוונטיות לעדות המבוקשת חלף התייצבות נציגה לעדות, אולם התובעת עמדה בתשובתה מיום 21.7.2021 על זכותה לחקור נציג פייסבוק בחקירה נגדית, ועל כן הצעה זו לא תסכון. בהעדר הסכמה אחרת של הצדדים, מסמכים יש להגיש באמצעות עורכם המעיד בבית המשפט ( ראו למשל ת"א (מחוזי ת"א) 6545-09-12 Fundacion Dorset נ' גאידמק (בר לב), פס' 48 (31.12.2019) ; בבקשת רשות הערעור רע"א 823-20 גאידמק נ' Foundation Dorset (27.7.2020) לא התערב בית המשפט בעליון באותה קביעה). מסמכים מגישים באמצעות עורכם בין היתר על מנת לאפשר את העמדת העד לחקירה נגדית ככל שהיריב מעוניין בכך. מתשובת התובעת לטיעון המשלים של Facebook Inc. א ולי משתמע שהתובעת שינתה את עמדתה בענין עמידה על זכות החקירה הנגדית (פס' 9). אולם הבקשה שבפניי היא בקשה של Facebook Inc. לביטול הזימון לעדות, ולא בקשת הנתבע להורות ל- Facebook Inc. למסור פרטים בכתב, ועל כן אין מקום במסגרת החלטה זו להכריע בטענת Facebook Inc. בטיעונה המשלים, לפיה היא אינה יכולה להפיק פרטים מעבר לפרטי " BSI" (שלשיטת הנתבע אינם כוללים את הפרטים ה נדרשים לו).

8. התוצאה היא שהבקשה מתקבלת, והזימון מיום 4.7.2021 ל"נציג של חברת פייסבוק" מבוטל בזה.

9. התובעת הותירה תחילה את הבקשה לביטול הזימון לשיקול דעת בית המשפט, אולם נוכח טענות מסוימות שהעלה הנתבע בתשובתו להשלמת הטיעון של Facebook Inc., התובעת הגישה תשובה משלה וביקשה לחייב את הנתבע בהוצאות על כך שנדרשה לעשות כן. לא מצאתי מקום לחייב את הנתבע לשלם לתובעת הוצאות. הטענות בתשובת התובעת להשלמת הטיעון של Facebook Inc. רלוונטיות למחלוקת העיקרית בין התובעת לבין הנתבע בתיק העיקרי. לא מצאתי אותן רלוונטיות לשאלה אם יש ל- Facebook Inc. עילה בדין לבי טול הזימון לעדות נציגה. המחלוקת בין התובעת והנתבע תוכרע בפסק הדין, ולא בבקשת Facebook Inc. לבטל את זימון נציגה, ולא היה צורך שהתובעת תגיש את תשובתה לצורך כך.

ניתנה היום, ה' תשרי תשפ"ב, 11 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.

דניאל קֵירֹס, שופט


מעורבים
תובע: Facebook lnc
נתבע: דב הירש
שופט :
עורכי דין: