ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודית סולם נגד המוסד לביטוח לאומי :

09 ספטמבר 2021
לפני: כבוד השופט עמי רוטמן
התובעת:
יהודית סולם

ע"י ב"כ: עו"ד נאוה אילון

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ: עו"ד אילנה חלפון

החלטה

ניתן בזאת תוקף של החלטה לרשימת המוסכמות והפלוגתאות, שהגישו הצדדים ביום 5.9.21.

התובעת תגיש את העדויות הראשיות שלה ושל כל יתר העדים בתצהירים בתוך 30 יום . התצהירים על נספחיהם יוגשו לבית הדין וישירות לצד שכנגד.

לא יוגשו התצהירים במועד שנקבע, ישקול בית הדין חיוב התובעת בהוצאות או מחיקת התביעה או כל החלטה אחרת.

התצהירים יוגשו ב- 2 עותקים, עותק אחד לבית הדין ואחד לצד שכנגד.

התצהירים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו.

המצהירים יצרפו לתצהיריהם, את כל המסמכים הרלוונטיים שהם מבקשים שיהיו בפני בית הדין, כולל מסמכים שיבקשו להגיש בחקירה נגדית.

בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, יראוהו כמודה בפרט שמסר לבית הדין בעל הדין שכנגד באותו עניין ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.

הנתבע יגיש תיק מוצגים שיכלול את כל הראיות שהוא מבקש להגיש בדיון ההוכחות לא יאוחר מ- 30 יום קודם לישיבת ההוכחות , ובלבד שעד אותו מועד הוגשו תצהירי הצד שכנגד. המוצגים יהוו ראיה בתיק, אלא אם תוגש התנגדות, 14 ימים לפחות לפני מועד הדיון. ככל שהנתבע מבקש להעיד עובד ציבור יצרף את תעודת עובד הציבור לתיק המוצגים. לא ירשה בית הדין להגיש ראיה שלא תיכלל בתיק המוצגים אלא מנימוקים שירשמו.

בקשות לזימון עדים מטעם התובעת תוגשנה יחד עם התצהירים.
בקשות לזימון עדים מטעם הנתבע יש להגיש עד 45 יום לפני הדיון.

למועד שנקבע להוכחות ידאגו בעלי הדין כי העדים מטעמם יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם. הצדדים יוודאו טלפונית לפחות 21 יום לפני הדיון עם עדיהם כי הם יודעים על הדיון, ומתכוונים להתייצב לעדות כנדרש. ככל שלא ייעשה כאמור, ישקול בית הדין לקיים את הדיון ולתת פסק דין ללא העד ו/או לחייב בהוצאות ככל שידחה הדיון בשל כך.

סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד, לבית הדין, לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תצהיריו, בקשה מנומקת להשמעת עדותו של אותו עד שלא על דרך התצהיר. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא-כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר, ותמצית מפורטת של עובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. לא יוגשו הפרטים הנדרשים על פי פיסקה זו, לא יתיר ביה"ד השמעת עדות בעל פה. באם יתיר בית הדין השמעת העדות שלא על דרך תצהיר ידאג הצד להזמין את העד לעדות בעל פה ביום שיקבע לדיון.

צד המבקש להקרין סרטון בדיון יביא עמו מחשב נייד שניתן להציג באמצעותו את הסרטון ובנוסף יגישו באחד מהפורמטים הבאים:

(1) Windows Media Video (WMV, WM)

(2) Audio Visual Interleave (AVI)

(3) MPEG – 1 (MPEG, MPG, M1V)

(4) QuickTime Movie File (MOV)

(5) MP4 Video File (MP4, M4V, MP4V, 3G2, 3GP2, 3GP, 3GPP)

(6) MPEG – 2 TS Video File (M2TS)

(7) Matroska Video File (MKV)

(8) TRACK

צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין לא יאוחר מ- 30 יום קודם למועד הדיון. אם לא תוגש בקשה כאמור ייתכן שלא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.

התיק יועבר לשופט/ת לקביעת דיון הוכחות בדן יחיד.

ניתנה היום, ג' תשרי תשפ"ב, (09 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: יהודית סולם
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: