ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ש.ו. נגד הכשרה חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד ה שופט קובי אסולין

התובע

ש.ו.

נגד

הנתבעים

  1. הכשרה חברה לביטוח בע"מ
  2. שלמה טנג'י

החלטה

1. בהמשך להחלטה מיום 21.7.21, לנוכח הפער בין חוות דעת מומחי הצדדים, מצאתי כי קיים צורך במינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט.
2. אני מורה על מינויו של פרופ' יונה קוסאשוילי, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה, לצורך בדיקת התובע.
3. הצדדים יעבירו למומחה עותק חוות הדעת והמסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובע, בתוך 30 ימים מהיום (במקביל). המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
4. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע, הנובע מהתאונה מיום 17.6.2018, המומחה יתייחס לקשר בין מצב התובע היום, לבין התאונה, וכן לעניינים אלה:
א. האם קיימת לתובע כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבע המומחה אם נגרמו לתובע נכויות זמניות, כתוצאה מהתאונה, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות.
ב. מהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובע, ככל שיש כאלה.
ג. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצב התובע.
5. אני מעמיד את שכרו של המומחה בסכום של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ.
הצדדים יישאו בשכר המומחה בחלקים שווים.
6. התובע יעביר כתב ויתור סודיות רפואית למומחה שמונה ויעמוד לבדיקות רפואיות, ככל שתידרשנה כאלה, כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובע יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות.
7. חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובע, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
8. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
כל פניה למומחה או ממנו, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
9. הצדדים יגישו תחשיבי נזק, בהם יתייחסו הן לשאלת החבות והן לשאלת הנזק, במועדים כדלקמן:
התובע - בתוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת, או בתוך 21 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה.
הנתבעים - בתוך 30 יום ממועד קבלת תחשיב התובע. ימי הפגרה במניין הימים.
לתחשיב התובע יצורף תצהיר נסיבות על פי הודעת המזכירות שניתנה, או הפניה לתצהיר אם הוגש כבר.
עותק התחשיבים יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
10. בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו. הליכים אלה יסתיימו תוך 45 יום מהיום.
11. התיק יובא לעיוני ביום 1.3.22 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, עיון בתחשיבי הנזק, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים.
12. הדיון הקבוע ליום 27.12.21 ידחה ליום 23.6.22 בשעה 13:00.

ניתנה היום, כ"ח אלול תשפ"א, 05 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ש.ו.
נתבע: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: