ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קונדור תעשיות תעופה בע"מ נגד אוריג'ין מדיקל בע"מ :

המבקשות

1.קונדור תעשיות תעופה בע"מ
2. פיורנטיני קלריצ'י קורפוריישן בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד נדב ויסמן
משרד עוה"ד מיתר ושות'

נגד

המשיבים

1.אוריג'ין מדיקל בע"מ
2. אורי גור
ע"י ב"כ עו"ד נרדה בן צבי
משרד עוה"ד סלומון ליפשיץ

החלטה

בפני בקשת המבקשות (התובעות בתביעה העיקרית) לחייב את המשיבים במתן גילוי ועיון בשורה של מסמכים, עליהם הצהירו המשיבים , בצורה מלאה (ללא השחרות).
עניינה של תביעה זו בטענות המבקשות כי המשיבים הפרו הסכם אל מול המבקשת 1 (להלן: "חברת קונדור") אשר נועד לקדם מכירת מכונות הנשמה, המיוצרות על ידי המשיבה 1 (להלן: "חברת אוריג'ין") לממשלת הונגריה, בשיאה של מגפת הקורונה העולמית, וכי בפועל פעלו המשיבים מאחורי גבן וקידמו עסקה זו באמצעות חברות אחרות.

להלן הכרעתי בבקשת העיון במסמכים כדלקמן:

תכתובת עם מר אדלר
טענות המבקשות - כי בקשו לעיין בתכתובת של מר אדלר, שפעל מטעמם של המשיבים, וכי המשיבים לא חלקו על הרלוונטיות של התכתובת עם מר אדלר ואולם העבירו לידיהן תכתובת חלקית וחסרה כאשר היא מושחרת ברובה וזאת בטענה כי הפרטים שהושחרו "אינם רלבנטיים ו/או חסויים".
נטען, כי מהקשר הדברים ניתן להבין כי מדובר במסרונים הנוגעים ל עניין בו עסקינן ועל כן עתרו לחיוב המשיבים להעביר לעיונן את כלל התכתובת ש התנהלה בינם לבין מר אדלר, ללא השחרות ו/או השמטות ו/או עריכות.
טענות המשיבים – אשר לטענה כי לא גולו "מסרוני ההמשך" לתכתובת שכן התאפשר עיון בה נטען כי אין עוד בנמצא מסרוני המשך. אשר לטענה בעניין השחרת חלק מן התכתובת שהוצגה נטען כי הושחר מידע שאינו רלבנטי לענייננו. לצד האמור ניתנה הסכמה להביא בפני בית המשפט המסמכים המלאים להכרעת בית המשפט.

הכרעה – אני מורה למשיבים להביא לעיוני עותק מלא של המסמכים המתעדים התכתובת תוך הדגשת השורות ו/או המילים ו/או התכתובת שהושחרה.
יובא אל לשכתי במעטפה סגורה עד לא יאוחר מיום 1 3.9.21.

תכתובת עם חברת סליטרון ו/או איציק כרמל -
טענות המבקשות בעניין זה נתבקשו המשיבים לגלות תכתובות עם חברת סליטרון, לרבות תכתובת עם מר איציק כרמל, באמצעותה נטען כי ביצעו המשיבים עסקה עם ממשלת הונגריה, כאשר גם כאן, נטען כי המשיבים לא חלקו על הרלבנטיות של תכתובת זו ואולם, טענו כי אין בידם מסמכים נוספים על אלה שצורפו לכתב ההגנה.
טוענות המבקשות כי קיימת תכתובת נוספת בהינתן הנטען על ידי המשיבים בכתב ההגנה (סעיף 67) ולפיו צוין כי התנהלו מגעים ותכתובות ושיחות בין מר גור לבין מר כרמל וגורמים נוספים בסליטרון וכי עדיין מתנהלים דיונים על תנאי ההסכם. משכך, ביקשו הן לקבל לידיהם מסמכים נוספים, אשר לטענתן קיימים בידי המשיבים ואשר יש בהם, כך לטענתן, להציג את התמונה השלמה .

טענות המשיבים – כי אין כל רלבנטיות למידע המבוקש, מעבר למה שהועבר לעיון המבקשות. לעניין זה צוין כי הועבר לעיון המבקשות מזכר ההבנות (MOU) שנחתם בין אוריג'ין לבין סליטרון וכן ההסכמים ליצור ומכירת מנשמים עם סליטרון, כדי להוכיח כי אוריג'ין ביצעה עסקה עם חברה פרטית בהונגריה ולא עם ממשלת הונגריה, כפי שטוענות המבקשות כלפיה, וכן כי מזכר ההבנות נחתם רק לאחר שקונדור הודיעה כי היא יורדת מהעסקה עם ממשלת הונגריה .
אשר להוכחת הטענה כי הקשר נוצר ביוזמת סליטרון וללא מעורבות קונדור גילו המשיבים את תכתובת המייל הראשונית ששלחה סליטרון אליהם וכן תשובתם לה המוכיחות כיצד נוצר הקשר ומתי. מעבר לכך נטען כי אין עוד התכתבויות שעניינן יצירת הקשר.
המשיבות חזרו וטענו כי מעבר למסמכים שהועברו לעיון המבקשות אין עוד בנמצא חומר רלבנטי לעניין העומד לדיון ובפי המבקשות לא נמצא כל נימוק ענייני לביסוס בקשתם ועל כן יש לראות בבקשת המבקשות כניסיון ל"דוג" מידע ש אך נועד להלך עליהם אימים.
הכרעה- בהינתן הצהרות המשיבים כי העבירו לעיון המבקשות את כל החומר הרלבנטי במסגרת הנושאים העומדים לדיון כמפורט בתגובתם לעיל אין לי אלא לדחות הבקשה לחייב המשיבים בגילוי מקיף נוסף של כל התכתבות שה תנהלה ומתנהלת בין המשיבים לבין סליטרון. יש להניח כי מתנהלת תכתובת נוספת מעבר לזו אשר גולתה ואולם, עניינה הוצאתו לפועל של ההסכם שאינו מעניינה של תביעה זו בשלב זה של הדברים בטרם ניתן פסק דין בתביעה שעניינה למתן חשבונות.
בקשה זו אפוא נדחית.

מסמכים הנוגעים לעסקה הנוגדת ועיון מלא במזכר ההבנות ( MOU) בין חברת אוריג'ין לחברת סליטרון .
טענות המבקשות – במסגרת הדרישה לגילוי ועיון במסמכים בקשו המבקשות כי המשיבים יגלו להם וימסרו לעיונם כל המסמכים הנוגעים לעסקה הנוגדת. נטען כי יש לדחות את תשובת המשיבים לדרישה זו ולפיה מדובר בדרישה " גורפת ובלתי סבירה הכוללת חומר חסוי ובלתי רלוונטי" (סעיף 15 לתצהיר), מאחר ומדובר במסמכים נוגעים להסכמים שבמחלוקת ולתביעה. אשר לטענת החיסיון נטען כי על המשיבים ליתן תיאור המסמך ולציין בצמוד את נימוקי התנגדותו. (רע"א 6753/14 סופר נ' פרל (20.1.2015) ).
עוד נטען כי המשיבים העבירו לעיונם את מזכר ההבנות אשר נחתם בין חברת אוריג'ין לבין חברת סליטרון ביום 16.4.2020 ואולם, השחירו פרטים רלבנטיים אשר יש בהם כדי לשפוך אור על המניע להפרה המודעת לטענתן בה נקטו המשיבים, וזאת בהינתן העובדה כי מזכר ההבנות נחתם כ- 10 ימים בטרם דיווחה חברת האם – חברת BATM אודות העסקה.

טענות המשיבים
המשיבים טענו כי אין כל רלבנטיות לתנאים העסקיים, שהושחרו בעותק מזכר ההבנות שהועבר לעיון המבקשות, הכוללים סודות מסחריים שאינם מן העניין, ועל כן הם חסויים.

הכרעה-
המבקשות לא פרטו בבקשתן מהם פרטי העסקה הרלבנטיים אותם הן מבקש ות לדלות ממזכר ההבנות ומדוע הם רלבנטיים לשלב זה של ההליך.
בשלב זה של ההליך, שעניינו תביעה למתן חשבונות של המבקשות הטוענות כי הן זכאיות לפירות העסקה מאחר והן עמלו ליצירת העסקה, די בחשיפת המסמכים המלמדים על יצירת הקשר ומועד גיבוש ההבנות, כפי שעשו המשיבים. ככל שיצליחו המבקשות להוכיח תביעתן תישקל בקשה זו בשנית. בשלב זה של ההליך פרטי העסקה המסחרית, על תנאיה העסקיים הם בלתי רלבנטיים וחסויים.
בקשה זו אפוא נדחית.

תכתובת עם החברות - מדטרוניק, סנמינה, פלקס וBatm - והגילוי החלקי בסעיף 21.10 לתצהיר.
טענות המבקשות – כי במסגרת סעיפים 5,9,10,11,16 ו- 17 לדרישת הגילוי נתבקש גילוי ועיון בתכתובת עם החברות הנ"ל. לטענת המבקשות יש לדחות את טענת המשיבים, בתגובתם לדרישה זו , להעדר רלבנטיות של המסמכים וכן לחיסיון המסמכים ו/או לחיסיון בהיותה טענה כללית ובלתי מפורטת , כאשר לדידן המדובר במסמכים רלבנטי ים ביותר הנוגעים לעניין בהיות הגורמים הנ"ל מעורבים וקשורים לעסקה שביצעו המשיבים מאחורי גבם.
ביתר פירוט נטען, כי חברת BATM היא חברת האם של סליטרון ומר עופר בר ניר הוא סמנכ"ל BATM החתום על מסמך ההבנות ( MOU). בר נר הוא גם זה שהנחה את שר החוץ ההונגרי בביקורו במפעל סליטרון, לאחר שנכרתה העסקה הנוגדת. כמו כן, בשיחה שהתקיימה בין מר גור (המשיב 2) לבין ב"כ אוריג'ין (עו"ד מהרשק), מיום 27.4.2020 , הודה מר גור כי "אני זה BATM", דבר המלמד על מעמדה של BATM בהתקשרות הנוגדת של חברת אוריג'ין.
עוד נטען כי בסעיף 21.10 לתצהיר גילוי המסמכים גילו המשיבים תכתובת, מיום 30.3.2020, בין נציגי סליטרון ובין הגב' אריקה ג'אקו, כאשר התכתבות זו מלמדת על הקשר שבין מנכ"ל BATM (מר צבי מרום) לבין נציג השגרירות ההונגרית בישראל עמו עמדה חברת קונדור בקשר, עוד קודם לכן , בעניין עסקת יצור המנשמים.
נטען כי עיון בתכתובת זו מלמד על כי היא הועברה לעיון המבקשות באופן קטוע, חלקי ומשובש, כך למשל גולה דוא"ל מיום 30.3.2020 מבלי שגולתה ההתכתבות שקדמה לכך.
בהתאם התבקש עיון מלא בהתכתבות עם חברת BATM, שנטען כי היא רלוונטית לתביעה זו.
אשר להתכתבות עם חברות סנמינה, מדטרוניק ופלקס נטען, כי הן החברות עמן נוה ל המו"מ על מנת שישמשו קבלן משנה לייצור המנשמים. על כן ההתכתבות בין המשיבים לחברות אלו לרבות ההסכמים ותנאי ההתקשרות, הם רלוונטיים להוכחת המניע הכלכלי בבסיס העסקה הנוגדת, כמו גם לשם הוכחת דבר קיום ההפרה ורצון המשיבים לעשות שימוש בBlower של חברת פררי לשם מימוש עסקה נוגדת, באמצעות קבלני משנה אלה. ו עוד נטען כי חברת סמינה אף נזכרת במזכר ההבנות ובמסרונים שהחליפו הצדדים ביום בו נ חתם מזכר ההבנות.
בהינתן האמור, נטען כי מדובר במסמכים הרלוונטיים לבירור המחלוקת בין הצדדים ולשם הוכחת חבות המשיבים.

טענות המשיבים – כי אין כל רלבנטיות להתכתבות המבוקשת ביחס לחברות שאינן לטענתם צד לעסקה הנדונה. ביתר פירוט טענו כדלקמן:
התכתבות חברת BATM – המשיבים אינם כופרים בטענת המבקשות כי חברת BATM מחזיקה במניות חברת סליטרון אך טוענות לעקרון אישיות משפטית נפרדת וכי בקשה לקבל התכתבות עמה אינה אלא דרישה "לחיטוט במסמכים פנימיים של צד ג'". אשר לחתימת מר בר נר על מזכר ההבנות נטען כי חתם בתפקידו כמנכ"ל סליטרון.
אשר להתכתבות מושא סעיף 21.10 לתצהיר גילוי מסמכים, נטען כי המשיבים אינם צד להתכתבות ובכל מקרה הצהירו כי אין בידם התכתבות רלוונטית נוספת.
התכתבות עם חברות סמינה, מדטרוניק ופלקס – נטען כי מדובר בדרישה בלתי רלוונטית שעניינה חיטוט בעניינים עסקיים של המשיבים, שאינם נוגעים למחלוקת מושא הליך זה.
נטען כי ככל שטוענות המבקשות כי חשיפת המסמכים תביא לחשיפת המניע הכלכלי להתקשרות בין אוריג'ין לבין סליטרון הרי שמדובר בטענת סרק, מאחר ועסקינן בתביעה אזרחית המבוססת על טענה של הפרת הסכם ושאלת המניע אינה רלבנטית כלל ועיקר.

הכרעה- ראיתי לנכון לקבל בקשה זו באופן חלקי ולחייב המשיבים לגלות ולאפשר עיון בהתכתבות שהיתה להם עם BATM בטרם החתימה על מזכר ההבנות, שמא יהא בה כדי לשפוך אור על מהות המגעים שקדמו לחתימה על מזכר ההבנות ועד כמה מעורבים גורמים מהונגריה, אותם הציגה קונדור במגעיה עם אוריג'ין .
אין בהוראה זו כדי לחייב המשיבים לחשוף מידע חסוי ככל שנמצא בהתכתבות זו.
אשר להתכתבות עם החברות האחרות לא ראיתי לנכון להיענות לבקשה. טענת המבקשות לרלוונטיות ההתכתבות מאחר ויהא בה כדי ללמד על המניע להפרה, אינה עניין העומד לדיון ולהכרעה בענייננו. מה גם שהמבקשות בעצמן , בכתבי הטענות שלהן , טענו כי חל איסור מוחלט להפרה ואין כל הפרה מוצדקת. מ קום בו אוחזות המבקשות בעמדה זו תעמוד בפני שאלת קיומה של ההפרה וזכאותן של המבקשות לקבלת חשבונות בטרם קביעת פיצוי.
המסמכים הנוגעים לחברות סמינה, מדטרוניק ופלקס עניינם סוגיות עסקיות שאינן רל וונטיות בשלב זה של ההליך שעניינו בשאלה האם הפרו המשיבים התחייבות עסקית המצדיקה מתן סעד של מתן חשבונות, ועל כן אין כל הצדקה ליתן הצו המבוקש.
ככל שתוכרע סוגיית ההפרה לטובת המבקשות אשקול בשנית חיוב המשיבים בגילוי המבוקש כאן, לשם בירור וגילוי היקף העסקה, בה מעורבות גם החברות סמינה, מדטרוניק ופלקס.

מסמכים בקשר עם "יצוא מנשמים "
טענות המבקשות – המבקשות ביקשו לקבל תיעוד בקשר עם יצור המנשמים וטענו כי יש לדחות את טענות המשיבים כי מדובר במסמכים שאינם רלבנטיים וחסויים. גם בהקשר זה נטען כי טענות המשיבים נטענו באופן כללי וללא כל פירוט ולגופו של עניין נטען כי מדובר במסמכים רלוונטיים למחלוקת שבין הצדדים וכי יש בהם כדי להשפיע על השיקולים אשר עמדו בבסיס העסקה הנוגדת זאת נוכח האיסור הרגולטורי על הוצאת מנשמים מישראל והמשבר בין הצדדים בשל סירובה של קונדור לשתף פעולה עם אוריג'ין אשר ביקשה לקדם יצוא בניגוד לדין.

טענות המשיבים - נטען כי מתווה העסקה בין הצדדים, כפי שאף נטען בכתב התביעה, לא עסק כלל ביצוא מנשמים אלא, כפי שהציעה קונדור - בייצור מנשמים בהונגריה. על כן, נטען כי טענות המבקשות בעניין איסור הייצוא אינן רלוונטיות.

הכרעה- צודקים המשיבים בסירוב לחשוף מסמכים בקשר עם ייצוא מנשמים. על פניו וכפי הנטען בכתב התביעה אין המדובר בשאלה הרלוונטית לצורך הכרעה בשאלת הפרת ההסכם הנטענת.

מסמכים פנימיים של אוריג'ין
טענות המבקשות – המבקשות ביקשו לקבל לידיהן תיעוד המעיד על הכספים שהתקבלו אצל המשיבים בעסקה הנוגדת וכן פרוטוקולים של דירקטוריון חברת אוריג'ין ביחס לעסקה הנוגדת ולהסכם בין בעלי הדין. גם בעניין זה ביקשו המבקשות לדחות את טענות המשיבים כי מדובר במסמכים לא רלוונטיים וחסויים משלא טרחו המשיבים לפרט את טענת החיסיון.

טענות המשיבים – נטען כי המבקשות לא סיפקו כל נימוק לדרישתן לקבל עיון במסמכים פנימיים של חברת אוריג'ין וכי אין לאפשר למבקשות "לחטט" במסמכיה הפנימיים של אוריג'ין. בכל מקרה נטען כי מדובר במסמכים חסויים.

הכרעה – הבקשה נדחית. מהותה קבלת מסמכים פנימיים המעידים על התקבולים מהעסקה הנוגדת אינה רלבנטית לשלב זה של ההליך שעניינו בירור שאלת ההפרה ובהתאם התביעה למתן חשבונות. כפי שקבעתי לעיל, ככל שינתן סעד למתן חשבונות ניתן יהיה לבחון בקשה זו בשנית לשם בחית היקף התקבולים שצמחו ו/או יצמ חו לאוריג'ין.

מסמכים בקשר להתעניינות במנשמים של חברת אוריג'ין טענות המבקשות – המבקשות ביקשו לעיין במסמכים אשר יש בהם כדי לבסס את עמדת המשיבים, לטענתם כפי שעלתה בכתב הגנתם, ולפיה חברת אוריג'ין קיבלה אינספור פניות מגורמים שונים, לרבות ההזמנות שנתקבלו כתוצאה מאותן פניות. בעניין זה בקשו המבקשות לדחות את טענת המשיבים להעדר רלוונטיות נוכח רצונן להתמודד את טענת המשיבים בכתב הגנתם כי מעמדה של חברת קונדור התמצה רק ב"תיווך" ושלמשיבים כלל לא היה צורך בה נוכח "אינספור פניות שקיבלה".
בהקשר זה ביקשו המבקשות לעיין גם במסמכים ספציפיים שהוזכרו בכתב ההגנה כגון מסמכים בקשר לפניית סליטרון אליהם, מסמכים בקשר עם שלילת הטענה כי היה בה כדי לקדם עסקה אל מול ממשלת הונגריה, פניית ממשלת הונגריה וכן תיעוד בקשר לנטען בכתב ההגנה כי "קונדור החלה לשלוח לאוריג'ין הודעות מייל עם בקשות לאשר פניות לגורמים שונים."
טענת המבקשות כי מדובר בתכתובות רלוונטיות בהינתן טענת אוריג'ין (המוכחשת על ידן) ולפיה, קונדור לא היתה מוסמכת לפנות לממשלת הונגריה.

טענות המשיבים – כי אין כל רלבנטיות להזמנות שקיבלה אוריג'ין מגורמים שונים שהתעניינו במנשמים שלה. לטענתם, טענת המבקשות כי דרישה זו נועדה לסתור את טענת המשיבים כי חלקן בעסקה התמצה ב"תיווך", הינה טענה מטעה מאחר והם לא טענו לכך אלא להיפך, בכתב ההגנה טענו הם , כי תפקידי קונדור היו אמורים להיות משמעותיים הרבה יותר מתיווך וכללו מימון מלא וטיפול בכל היבטי העסקה.
נטען כי חברת אוריג'ין היא חברה העוסקת בפיתוח יצור ושיווק מנשמים, הפועלת בענייניה ללא קשר לחברת קונדור ואין לאפשר למבקשות לחטט בעניינה הפנימיים של החברה, כפי שמתבקש.

הכרעה – הבקשה נדחית מחוסר רלוונטיות. אין בפניות של גורמים אחרים שונים כדי להשליך על שאלת ההפרה הנטענת. ואולם, ככל שקיבלו המשיבים פניות מגורמים שונים אשר הביאו ליצירת הקשר העסקי עם חברת סליטרון תוצג ההתכתבות הרלבנטית.

סוף דבר
לעניין סעיף 1 לעיל- אני מורה למשיבים להביא לעיוני עותק מלא של המסמכים המתעדים התכתובת תוך הדגשת השורות ו/או המילים ו/או תכתובת שהושחרה.
יובא אל לשכתי במעטפה סגורה עד לא יאוחר מיום 13.9.21.
לעניין סעיף 2 לעיל – הבקשה נדחית.
לעניין סעיף 3 לעיל - הבקשה נדחית.
לעניין סעיף 4 לעיל – הבקשה מתקבלת באופן חלקי לעניין גילוי ועיון בהתכתבות עם BATM.
לעניין סעיף 5 לעיל - הבקשה נדחית.
לעניין סעיף 6 לעיל - הבקשה נדחית.
לעניין סעיף 7 לעיל - הבקשה נדחית, בהסתייגות ולפיה יש לחשוף פניות של גורמים אשר הביאו לעסקה עם סליטרון.

המבקשות תישאנה בהוצאות ושכ"ט המשיבים בגין בקשה זו בסך כולל של 7,000 ₪ .

ניתנה היום, ד' תשרי תשפ"ב, 10 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קונדור תעשיות תעופה בע"מ
נתבע: אוריג'ין מדיקל בע"מ
שופט :
עורכי דין: