ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שירה ברק נגד מועצה מקומית כוכב יאיר :

בפני כבוד ה שופט רמי אמיר

עותרת

שירה ברק

נגד

משיבות

  1. מועצה מקומית כוכב יאיר
  2. משטרת ישראל

פסק דין

העותרת הגישה עתירה נגד שתי המשיבות, המועצה המקומית ומשטרת ישראל, בגין טענות כאלו ואחרות לניצול ופגיעה בקטין, התעללות באזרחים ובבעל חיים, ניצול לרעה של מרות וסמכות, הפרת הוראה חקוקה, הפחדה, הטרדה ואיומים, השגת גבול ונגישה, כך לפי האמור בסעיף 1 לעתירה.
ואולם, כאשר באתי לבחון מהו הסעד המבוקש, הסתבר כי העותרת (המכנה את עצמה כתובעת) מבקשת לחייב את המשיבות (אותן היא מכנה כנתבעות) בפיצויים בגין נזקים ממוניים ולא ממוניים, הפסד שעות עבודה, ופיצויי עוגמת נפש (הכול מבלי לנקוב בסכום). כן מבקשת העותרת (שוב, כתובעת) להורות למשיבות (שוב, כנתבעות) להשיב לה 500 ₪ בגין קנס ששילמה, וכן להורות להן לבטל שני קנסות נוספים.
בהחלטת כבוד סגן הנשיאה סטולר מיום 22.08.21 התבקשה העותרת להבהיר, בין היתר, את מקור הסמכות העניינית של בית משפט זה לדון בעתירה.
העותרת השיבה כי אכן אין סמכות עניינית כנגד המשיבה 2, היא משטרת ישראל; ואולם הסמכות לדון בעתירה נגד המשיבה 1, היא המועצה המקומית, מצויה בסעיף 5(1) לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, תש"ס 2000 (להלן : "החוק"), וכן בפרט 8 לתוספת הראשונה לחוק.
שקלתי בדברים, ולנוכח מסקנתי בדבר היעדר סמכות, ראיתי למחוק את העתירה על הסף אף ללא צורך בקבלת תשובה.
להלן אפרט את נימוקיי.
לא בכדי כינתה עצמה העותרת כתובעת ואת המשיבות כנתבעות, שכן באמת מדובר בתביעה כספית לכל דבר ועניין. מדובר אמנם בתביעה בלתי תקינה, כיוון שהסכום הנתבע לא פורט בה; ו עדיין, מדובר בתביעה כספית גרידא , כפי שיעיד הסעד המבוקש בעתירה לחייב את המשיבות לשלם כסף.
כך הוא בסעד העיקרי של הפיצויים, המתבקש בסעיף 23 לעתירה. כך הוא גם בסעד השבת סכום הקנס, כמתבקש בסעיף 24 סיפא לעתירה.
דא עקא, שתביעה כספית איננה כשרה להתברר כ עתירה מנהלית שבאה בגדרו של סעיף 5(1) לחוק , גם אם הכותרת שניתנה לה ע"י התובעת היא "עתירה מנהלית". בעתירה מנהלית אין מבקשים סעד כספי. לצורך כך יש להגיש תובענה, בין שהיא תובענה מנהלית לפי סעיף 5(3) לחוק, ובין שמדובר בתובענה אזרחית שכלל אינה נתונה לשיפוטו של בית משפט לעניינים מנהליים. ולמען הסר ספק, בענייננו לא מדובר בהליך המתאים לתובענה מנהלית, כיוון שאינו בא בגדר העניינים שבתוספת השלישית בחוק (שהיא, ולא התוספת הראשונה, הינה התוספת הרלוונטית לקביעת הסמכות בתובענות מנהליות).
אמת, בסעיף 24 רישא לעתירה מתבקש סעד נוסף: להורות למשיבות לבטל שני קנסות שניתנו לעותרת. מדובר בהודעות קנס שניתנו במסגרת ברירת משפט קנס, לפי סעיף 8 לחוק העבירות המנהליות התשמ"ו-1985. ואולם כפי שנאמר בהודעות הקנס הללו, וכפי שקבוע בחוק העבירות המנהליות, ניתן לבקש להישפט על העבירה, וכן ניתן להקדים ולבקש ביטול של הודעת הקנס. בכל מקרה, יש לעשות זאת על ידי הגשת בקשה בטופס מקוון באתר של המשיבה 1, היא המועצה המקומית. במקרה של בקשה להישפט, יידון העניין במסגרת בית המשפט הפלילי המוסמך; ובמקרה של בקשה לביטול, יטופל העניין על ידי רשויות התביעה של המשיבה 1. אך בכל מקרה אין לעשות זאת בדרך של הגשת עתירה מנהלית.
לאור כל האמור לעיל, אני מוחק את העתירה על הסף .
בנסיבות העניין, וכיוון שלא התבקשה תשובה, לא יהיה צו להוצאות.
המזכירות תשלח פסק דים לעותרת וגם לשתי המשיבות, לפי מספר י הפקס שנזכרו בעתירה.

ניתן היום, ג' תשרי תשפ"ב, 09 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שירה ברק
נתבע: מועצה מקומית כוכב יאיר
שופט :
עורכי דין: