ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהרון חדד נגד רם משה מרגלית :

בפני כבוד ה שופט איתי רגב

תובע

אהרון חדד

נגד

נתבע
רם משה מרגלית

פסק דין

לפני תביעה על סך כ-17 אלף ₪.

בכתב התביעה נטען, בתמצית, כדלקמן:
בנובמבר 2016 נחתם בין הצדדים הסכם לרכישת בית.
נטען שבדיעבד התברר לתובע כי הנתבע (המוכר) הסתיר בצבע נזילות מים בבית, וכי לא פינה מטלטלין מהבית עד כחודש לאחר מועד הפינוי.
בהסכם נקבע כי על הנתבע להמציא אישור מהרשות המקומית לצורך רישום הבית, והוא התחייב לשאת בהוצאות הכרוכות בהסדרת האישור על רקע תכנית שינויים שהגיש הנתבע, וזאת עד לסכום של 40,000 ₪. על פי סיכום בין הצדדים היה על הנתבע לשלם לקבלן שיבצע את העבודות, בפיקוח התובע, וכך נעשה – ואולם, התובע לא בחן לעומק את הנספח לחוזה עליו חתמו והתברר לו כי נשללו ממנו זכויות שהיו בהסכם המקורי.
עם תום העבודות התברר כי בבית חריגת בניה נוספת (בדמות פרגולה) שהיתה ידועה לנתבע – והתובע נדרש לשלם מכיסו את הוצאות פירוקה וקיצורה.
התובע דורש כי הנתבע ישא בעלויות הקשורות בפרגולה (7,429 ₪), וכי יפצה אותו על כך שרכש בית עם פרגולה קצרה מהמובטח (6,000 ₪) וישלם בגין עגמת הנפש שנגרמה לו (4,000 ₪).

בכתב ההגנה נטען, בתמצית, כדלקמן:
בהסכם שנחתם בין הצדדים הצהיר התובע כי הוא זכאי לבדוק ולבחון את הנכס בעזרת מומחים מטעמו. הנתבע פעל ללא לאות להסדרת האישורים מהרשות המקומית, והתובע היה שותף מלא להליך זה. בשלב מסוים, לאחר שהתובע סיכל נסיונות לסייע ופעל מאחורי הגב מול העירייה בנסיון לקבל הקלות סירב הנתבע להמשיך ולהוציא כספים, ועל רקע זה נחתמה התוספת להסכם.
גם במהלך ביצוע העבודות ניסה התובע לקצר הליכים, לבצע רק חלק מהעבודות ורק בעקבות הפצרות הנתבע – השלים התובע את העבודות.

בדיון חזרו הצדדים על טענותיהם, ובית המשפט נחשף למחלוקות האישיות שבין הצדדים.
התובע ציין כי חש שרומה על ידי התובע ועורך-דינו, שהיו להוטים לחתום על החוזה, וטען כי רק במעמד החתימה נוספה ההגבלה של 40,000 ₪. הנתבע, מצדו, טען כי היה תובע בתביעה שכנגד את התובע לו היה לו זמן לכך וחזר על הטענות כי הנתבע פעל בניגוד להנחיות בעלי המקצוע (כך, למשל, באשר להסרתו של קיר – בטון, לגרסת הנתבע; גבס, לגרסת התובע). הנתבע אף הבהיר גרסתו באשר לפרגולה ולכך שבמועד ביקורו של פקח העירייה אישר זה את המבנה לאחר שהוצג לו, על ידי הנתבע, כי יש לה כיסוי מתקפל. כן פירט את נסיבות התמשכות הליכי קבלת האישורים הנדרשים. התובע השיב כי כל הפעולות בקשר לבית נעשו כדין וחזר על הטענות כי הנתבע לא הגיש אישורים במועד.

יודגש – על אף התיאורים המפורטים בכתבי הטענות ביחס להשתלשלות ההליכים בקשר להסכם המכר והנספח לו, הסעד לו עותר התובע והסכום שפירט בכתב התביעה מתייחסים אך רק לפרגולה ולנובע ממנה (כאמור – העבודות בקשר לפירוקה ולקיצורה, ועגמת הנפש הכרוכה בכך שהבית היה עם פרגולה קטנה מהצפוי (עגמת הנפש הוצגה כשני סכומים, כ נזכר לעיל)).
לא מצאתי בהסכם המכר ובנספח לו התייחסות מפורשת לפרגולה ולמידותיה. כן מצאתי בהסכם את הצהרת התובע, כנטען בכתב ההגנה, כי התאפשר לרוכשים (התובע ואשתו) לבדוק בעצמם ובעזרת מומחים מטעמם את הממכר, את סביבתו ואת מצבו התכנוני, הפיזי, הרישומי והמשפטי (עמ' 2 להסכם מיום 29.11.16).
אמנם בהסכם יש התייחסות להסדרת נושא חריגת הבניה בחניה (ס' 2.2 להסכם) אולם מכתב התביעה עולה כי סוגיית הפרגולה היא סוגיה נפרדת ("חריגה נוספת וזו הפרגולה" – עמ' 2 לכתב התביעה, פסקה שניה (לא ממוספרת)).
יוער גם כי החשבונית שצירף התובע ביחס לעבודות תיקון הפרגולה היא מספטמבר 2020 – כשנה לאחר מועד ההתכתבות האחרונה בין הצדדים שצורפה לכתב התביעה.

נוכח האמור, דין התביעה להדחות.
לא מצאתי כי עלה בידי התובע להראות התחייבות כלשהי ביחס לפרגולה, לגדלה ולתכונותיה וממילא לא מצאתי כי עלה בידו להראות כי הנתבע או מי מטעמו הפרו התחייבות מעין זו. אין בידי גם לקבל את טענת התובע ביחס לפגם נסתר, כאשר המחלוקת היא למבנה גדול וניכר לעין, ולא לנזק בלתי ידוע לצינורות ולתשתיות הבניין, למשל.
רשמתי לפני עדותו של הנתבע באשר לאישור שהתקבל מהפקח לאחר הביקור בנכס ובדיקתו (ויוזכר כי לא צורפה כל ראיה מצד מי מהצדדים ביחס לדרישות הרשות המקומית בקשר לפרגולה), ובשים לב לכך שהנטל הוא על התובע להוכיח תביעתו – שוכנעתי כי כשל בהרמתו של נטל זה.
משלא הראה התובע כי הופרה התחייבות מצד הנתבע ביחס לפרגולה, וכאשר סכום התביעה כולו התייחס לרכיב זה של המחלוקת ביניהם (ויתר עלילות כתבי הטענות לא נועדו אלא להציג את הרקע למשקעים ולכעסים שבין הצדדים), אין מנוס אלא לקבוע כי התובע לא הוכיח התביעה – ואני מורה על דחייתה.
התובע יישא בהוצאות המשפט של הנתבע בסך 750 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 ימים.

המבקש לערער על פסק הדין רשאי להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לוד בתוך 15 ימים.

ניתן היום, ג' תשרי תשפ"ב, 09 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אהרון חדד
נתבע: רם משה מרגלית
שופט :
עורכי דין: