ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אכרם סיידה נגד קרנית :

בפני כבוד השופטת הבכירה - שאדן נאשף-אבו אחמד

תובע

1. אכרם סיידה
ת"ז XXXXXX996

נגד

נתבעים
1. קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
חברות 500500376

2. זין אלדין סיידה

החלטה

לאחר עיון בחומר הרפואי שהוגש, בתמונות צבעוניות במקור של הצלקות וכן בטיעוני הצדדים, מצאתי כי קיימת ראשית ראייה אפשרית לקיומה של נכות בתחום הכירורגיה הפלסטית. הנני ממנה את ד"ר ירון ר-שי, מנהל מחלקה בבית חולים "כרמל" בחיפה, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום זה, עקב התאונה מיום 10.5.2019.
כתובתו: אהרונסון 7, חיפה.

המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 7 ימים מהיום האם הוא מקבל על עצמו את המינוי והאם יש לו קשרים מקצועיים או אישיים קרובים עם מי מבעלי הדין או באי כוחם.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו על ידי בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 10.5.2019. בין היתר, יקבע המומחה:

א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
ב. מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאלו תקופות?
ג. האם סובל התובע כיום ממגבלות תפקודיות כתוצאה מן התאונה נשוא התביעה?
ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד ואם כן, מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים הללו.
ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום. במידה שיימצא כי לתובע היו נכויות קודמות לאירוע הנדון והקשורות לתאונה קודמת משנת 2018, יתייחס גם לכך המומחה.
ו. תשומת לב המומחה מופנית לתיקונים בתקנות המוסד לביטוח לאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט''ז - 1956 ובפרט לתיקון האחרון בתשע"ט – 2018.

התובע יעמוד לבדיקות רפואיות כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובע יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות, שתחול במסגרת 45 ימים מיום קבלת החלטת המינוי.

לתשומת לב הצדדים, על מינוי המומחה כאמור בהחלטה זו יחולו תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) התשמ"ו – 1986. במיוחד מופנים הצדדים לתקנה 8 לגבי המצאת מסמכים למומחה. הצדדים לא יעבירו כל מסמך המהווה חוות דעת.

בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע, וזאת בתוך 14 יום מהיום, כאשר התובע יצרף למסמכיו גם כתב וס''ר. העתק כל פניה אל המומחה תועבר במישרין אל הצד השני ולבית המשפט.

שכר טרחתו של המומחה יעמוד על 5,000 ₪ + מע"מ, לא כולל צילומים ו/או בדיקות עזר הכרחיות.

שכר הטרחה של המומחה ישולם על ידי הנתבעת 1.

הנתבעת 1 תמציא לבית המשפט תוך 35 יום מהיום אסמכתא בדבר ביצוע התשלום למומחה.

תוך 20 יום מיום המצאת חוו"ד לידי הצדדים, רשאים הצדדים לשלוח למומחה שאלות הבהרה ועל המומחה להשיב עליהן וזאת תוך 30 יום מקבלתן.

המומחה יחל בעבודתו לאחר הבטחת שכרו וימציא את חוות דעתו לבית המשפט ולב"כ הצדדים במישרין.

המומחה יגיש חוות דעתו תוך 90 יום.

הנחיות למזכירות היוזמת:

המזכירות הפרואקטיבית תעקוב אחר יישום המפורט בהחלטה זו, על שלביה, והיא רשאית להוציא הודעות מזכירות מתאימות לצד שלא עמד בחיובים המוטלים עליו מכוח ההחלטה.

ניתנה היום, ה' תשרי תשפ"ב, 11 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אכרם סיידה
נתבע: קרנית
שופט :
עורכי דין: