ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דורון פלדמן נגד רחל פולקובסקי :

לפני :
כבוד ה שופט יהושע גייפמן

המבקש

דורון פלדמן
ע"י ב"כ עו"ד שמעון לוריא

נגד

המשיבים

  1. רחל פולקובסקי
  2. קרן קיימת לישראל
  3. רשות מקרקעי ישראל

המשיבות 2-3 ע"י פרקליטות מחוז ת"א אזרחי, עו"ד גינת אריאל
4. כפר אז"ר - מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ניר מנחם
5. סמדר סלנסון
6. חנן סלנסון
המשיבים 5-6 ע"י ב"כ עו"ד מרדכי וקנין ועו"ד שאול פיש

החלטה

התביעה הוגשה ע"י המבקש והמשיבה 1. בתביעה נתבקש ביהמ"ש להצהיר שיורשי המנוח פולקובסקי נחום ז"ל זכאים לפיצוי בגין זכויות העבר, כפי שנקבע ע"י ביהמ"ש המחוזי בתל אביב בת.א. 8947-04-12, בהתייחס לחלקה ב' של משק פולקובסקי נחום ז"ל בכפר אז"ר, והזכויות הנ"ל לא נכללו במכר לרוכשי הנחלה - המשיבים 5-6 [ראו עמ' 4 לפרוטוקול מ-1.7.20 שורות 14-17] .

ב-20.9.12 מכרו יורשי המנוח פולקובסקי ז"ל את זכויותיהם בנחלה למשיבים 5-6 - ראו נספח 3 לכתב ההגנה של המשיבים 5-6. בהואיל 18 להסכם המכר נאמר: " והואיל וברצון כל היורשים ... למכור את כל הזכויות במקרקעין כמקשה אחת לרוכש אחד ".

חלקה א' של הנחלה היא חלקת המגורים, ואינה נשוא התובענה.

עפ"י הודעת ב"כ אגודת כפר אז"ר, חלקה ג' של הנחלה הוחזרה לרשות מקרקעי ישראל, התקבל בגינה פיצוי שחולק לחברי האגודה, ואת הפיצוי בגין הנחלה נשוא הדיון קיבלו לפני כשנתיים המשיבים 5-6 – רוכשי הנחלה.

עוד הוסיף ב"כ אגודת כפר אז"ר בדיון, ששטח חלקה ב' של הנחלה היה כ-7.7 דונם, הופקעו מחלקה ב' כ-2.8 דונם, פיצויי ההפקעה שולמו ע"י מע"צ בשנת 93' לאגודה, והכספים חולקו בין חברי האגודה. החלק שנותר מחלקה ב' של הנחלה נשוא הדיון כ-5 דונם [ראו עמ' 10 לפרוטוקול מ-5.9.21 שורות 18-21].

הזכות לפיצוי בגין זכויות העבר, כפי שנקבע בפסק הדין של ביהמ"ש המחוזי, מתייחסת ליתרת השטחים שנותרו מחלקה ב' של הנחלה.

על פסק הדין של ביהמ"ש המחוזי, שהכיר בזכות לקבל פיצוי בגין זכויות העבר ביחס לחלקה ב', תלוי ועומד ערעור בביהמ"ש העליון.

בבקשה לצו מניעה זמני שהוגשה ב-31.8.21, כשנתיים לאחר הגשת התובענה, עתר המבקש לאסור חלוקת הפיצוי בגין זכויות עבר ביחס לנחלה שנמכרה, אם ההחלטה בעניין זכויות העבר תאושר בערעור ע"י ביהמ"ש העליון ואם רשות מקרקעי ישראל תחליט לדרוש את החזרת שטח חלקה ב' כנגד תשלום פיצוי [ ראו עמ' 9 לפרוטוקול שורות 11-14].

עיקר בקשת המבקש הינה להקפיא את הפיצוי בעניין זכויות העבר בגין חלקה ב' של הנחלה, אם ישולם, וזאת עד למתן פסק דין בתובענה בה יוכרע אם הזכויות הנ"ל גם נמכרו ב-2012 למשיבים 5-6 [ראו עמ' 9 לפרוטוקול שורות 18-20].

הצדדים ויתרו על חקירות המצהירים בבקשה לצו מניעה ,סיכמו בעל פה ועתה על ביהמ"ש ליתן החלטתו.

באשר לסיכויי התביעה, בפני המבקש עומדות משוכות לא נמוכות כלל .

ראשית, בהסכם המכר מ-2012 , שנחתם בין היורשים לבין המשיבים 5-6 , נקבע: " היורשים מוכרים את כל הזכויות במקרקעין [בנחלה – י.ג.] כמקשה אחת " [עמ' 3 להסכם, והואיל 18 ].

ב"כ המבקש הצהיר בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 14-15 :" איני טוען לבטלות הסכם המכר [ של הנחלה – י.ג.]".

שנית, ב-14.2.12, כ-7 חודשים לפני חתימת הסכם המכר של הנחלה, נערכה אסיפה כללית של חברי האגודה, התקבלה החלטה על הגשת תביעה של האגודה בשם החברים בעניין זכויות עבר בחלקות ב' , וחרף כך היורשים לא החריגו בהסכם המכר את הזכות לקבל פיצוי בגין זכויות העבר מן הממכר.

שלישית, המשיבים מפנים גם לפסק דינו של הנשיא שמגר בע"א 261/84 רפאלי נ' חנניה פ"ד מ(4) 561, 574 בו נאמר : " מקום בו אדם מוכר קרקע לאחר, ולמוכר היתה זכות אישית הקשורה לקרקע, יטה ביהמ"ש לראות את הזכות כאילו הומחתה לקונה".

על אמירה זו חזר כבוד השופט פוגלמן בע"א 6407/14 הועדה המקומית לתכנון ובניה נ' מסרי , סעיף 27 לפסק הדין .

רביעית, אגודת כפר אז"ר הוסיפה וטענה, שהפיצוי בגין זכויות העבר, אם יאושר , מגיע לאגודה; האגודה היא שקובעת את אופן חלוקת הכספים בין חבריה, ויורשי המנוח פולקובסקי, לאחר מכירת הנחלה, אינם עוד חברי האגודה.

בשלב זה של מתן סעד זמני אין ביהמ"ש קובע מסמרות בעניין סיכויי התביעה, חרף הקשיים שפורטו לעיל.

באשר למאזן הנוחות - לא ניתן לקבוע שכפות המאזניים נוטות לטובת המבקש, שהינו חלק מיורשי המנוח פולקובסקי ז"ל.

ראשית, יורשי המנוח פולקובסקי ז"ל מכרו את מלוא זכויותיהם בנחלה עוד ב-2012 למשיבים 5-6 - כ-7 שנים טרם הגשת התביעה, ואינם עוד חברי אגודת כפר אז"ר. כפי שצוין לעיל, ב"כ המבקש הצהיר בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 14-15 , שאינו טוען לבטלות הסכם המכר מ-2012.

שנית, לא מצינו בתצהיר המבקש תשתית עובדתית בעניין העדר יכולת פירעון עתידי של המשיב 4 או המשיבים 5-6 , שאם המבקש יזכה בתביעה - לא ניתן יהיה לגבות את הפיצוי בגין זכויות העבר ממושב כפר אז"ר אם הפיצוי ישולם לו או שלא ניתן יהיה לגבות את הפיצוי מהמשיבים 5-6 אם הפיצוי ישולם להם.

שלישית, הנזק שעלול להיגרם לאגודה אם היה ניתן צו האוסר לבצע כל פעולה מנהלתית או משפטית בזכויות נשוא הדיון, כפי שנתבקש בבקשה, עולה על הנזק שעלול להיגרם למבקש, באשר הדבר עלול היה לפגוע בכל ל בעלי הנחלות במושב כפר אז"ר, ולמנוע מהאגודה לממש את כלל הזכויות נשוא חלקות ב' של הנחלות במושב.

גם באשר למשיבים 5-6, שרכשו את מלוא הזכויות בנחלה מיורשי המנוח פולקובסקי ז"ל – מתן הצו עלול היה למנוע מהם אפשרות לחתום על חוזה חכירה ביחס לחלקה ב' של הנחלה , שהיתה חלק מהממכר או לקבל זכויות חל ופיות אם חלקה ב' של הנחלה תושב לרשות מקרקעי ישראל, והפיצוי יינתן בקרקע או בזכויות בניה. לא ניתן לקבוע שהנזק שייגרם למבקש עולה על הנזק שייגרם למשיבים 5-6, אם לא יינתן הצו.

ספק אם ניתן לבודד בנקל את רכיב השווי הכספי של זכויות העבר בחלקה ב' משווי הזכויות בחלקה ב' שנמכרו בהסכם המכר למשיבים 5-6.

יש ליתן גם משקל לאי הבהירות הקיימת בסוגיית פיצויי העבר בגין חלקה ב' של הנחלה, והמצב כיום לא השתנה בהשוואה למועד הגשת התביעה, אשר הוגשה לפני כשנתיים. יודגש לעניין זה שהבקשה לצו מניעה זמני הוגשה לראשונה כשנתיים לאחר הגשת התביעה.

הסכם המכר כלל מכר חלקה ב' של הנחלה . על פסק הדין של בית המשפט המחוזי, בו נקבעה זכות לקבלת פיצויים בגין זכויות העבר בחלקה ב' של הנחלה , הוגש ערעור לבית המשפט העליון, וטרם ניתנה הכרעה בערעור.

גם אם פסק הדין יאושר בערעור, לא ברור כיצד יינתן הפיצוי - האם יינתן פיצוי נפרד על זכויות העבר בחלקה ב' של הנחלה [השתתפות במימון הרכישה המקורית], ואם לא יינתן פיצוי נפרד – מהו החלק שיש לייחס לזכויות העבר בזכויות המשודרגות בחלקה ב' של הנחלה אשר נמכר ה, ככל שתינתנה זכויות כאמור .
פיצוי כספי מותנה בהשבת חלקה ב' לרשות מקרקעי ישראל, והרשות טרם החליטה אם לדרוש השבה של חלקות ב' של הנחלות , באשר היא ממתינה להכרעה בערעור התלוי ועומד בבית המשפט העליון על פסק הדין בו נקבעה זכות לפיצויים בגין זכויות עבר של חלקה ב' בנחלות.

לכל האמור לעיל, נוספו פגמים בהגשת הבקשה לצו מניעה זמני. לבקשה לא צורפה התחייבות עצמית, והתצהיר התומך בבקשה נוסח באופן לקוני על דרך ההפניה.

בנסיבות אלה לא ניתן להיעתר לבקשה למתן צו מניעה זמני, ודין הבקשה – להידחות.

המבקש ישלם למשיבות 2-3 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 2,000 ₪ צמוד למדד ונושא ריבית מיום ההחלטה ועד לתשלום בפועל.

המבקש ישלם למשיב 4 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 4,000 ₪ צמוד למדד ונושא ריבית מיום ההחלטה ועד לתשלום בפועל.

המבקש ישלם למשיבים 5-6 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 4,000 ₪ צמוד למדד ונושא ריבית מיום ההחלטה ועד לתשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות ניתן משקל לכך, שב"כ המשיבות 2-3 התייצבה לדיון אולם לא הגישה תגובה לבקשה, בעוד המשיב 4 והמשיבים 5-6 הגישו תגובות לבקשה. עוד ניתן משקל לכך, שהצדדים ויתרו על חקירות המצהירים והסתפקו בסיכומים בעל פה.

ניתנה היום, ג' תשרי תשפ"ב, 09 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דורון פלדמן
נתבע: רחל פולקובסקי
שופט :
עורכי דין: