ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלון אנקאוה נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופטת כרמית פאר גינת

מבקשים

אלון אנקאוה

נגד

משיבים
מדינת ישראל

החלטה

לפניי בקשה להארכת מועד להישפט באשר לדו"ח, שמספרו 90519112545.

ב"כ המבקש ציין כי המדובר בדו"ח מסוג א/3. לדבריו, מעולם לא נשלח למבקש העתק מהדו"ח או הזמנה לדין בגין הדו"ח הנדון וכי נודע לו עליו רק כאשר קיבל הודעה מהמרכז לגביית קנסות. בתגובתו המשלימה מיום 9.9.21 ציין ב"כ המבקש כי אמינותם של מצלמות המהירות א/3 עדיין נתון בספק. כמו כן, לעניין כפירתו של המבקש, הוא ציין כי המבקש מודה בנהיגה, בזמן ובמקום העבירה, אך כופר במהירות המיוחסת לו בכתב האישום וכן כופר בתקינות המצלמה ובכיול המצלמה, וכן טוען כי גלאי הכביש אינם תקינים והוצבו באופן לא תקין. לאור האמור, הוא ביקש להאריך למבקש את המועד להישפט בגין הדו"ח הנדון.

המשיבה מתנגדת לבקשה. בתגובתה מיום 11.8.21 ציינה ב"כ המשיבה כי הודעה על ביצוע העבירה נשלחה למבקש בדואר רשום בסמוך לביצוע העבירה בדואר רשום אל כתובתו של המבקש הרשומה במשרד הפנים ואישור המסירה חזר בציון "לא נדרש", המעידה כי המדובר במסירה כדין. עוד היא ציינה כי המבקש לא פעל במסגרת הזמנים שקצב המחוקק לטיפול בדו"ח ואין בנימוקי הבקשה כדי להצדיק ארכה של מספר חודשים לאחר ביצוע העבירה. משכך, היא ביקשה לדחות את הבקשה. לתגובה צורפו העתק מהדו"ח, העתק מאישור המסירה ותמצית מידע ממשרד הפנים.

קראתי בעיון את טענות הצדדים ועיינתי במסמכים המצורפים.

עיון באישור המסירה שצורף לתגובת המשיבה מלמד כי הפרטים הנדרשים מולאו בו כנדרש, לרבות סיבת ההחזרה, חתימת הדוור ותאריך. כמו כן, המשיבה ציינה בתגובתה כי הודעת תשלום הקנס נשלחה לכתובתו הרשומה של המבקש במשרד הפנים, ואף צירפה אישור על כך, והמבקש לא חלק על כך בתגובתו. על כן, אני קובעת כי המדובר במסירה כדין.

כמו כן, משקבעתי כי המדובר במסירה כדין, השיהוי בהגשת בקשה זו לבית המשפט איננו מוסבר. המועד האחרון להגשת בקשה להישפט, כפי שמצוין על גבי הדו"ח, היה 21.12.20, ואילו הבקשה להארכת המועד להישפט הוגשה לבית המשפט ביום 28.7.21, דהיינו מדובר על שיהוי של כ-7 חודשים בהגשת הבקשה.

עם זאת, ב"כ המבקש ציין בתגובתו המשלימה מספר טענות הגנה לגופו של עניין באשר לדו"ח האמור, ולכן אני סבורה כי יש מקום לתת למבקש את יומו בבית המשפט.

על כן, נוכח טענות ההגנה של המבקש, אני סבורה כי יש מקום להאריך לו את המועד להישפט בגין הדו"ח הנדון. יחד עם זאת, נוכח העובדה כי המדובר במסירה כדין, ולאור השיהוי בהגשת הבקשה לבית המשפט, אני מתנה את הארכת המועד להישפט בתשלום הוצאות.

מטעמים אלה, אני נעתרת לבקשה וסבורה כי יש מקום להאריך את המועד להישפט בגין הדו"ח הנדון, שמספרו 90519112545, אולם מתנה זאת, כאמור, בכפוף לתשלום הוצאות בסך של 1,000 ש"ח, שישולמו תוך 30 יום ולא יאוחר מיום 10.10.21.

יובהר כי החלטתי בדבר הארכת המועד להישפט תיכנס לתוקפה רק לאחר תשלום ההוצאות.

העתק מהחלטה זו יועבר לצדדים ולמרכז לפניות נהגים במשטרת ישראל.

ניתנה היום, ג' תשרי תשפ"ב, 09 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלון אנקאוה
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: