ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צפורה פנינית נגד יחידה ארצית למכשירי שיקום משרד הבריאות :

בפני כבוד ה שופט עמית צבי שרצקי

תובעים

צפורה פנינית

נגד

נתבעים

  1. יחידה ארצית למכשירי שיקום משרד הבריאות
  2. ר. שעל בע"מ

החלטה

התובעת הגישה לבית המשפט כתב תביעה שענינו "ניצול מצוקה , הטעיה, עוקץ של אדם עם מוגבלות בהספקת כיסא גלגלים תקול ופגום וסירוב לייבא חלקי חילוף תוך שימוש בתחבולות, אלימות ועורמה כדי להשתמט מתיקונים על פי תעודת אחריות כחוק. הנתבעים השמידו ראיות, גרמו נזקים, חוסר אונים והשפלה והתעללות. הפרו הסכם ואת חוקי הגנת הצרכן, החוזים והמכר חוק ביטוח בריאות ממלכתי" (הפסקה מופיעה ברישא של כתב התביעה). התוב עת פרטה את העובדות וצרפה לתביעתה את המסמכים התומכים בתביעה.

הנתבעת מספר1, בטרם התייחסותה לגוף התביעה טענה לדחייתה מחמת קיומו של פסק דין, לחילופין העדר עילה, לחילופי חילופין העדר יריבות.
הנתבעת מספר 2 (להלן- ר. שעל בע"מ) טענה לדחייתה מחמת קיומו של פסק דין חלוט.
בטיעוניהם התייחסו לתיק 22749-04-21 של בית משפט זה, לפיו תבעה התובעת את ר. שעל בע"מ. בית המשפט (מותב זה) דן בתיק הנ"ל ולאחר שמיעת הראיות ועיון בחומר הרב שהגישה התובעת, דחה את תביעתה.

בתיק הנוכחי הגישה התובעת כתב תביעה כנגד משרד הבריאות (נתבעת מספר 1) ונגד ר. שעל בע"מ.
התובעת דחתה את טענתם ובמהלך טיעוניה הפנתה את בית המשפט לע"א 1041/97, ע"א 1650/00 רע"א 2837/98, ע"א 1304/91, ע"א3955/04, ע"א 197/67.

ע"א 1041/97 הדן בשאלת השתק עילה והשתק פלוגתא קובע כי:

הדוקטרינה של "מעשה בית-דין" מושתתת על עקרון סופיות הדיון, ובמסגרתה אפשר להבחין בשני כללים עיקריים – "השתק עילה" ו"השתק פלוגתא". השתק עילה מקים מחסום דיוני בפני כל תביעה נוספת בשל אותה עילה, מקום שהתביעה נדונה לגופה והוכרעה על-ידי בית-משפט מוסמך. בין היתר, צריך הטוען "השתק עילה" להוכיח, כי יש זהות בין בעלי-הדין או חליפיהם (למשל שולח ושלוח או מוריש ויורש).
מעיון בפסק הדין 22749-04-20, שניתן על ידי מותב זה ביום 30.4.21, נמצא , כי בתביעתה הנוכחית נגד ר. שעל בע"מ מועלות אותן הטענות עובדתיות ומשפטיות שהועלו בתיק הנ"ל. לא זו אף זו, סכום דרישות הפיצוי של ראשי הנזק, זהים בשתי התביעות (השינוי היחידי הוא שבתיק הנוכחי עותרת לתשלום בגין בדיקת פוליגרף שביצעה בעוד שבתיק הקודם עתרה לפיצוי בגין עוגמת נפש. שאר הסכומים זהים).
בית המשפט ששמע את הצדדים בתיק 22749-04-21 דחה את תביעתה כנגד ר. שעל בע"מ.
בית המשפט קבע, כי התובעת רכשה את הכיסא המשודרג הראשון מרצונה החופשי.
התובעת קיבלה אישור לרכישת הכיסא השני לפנים משורת הדין, שכן הכיסא שרכשה מר. שעל בע"מ היה תקין וניתן היה להשתמש בו במשך שנים.
התובעת רכשה את הכיסא המשודרג השני מרצונה. התובעת לא נותרה ללא כיסא בטיחותי בשום שלב . לא הייתה כל אלימות של עובדי ר. שעל בע"מ כלפי התובעת.

בתיק הנוכחי חוזרת התובעת על טיעוניה בנושא הכיסא והתנהגות הבעלים ועובדי ר. שעל בע"מ כלפיה. בית המשפט שמע , כאמור , את הצדדים עיין בראיות והחליט לדחות את התביעה. זכותה של התובעת היה להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי.
עולה מן האמור, כי צודקת הנתבעת מספר 2 ר. שעל בע"מ ויש לדחות על הסף את התביעה נגדה מחמת העדר עילה.
בית המשפט העליון קבע בפסק הדין ע"א 1041/97 הנ"ל, כי אמנם בהעדר זהות בין הצדדים לא יתקיים השתק עילה אולם יתכן ויתקיים השתק פלוגתא בסוגיה ספציפית .
בהיעדר זהות בין הצדדים לא יתקיים השתק עילה, גם אם התובע בשני המקרים זהה. לעומת זאת, במקרה כזה ייתכן שיתקיים השתק פלוגתא בסוגיה ספציפית.
דהיינו בטענה של השתק פלוגתא ייתכן ניתן להחליט, גם בהעדר זהות בין הצדדים, בתנאים הבאים.
השתק פלוגתא מקים מחסום דיוני לבעל-דין המבקש לשוב ולהתדיין בשאלה עובדתית מסוימת שכבר נדונה בין בעלי-הדין בהתדיינות קודמת אם מתקיימים ארבעה תנאים, והם:
א. הפלוגתא העולה בכל אחת מההתדיינויות היא אכן אותה פלוגתא, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים.
ב. קוים דיון בין הצדדים באותה פלוגתא במסגרת ההתדיינות הראשונה, ולצד שנגדו מועלית טענת השתק בהתדיינות השנייה היה יומו בבית-המשפט ביחס לאותה פלוגתא.
ג. ההתדיינות הסתיימה בהכרעה מפורשת או מכללא של בית-המשפט באותה פלוגתא, בקביעת מימצא פוזיטיבי, להבדיל ממימצא הנובע מהיעדר הוכחה.
ד. ההכרעה הייתה חיונית לצורך פסק-הדין שניתן בתובענה הראשונה ראה לעניין זה ע"א 127/06
הראש השני הוא השתק פלוגתה, ולפיו כאשר פלוגתה, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים, הוכרעה באופן פוזיטיבי בפסק דין סופי (במפורש או מכללא), ההכרעה היתה חיונית לתוצאה הסופית ולבעלי הדין "היה יומם" ביחס לאותה פלוגתה, יהיו בעלי הדין (או חליפהם) משותקים מלהתדיין לגביה שוב (ראו: נינה זלצמן מעשה בית-דין בהליך אזרחי, 3-4, 29, 137-141 (1991) (להלן: זלצמן); ע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 561, 583-585; עניין גורה, פסקה 7). יודגש כי כאשר הפלוגתה היא בשאלה מעורבת של חוק ועובדה כלל ההשתק.
טענתה של התובעת כלפי הנתבעת מספר 1 היא הצטרפותה לטענות ר. שעל בע"מ באשמות שווא שקריות כנגדה . כן טוענת כי עדותו של עובד הנתבעת 1 שיקר בעדותו בבית המשפט כשטען לתקינות הכיסא שבדק.
עניין זה התברר בתיק 22749-04-21. בית המשפט דחה את גרסת התובעת לעניין אמינות עובד הנתבעת 1 (ראה עמ' 3 לפסק הדין) ולעניין הטענה האחרת מצא כי נתבעת 1 פעלה כשורה( ראה עמ' 4 לפסק הדין).
אומנם הנתבעת 1 לא הייתה צד לדיון בתיק הראשון אולם התובעת טענה כנגד התנהלות הנתבעת והציגה לבית המשפט מסמכים רבים בקשר שבניהם. בית המשפט התייחס לטענות כנגד הנתבעת 1 ומצא כי פעלה כשורה.
לאור האמור לעיל, דוחה את תביעת התובעת כמגד הנתבעת 1 על הסף מחמת השתק פלוגתא.

סוף דבר,
דוחה את תביעה כנגד הנתבעת1 על הסף מחמת השתק פלוגתא.
דוחה את תביעת התובעת כנגד ר. שעל בע"מ על הסף מחמת השתף עילה.
התובעת תשלם לכל נתבעת הוצאות משפט בסך 500 ₪ בתוך 30 ימים.
זכותה של התובעת להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בלוד בתוך 15 ימים.

ניתנה היום, כ"ט אלול תשפ"א, 06 ספטמבר 2021 2021 בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צפורה פנינית
נתבע: יחידה ארצית למכשירי שיקום משרד הבריאות
שופט :
עורכי דין: