ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים נגד צד ג' :

12
בפני כבוד השופטת, סגנית הנשיאה רנה הירש

המבקשת-הנתבעת 2

קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים

נגד

המשיב-התובע

צד ג'

צדדי ד'

צד ה'
כ.מ.

משה שמחי

  1. אלא סוכנות לביטוח (2013) בע"מ
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ

שומרה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. לפניי בקשת הנתבעת 2 למינוי מומחים רפואיים בתחום העיניים ובתחום הרפואה הפנימית לצורך בדיקת התובע וקביעת נכותו הרפואית, לרבות קיצור תוחלת חייו, ללא קשר לפגיעה מהתאונה נשוא התביעה.
התובע מסכים לבקשה בכפוף לכך שהמומחים שימונו יקבעו בנוסף גם את קיצור תוחלת חייו כתוצאה מהתאונה וכן בכפוף לכך שהנתבעת תממן את הוצאות נסיעת התובע לבדיקה על-ידי המומחים.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, ובשים לב להסכמת התובע למינוי, אני מורה על מינויים של המומחים הבאים:
ד"ר עירית רוזנבלט כמומחית רפואית מטעם בית המשפט בתחום העיניים;
פרופ' ארדון רובינשטיין כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הרפואה הפנימית.
על מינוי המומחים יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986.
במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת מי מהמומחים המומחה מלשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, יודיע על כך לבית המשפט ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
2. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות המומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
המומחים לא יבדקו את התובע בטרם חלפה תקופה של 30 ימים ממתן החלטה זו.
3. הצדדים יעבירו למומחים עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובע, בתוך 30 ימים מהיום (במקביל). כל מומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת. למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן להעביר למומחה חוות דעת רפואיות או החלטות של ועדות רפואיות כלשהן.
4. כל אחד מהמומחים יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בתחום מומחיותו, (ללא קשר לתאונה מיום 27.12.19). המומחים יתייחסו לעניינים אלה:
א. האם קיימת לתובע כיום נכות צמיתה, מהו שיעורה, ומהן השלכותיה על תפקוד התובע, ככל שישנן.
ב. האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצבו של התובע, ואם כן, לנסות להעריכם ככל שניתן.
ג. האם יש בנכותו של התובע כדי להשפיע על תוחלת חייו.
אמנם, התובע לא עתר למינוי מומחים בתחומים אלה ועל כן לא מצאתי לחייב את המומחים לבחון את קיצור תוחלת חייו של התובע כתוצאה מהתאונה.
5. אני מעמידה את שכרו של כל אחד מהמומחים בסכום שלא יעלה על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ושכרו של מומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי. הנתבעת תישא בשכר המומחים ותדאג לביצוע התשלום במישרין, מיד עם קבלת דרישת התשלום כמקובל.
בשלב זה, לא מצאתי לנכון לחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות נסיעותיו של התובע . ככל שייגרמו לתובע הוצאות נסיעה, יוכל לכלול אותן במסגרת עתירה להחזר הוצאות המשפט בסיום ההליך.
6. חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובע, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. כל פניה למומחה או ממנו, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
7. הצדדים יגישו תחשיבי נזק כדלקמן: תחשיב הנזק מטעם התובע יוגש בתוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת האחרונה, או בתוך 20 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. תחשיב הנתבעים יוגש בתוך 20 יום ממועד הגשת תחשיב התובעת. כל אחד מהצדדים הנוספים יגיש תחשיבי נזק בתוך 10 ימים ממועד קבלת תחשיב שולח ההודעה הרלבנטית. עותק כל תחשיב יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
8. התיק יובא לעיוני ביום 10.03.22 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, וביום 25.05.22 לצורך עיון בתחשיבי הנזק, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים. ככל שמי מהצדדים מבקש שלא תישלח הצעה בכתב, יבהיר עניין זה בתחשיב הנזק מטעמו.
9. קדם המשפט יידחה, ויתקיים ביום 12.06.22 בשעה 10:30 . התובע יתייצב לדיון זה, אלא אם ניתן היתר להיעדרו מהדיון.

ניתנה היום, ג' תשרי תשפ"ב, 09 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים
נתבע: צד ג'
שופט :
עורכי דין: