ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מג'יס תיסיר נגד ועד מקומי שבי ציון מס' תאגיד :

לפני:

כבוד השופט נוהאד חסן
נציג ציבור (עובדים): מר סאבר שהאב
נציג ציבור (מעסיקים): מר ערן הורוביץ

התובע/הנתבע שכנגד
מג'יס תיסיר
ע"י ב"כ: עו"ד אורן יעקב גני
-
הנתבע/התובע שכנגד
ועד מקומי שבי ציון מס' תאגיד 501602825
ע"י ב"כ: עו"ד שי קרבצקי

פסק דין

1. בדיון שהתקיים ביום 1.6.21 ובהודעה מיום 31.8.21, הסמיכונו בעלי הדין ובאי כוחם לפסוק לפשרה, ללא נימוקים, בהתאם להוראת סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, החל בבתי הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה התשכ"ט-1969.

2. בתוקף הסמכויות המוקנות לנו, בהתאם להוראת סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ולאור הסכמת הצדדים, ולאחר עיון בכתבי הטענות ועיון במסמכים השונים שהיו בפנינו, ולאחר שקלא וטריא, הננו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע סך של 35,000 ₪ וזאת כפיצויים בגין פיטורין שלא כדין.

הסכום הנ"ל ישולם בתוך 30 ימים, שאם לא כן, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מהיום – ועד ליום התשלום המלא בפועל.

3. מובהר בזאת כי שאר רכיבי התביעה, כמו גם התביעה שכנגד, נדחים בזאת.

4. עם התשלום כאמור, יסולקו סילוק מלא סופי ומוחלט, כל תביעות התובע כנגד הנתבע, בגין תקופת עבודתו של התובע אצל הנתבע וסיומה וכן סילוק התביעה שכנגד.

5. מזכירות בית הדין תמציא לצדדים העתק פסק הדין, בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, ג' תשרי תשפ"ב, (09 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר סאבר שהאב
נציג ציבור עובדים

נוהאד חסן, שופט
אב"ד

מר ערן הורוביץ
נציג ציבור מעסיקים


מעורבים
תובע: מג'יס תיסיר
נתבע: ועד מקומי שבי ציון מס' תאגיד
שופט :
עורכי דין: