ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמאר אבראהים נגד איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת סיגלית גץ-אופיר

תובע
עמאר אבראהים

נגד

נתבעת
איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ

החלטה

מורה על זימון הצדדים לישיבת הוכחות ליום 12/7/2022 שעה 11:15.

על הצדדים לפעול בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות סדר הדין האזרחי,תשע"ט-2018, ולהגיש דיווח אודות תוצאות הישיבה המקדמית לתיק בית המשפט עד ליום 10/11/2021.

הצדדים יגישו הדדית תצהירי עדות ראשית של עדיהם כמו גם חוות דעת מומחים מטעמם, זאת תוך 45 יום מהיום.
כמו כן יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית של בעלי הדין בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל.
על הצדדים למלא אחר הוראות פרק יב' להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018.

ימי הפגרה ימנו במניין הימים!

א. התצהירים יכללו עובדות שהעדים יכולים להעיד עליהן מידיעה אישית בלבד; תצהיר שיכלול טיעונים משפטיים – יימחק, וככל שלא יתוקן בתוך 7 ימים לאחר מכן – יחול האמור בסע' (ז) להלן.

ב. לתצהירי העדים יצורף תיק מסמכים אשר בדעת הצדדים להפכם למוצגים בתיק, וכל חוות דעת של מומחה בעניינים שאינם עניין שברפואה, שבכוונת מי מהצדדים להסתמך עליה להוכחת טענותיו.

בעל דין המבקש לחקור מומחה של הצד שכנגד – יודיע על כך במפורש עם הגשת ראיותיו, שאם לא כן – ייחשב כמי שויתר על חקירות מומחים בהליך.

ג. אם מבקש בעל דין לזמן למועד שמיעת ההוכחות עדים נוספים שאינם בשליטתו, ידאג לצרף לתצהיריו את רשימת העדים, תוכן עדותם וכן יפרט מדוע לא ניתן להגיש תצהיר מטעמם, אילו פעולות נעשו לצורך קבלת התצהיר והאם נעשתה פנייה בכתב.
כל בקשה להזמנת עדים תוגש זמן סביר לפני מועד שמיעת הראיות והעתקה יומצא ישירות לצד שכנגד.
עדים לגביהם לא יקוימו תנאים אלו, עדותם לא תשמע אלא אם אשתכנע כי נסיבות מיוחדות מנעו קיומם.

ד. שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהן מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בעל פה במהלך המשפט.

ה. כל אחד מבעלי הדין ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים ישירות לבעל הדין האחר.

ו. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, יהיה רשאי להגיש התנגדויותיו בכתב בתוך 14 יום מקבלת תצהירי משנהו.

ז. לא יוגשו ראיות התובע במועד – תמ חק התביעה. לא יוגשו ראיות הנתבעת במועד – לא אתיר הגשת ראיות מטעמה, והדבר ייחשב כאי התייצבות בהתאם להוראות תקנה 75(2) לתקנות סד"א, על כל המשתמע מכך.

3. במידה והצדדים נכונים לסיים את התיק בפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, כולל אפשרות דחיית התביעה, יינתן פטור ממחצית שנייה של אגרה. עליהם להודיע על הסכמתם זו עד למועד שנקבע להגשת התצהירים.

בהיעדר הודעה כאמור, ייחשבו הצדדים כמי שנתנו הסכמתם לקיומו של הסדר דיוני, לפיו יינתן פסק דין בהתאם להוראות סעיף 79א לחוק בתי המשפט, לאחר שמיעת הראיות.

התיק יובא לעיוני בעיון ביום 11/11/2021.

ניתנה היום, כ"ח אלול תשפ"א, 05 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמאר אבראהים
נתבע: איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: