ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורן תמם נגד קבוצת ש. ניר מערכות ביטחון,תחזוקה וניקיון בע"מ :

05 ספטמבר 2021
לפני: כבוד השופטת אופירה דגן-טוכמכר

התובע (נתבע שכנגד) :
אורן תמם
ע"י ב"כ: עו"ד ד. כסלו ספקטור

-
הנתבעת (תובעת שכנגד) :
קבוצת ש. ניר מערכות ביטחון,תחזוקה וניקיון בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ע. תמם

החלטה

הנתבעת היא חברה שעיסוקה באספקת שירותי שמירה ונקיון לגופים שונים.
התובע הועסק על ידי הנתבעת בתפקיד מפקח על עובדי ניקיון החל מחודש פברואר 17' .
יחסי העבודה בין הצדדים הסתיימו בחודש יוני 18 בנסיבות הנתונות במחלוקת בין הצדדים (נציין כי בין הצדדים קיימת מחלוקת גם בעניינים אחרים, ואולם לצורך החלטה זו רלוונטית המחלוקת לעני ין סיום יחסי העבודה בלבד.
התובע טוען כי בחודש יוני 18 הוא פוטר לאלתר, בלא שניתנה לו הודעה מוקדמת ובלא הליך שימוע תקין , תוך שנאמר לו כי הנתבעת הפסידה במכרז לאספקת שירותי ניקיון לעירית ר אשל"צ והוא נדרש להשיב את הרכב למחרת היום . בנסיבות העניין התובע דרש פיצוי בגין פגמים בהליך הפיטורים וכן תבע דמי הודעה מוקדמת.
הנתבעת מצידה טוענת כי כחודש לפני סיום יחסי העבודה (לטענתה ביום 27/5/21) התקיים לתובע ראיון שימוע, לאחריו סוכם בין הצדדים כי יחסי העבודה יסתיימו לאחר שהתובע ישלים את תקופת ההודעה המוקדמת. לטענתה, במהלך תקופת ההודעה המוקדמת הובא לידיעתה כי התובע החל לעבוד בחברה מתחרה (חברת יסעור ), וכי הוא עושה שימוש ברכב הנתבעת לצרכי מעסיקתו החדש ה, ולכן הוא התבקש להשיב את הרכב לפני סיום ימי ההודעה המוקדמת ולסיים את עבודתו לאלתר תוך קבלת תשלום חלף הודעה מוקדמת ליתרת התקופה .
התובע הכחיש את הטענה כי התקיימה לו ישיבת שימוע במשרדי החברה בפתח תקווה ביום 27/5/18, הכחיש כי ניתנה לו הודעה מוקדמת לפיטורים וכי החל לעבוד בחברת יסעור בתקופת ההודעה המוקדמת, לטענתו החל לעבוד ביסעור ימים אחרים לאחר שסיים לעבוד בנתבעת. במהלך ישיבת ההוכחות התובע אף העלה טענה חדשה, לפיה הודעת הפיטורים המפתיעה נמסרה לו בנוכחות עובד נוסף של הנתבעת, מר מישל קונסטנטין.
בסיום ישיבת ההוכחות הודיעו הצדדים כך:

באת כח הנתבעת:
אני אבקש ארכה על מנת לפנות למפרק של יסעור ולקבל את תלוש השכר הראשון של התובע על מנת להוכיח שהוא התחיל לעבוד ביסעור עוד לפני 27.6 לאחר שכבר נמסרה לו הודעה על סיום העסקתו. ומבקשת גם צו לדוח איכון על מס' הטל' של התובע ביום 27.5.18 לגבי מס' הטל' אני אצטרך לברר וכן נבקש דוח שיחות.

באת כח התובע:
אני אבקש צו לחברת שלמה סיקסט למסור לתובע את מועד החזרת הרכב, אני אמציא את המס' בתוך 7 ימים.
בידי יש תלוש של חברת יסעור לחודש יולי ממנו עולה שהתובע התחיל לעבוד ביסעור ביום 27.6. סכום השכר שמופיע בתלוש הוא 8,500 ₪ אני יכולה להמציא את התלוש של יוני.
בחלוף 5 ימים הגישה הנתבעת מסמך שכותרתו בקשה למתן צו, בפתח הבקשה, בהבלטה מצויין כי הנתבעת מבקשת להגיש תצהירי משלים (של העד מישל קונסטנטין שהתובע טוען כי נכח במועד פיטוריו) וכן התבקשו צו להמצאת תלוש השכר של התובע לחודש 6/21, פירוט שיחות טלפון, וצו לחברת שלמה סיקסט לג בי מועד השבת הרכב.
בנימוקי הבקשה פירטה הנתבעת את כל טענותיה לגוף העניין, כמעין סיכומים ארוכים ומפורטים.
הבקשה הועברה ביום 21/7/21 לתגובת התובע עד ליום 10/8/21.
משלא הוגשה כל התייחסות מטעם התובע, ביום 11/8/21 ניתנה החלטתי לפיה בהעדר התנגדות ינתן צו כמבוקש, והנתבעת התבקשה להגיש בתוך 7 ימים פסיקתא לחתימה.
ביום 18/8/21 הנתבעת הגישה פסיקתא בה נכללה בין היתר בקשת צו שהופנתה לחברת פרטנר ובה דרישה להמצאת פלט פירוט שיחות וכן דרישה לקבל שחזור של הודעות ווצאפ ומסרונים למספר הטלפון של התובע 054-XXXX963.
בהחלטתי מיום 18/8/21 קבעתי כי הדרישה לקבל את כל המסרונים של התובע חורגת מהפתיח לבקשה וכי יש בה פגיעה קשה בפרטיות וכי אין מקום לקבלה על יסוד העדר התנגדות בלבד. לפיכך הנתבעת התבקשה לצמצם את הפסיקתא ולחילופין להגיש בקשה מפורטת ומנומקת בעניין שחזור ההודעות.
למחרת היום הגישה הנתבעת בקשה למתן צו המכוון לשיחות ולהודעות שהוחלפו בין התובע לבין שלושה גורמים שמספרי הטלפון שלהם פורטו בבקשה, וזאת מבלי שציינה של מי המספרים ומה הקשר בינם לבין ההליך דנן. הבקשה המצומצמת הועברה לתגובת הצד שכנגד.
התובע הגיב לבקשה, תוך שציין כי הוא מבקש לחקור את העד מישל קונסטנטין בנושאים הנוגעים לתצהירו , וכן צירף תלוש שכר ממנו עולה כי החל את עבודתו בחברת יסעור ביום 27/6/21. אשר לצ ווים שהתבקשו, התובע מבקש אסמכתא לכך שמספר הרכב שבבקשה הוא הרכב ששימש אותו, וכן הוא טוען כי היה על הנתבעת לבקש צו איכון בנוגע למיקומו של התובע במועד השימוע הנטען (27/5/18) כפי שטענה בדיון.
אשר לבקשה הנוגעת לפירוט השיחות, התובע טוען כי לא מובן כיצד תועיל להליך.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, אני מורה כדלק מן:
בשים לב לכך שטענת התובע בדבר נוכחותו של מישל קונסטנטין בשיחת הפיטורים הועלתה לראשונה בדיון, ולאור בקשתו של התובע לחקור את העד בחקירה שכנגד, התיק יקבע לדיון לצורך שמיעת עדותו של מישל קונסטנטין ביום 12/9/21 בשעה 10:00. התובע יביא עמו לדיון תלוש שכר מחברת יסעור של חודש 6/18.
מועד השבת הרכב לחברת שלמה סיקסט עשוי לסייע לבית הדין בקביעת התשתית העובדתית הרלוונטית, ולבירור העניינים שבליבת המחלוקת. עם זאת, בשים לב לטענת התובע בעניין מספר הרכב , ינתן צו שינוסח באופן כללי יותר בהתייחס לרכבים של הנתבעת שהושבו בחודש יוני 2018.
לגבי הבקשה לפירוט השיחות/הודעות אציין כי לכ תחילה סברתי כי הבקשה מתייחסת למספרי טלפון של עובדים בחברת יסעור, וכי ת כלית הבקשה להראות כי התובע עמד עמם בקשר בתקופת ההודעה המוקדמת, אלא , שעיון בתגובה מעלה כי מדובר במספרים של גורמים שונים אצל הנתבעת, כאשר לא ברור כלל מה תכלית הבקשה והיא מעלה ניחוחות של מסע דייג, שאותו לא ניתן לאפשר בשלב כה מתקדם של ההליך ולפיכך הבקשה נדחית .
אשר לנושא איכון הטלפון של התובע (ביום 27/5/21) הרי שכפי שבית הדין הבהיר בדיון , מדובר בראיה שאין בה כשלעצמה כדי לתמוך בגרסת הנתבעת שכן נוכחותו של התובע בסביבות משרדי הנתבעת בפתח תקווה ביום 27/2/21 איננה מלמדת בהכרח על כך שהתקיים לו ראיון שימוע באותו מועד. דא עקא שהתובע יוכל לסתור את טענת הנתבעת בדבר השימוע אם יוכיח כי לא היה בסביבות המשרד באותו מועד.
לנוכח האמור, ומשלא הובררה מתכונת העבודה של התובע מבחינת גאוגרפית, בשלב זה, בהעדר בקשה תלויה ועומדת מטעם מי מהצדדים, לא מצאתי ליתן כל הוראה בעניין זה.

כללו של דבר
נקבע להמשך הוכחות ביום 12/9/21 בשעה 10:30 לשמיעת עדותו של מישל קונסטנטין .
ניתן בזה צו לחברת שלמה תחבורה 2007 בע"מ ח.פ. 514065457 למסור לנתבעת בתוך 30 יום את כל המסמכים/המידע הנוגע ל החזרה של רכבים ששכרה ואשר הושבו במהלך חודש יוני 2018.

ניתנה היום, כ"ח אלול תשפ"א, (05 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אורן תמם
נתבע:
שופט :
עורכי דין: