ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.כ. נגד דלנור הנדסה ופרוייקטים בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה רנה הירש

תובע

י.כ.

נגד

נתבעים

  1. דלנור הנדסה ופרוייקטים בע"מ
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ
  3. עיריית דימונה

החלטה

  1. בהמשך להחלטות שניתנו על-ידי בתאריכים 11.05.21 ו- 10.08.21, לאחר שהוגשו עמדות הנתבעת 3 והנתבעת 2, מצאתי כי קיים צורך במינוי מומח ים רפואי ים מטעם בית המשפט.
  2. אני מורה על מינויה של פרופ' ויויאן דרורי, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגיה, ועל מינויו של פרופ' משה קוטלר כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה.

במידה שקיימת מניעה כלשהי מבחינת מי מהמומחים מלשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, יודיע על כך לבית המשפט ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
3. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות המומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום. עם זאת, ומאחר שהצדדים לא הגישו הסתייגות בנוגע לזהות המומח ים בעקבות החלטותיי הקודמ ות, בקשה להחלפת מומחה תתקבל רק במקרה חריג.
4. הצדדים יעבירו לכל אחד מהמומחים עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, בתוך 45 ימים מהיום (במקביל). כל מומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת. המומחה לא יבדוק את התובע בטרם חלפה תקופה של 45 יום מהיום.
5. כל אחד מהמומחים יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע, הנובע מהתאונה מיום 27.11.13, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. כל מומחה יתייחס לקשר בין מצב התובע היום לבין תאונה זו, יקבע את נכותו הצמיתה של התובע, אם צפוי שינוי בנכות (שיפור או החמרה) וכן יקבע נכויות זמניות, ככל שהיו. כל מומחה יבהיר אם התובע יהיה זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם ומהי עלותם המשוערת.
6. אני מעמידה את שכרה של המומחית בתחום הנוירולוגיה בסכום שלא יעלה על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ ואת שכרו של המומחה בתחום הפסיכיאטריה בסכום שלא יעלה על 6,500 ₪. במידה ושכרו של מומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי. הצדדים יישאו בשכר המומחה בחלקים שווים.
7. התובע יעביר כתב ויתור סודיות רפואית למומחים שמונ ו ויעמוד לבדיקות רפואיות , ככל שתידרשנה כאלה, כפי שיורה כל מומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובע יתאם מועד עם המומחים לקיום הבדיקות.
8. כל חוות דעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובע, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
9. הצדדים יגישו תחשיבי נזק, בהם יתייחסו הן לשאלת החבות והן לשאלת הנזק, במועדים כדלקמן: התובע - בתוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת האחרונה , או בתוך 21 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. הנתבעות - בתוך 21 יום ממועד הגשת תחשיב התובע. עותק כל תחשיב יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
10. קדם המשפט הקבוע בתיק יתקיים במועדו, גם אם טרם יוגשו כל תחשיבי הנזק, וזאת לשם דיון בנסיבות האירוע ובשאלת האחריות. על התובע ועל נציגים של הנתבעת 1 ושל הנתבעת 3, הבקיאים בעובדות המקרה (או לכל הפחות, מכירים את מקום המקרה, במועדו הנטען) , להתייצב אישית לדיון.
התיק יובא לעיוני ביום 22.12.21.

ניתנה היום, כ"ט אלול תשפ"א, 06 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י.כ.
נתבע: דלנור הנדסה ופרוייקטים בע"מ
שופט :
עורכי דין: