ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ח.ס. נגד גור עוז לבנייה בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה רנה הירש

תובע

ח.ס.

נגד

נתבעים

  1. גור עוז לבנייה בע"מ
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078
  3. עומר הנדסה ובניה (1986) בע"מ

החלטה

1. עיינתי בתחשיבי הנזק שהוגשו על ידי הצדדים, ובמסמכים שהוגשו לתיק. מוצע – לצרכי פשרה בלבד, במסגרת קניית סיכון/סיכוי – שהנתבעות 1-3 תשלמנה לתובע פיצוי בסך של 94,000 ₪ (מעבר לתגמולי המל"ל), בצירוף שכ"ט עו"ד ואגרת בית המשפט. מאחר ששתי נתבעות אלו מבוטחות להבנתי יחד אצל הנתבעת 2, לא נכללה בהצעה חלוקה ביניהן, וככל שיידרש, אשלים נתון זה לבקשת הנתבעות.
מובהר כי הצעה זו ניתנה בטרם שמעתי באופן בלתי אמצעי את גרסאות הצדדים, כך שבהחלט ייתכן שעמדתי תשתנה (לצד זה או אחר) בהמשך.
2. התובע יודיע עמדתו להצעה בתוך 14 ימים מהיום, והנתבעות יודיעו עמדתן בתוך 40 ימים ממועד קבלת עמדת התובע.
3. בהעדר הסכמה, יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן: תצהירי/ראיות התובע עד ליום 12.12.21, ותצהירי/ראיות הנתבעות עד ליום 12.01.22.
לתצהירים יצורף תיק מוצגים, ובו מלוא המסמכים הרלוונטיים אשר כל צד מבקש להסתמך עליהם, לרבות חוות דעת, ותעודות עובד ציבור. לא תותר הגשת מסמך שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות בית המשפט ולאחר הגשת בקשה כדין. כמו כן, לא תאושר הזמנת עדים לצורך המצאת מסמכים שלא צורפו לתיק המוצגים. ככל שנדרש, יש לבקש כעת צווים להמצאת מסמכים/תע"צים, ולצרף את המסמכים שיתקבלו לתיק המוצגים.
כל בקשה לארכה תוגש בהתאם להוראות תקנות 30 ו-55 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018.
4. במקביל להגשת המסמכים לשם סריקתם (אם ידנית ואם אלקטרונית), יגיש כל אחד מהצדדים עותק נוסף של התצהירים ותיק המוצגים מטעמו, כרוך ומדוגל, למזכירות בית המשפט, לצורך הבאתו ללשכתי. כל מסמך שיצורף לעותק הראיות ימוספר במספר סידורי רץ (כל עמוד ועמוד - מכריכה ועד כריכה).
5. תצהירי חוקרים ודו"חות חקירה, לגביהם מבוקש לדחות את מועד חשיפתם, יוגשו במסגרת המועדים שנקבעו במעטפה סגורה למזכירות (בצירוף בקשה מתאימה), לצורך הבאתה ללשכתי, שאם לא כן, לא תותר הגשתם.
6. לא תישמע עדות של עד שלא נתן תצהיר, אלא ברשות בית המשפט ולאחר הגשת בקשה כדין. היה ויסרב עד לתת תצהיר יגיש הצד המעוניין בקשה במועד האמור לעיל, להעידו ללא תצהיר עדות, יצרף תמצית העדות, ויפרט את המאמצים שנעשו לקבלת תצהיר העד והסיבה לסירוב העד למסור תצהיר.
7. הודעה על התנגדות להגשת המסמך ללא חקירת עורכו תימסר לצד שכנגד תוך 10 ימים ממועד קבלת התצהיר, שאם לא כן, יהיה בכך הסכמה להגשתו (גם אם אינו מסכים לתוכנו).
8. כל המסמכים והבקשות יועברו הדדית במישרין לצדדים האחרים, במקביל להגשתם לבית המשפט. יש לוודא קבלתם במועד אצל ב"כ הצד שכנגד.
9. ישיבת קדם המשפט הקבועה בתיק תתקיים במועדה. על התובע, ועל נציגי הנתבעות 1 ו-3 להתייצב אישית לדיון.
10. התיק יובא בפניי לשם עיון בעמדת הצדדים, ביום 11.11.21.

ניתנה היום, כ"ח אלול תשפ"א, 05 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ח.ס.
נתבע: גור עוז לבנייה בע"מ
שופט :
עורכי דין: