ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עידן סיסו נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופט אור לרנר

מבקשים

עידן סיסו

נגד

משיבים
מדינת ישראל

החלטה

בקשה לביטול פסילה מנהלית בת 30 ימים.

על פי העובדות העולות מהבקשה, כמו גם חומר החקירה שהוצג בפניי, בתאריך 15.8.21 בסמוך לשעה 02:48, נעצר המבקש במחסום שגרתי ולאחר שנמצא ברכבו חומר החשוד כסם הוא עוכב ולאחר מכן אף בוצעה לו בדיקה לאיתור סם בשתן. בעקבות האמור נערך למבקש שימוע ורישיונו נפסל מנהלית למשך 30 ימים.

המבקש טוען בבקשתו כי הרשעתו תגרום לו לנזק בלתי הפיך; כי החיפוש שנערך ברכב הינו בלתי חוקי; כי חומר החקירה לא צולם לא למרות שכבר ניתנה למבקש הזמנה לבית המשפט וכי בהחלטת הקצין נפלו פגמים רבים לרבות היעדר נימוק מספי ק.

בתחילת הדיון שב וביקש ב"כ המבקש לעיין בחומר החקירה אך לאחר שהובהר לו כי הדבר ניתן רק לאחר הגשת כתב האישום בפועל הוא ציין, בעידנא דריתחא, כי הוא חוזר בו מהבקשה; אך לאחר מכן עת בית המשפט בדק לבקשתו אם הוגש כתב האישום ועיין בחומר החקירה הוא לא שב וחזר על אמרתו האמורה וטען לגופו של עניין.

עוד מוצא אני להבהיר, כבר עתה (לאור טענות ב"כ המאשימה בעניין), כי לאחר עיון בחומר החקירה מצאתי להמליץ לצדדים להגיע לכדי הסכמה לאור הפגיעה הלכאורית בזכויות המבקש, אותה ציינתי במפורש באולם (ר' פירוט בהמשך), ומעבר לכך לא מצאתי לפרט את מצב הראיות בתיק, נוכח העובדה שטרם הוגש כתב האישום. כן הוספתי בהמשך, לאחר שב"כ המבקש ציין במפורש כי בדיקת המאפיינים של הנאשם הייתה תקינה לחלוטין, כי הדבר אכן נכון למעט התנדנדות בבדיקת הבאת האצבע לאף (אשר ה ייתה כשלעצמה תקינה) וכי בדיקות המאפיינים הללו לא מצדיקות הרשעה לבדן , אפילו לא בעבירה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול. מאחר והדברים עלו בהמשך בטיעוני ב"כ המשיבה, אשוב ואבהיר המדובר בהתייחסות לתוצאות בדיקות המאפיינים בלבד ולא לכלל הראיות התיק.

במהלך הדיון הוסיף וטען ב"כ המבקש אשר הציג סרטונים (ללא קול), ממצלמת הרכב של המבקש, כי התנהלות השוטרים אינה ראויה (בלשון המעטה, לגישתו), מאחר ואלה הכריחו את המבקש להוציא את הסמים מהרכב, ללא עילה; הכריחו אותו לשים יד על השקיות והקססונית כדי ליצור טביעות אצבעות יש מאין ולקחו אותו לתחנת המשטרה מבלי למלא דוחות מעצר. כן הוסיף וטען כי המבקש הושאר בתחנת המשטרה שעות לא השגחה ושטרם התקבלה תוצאה של בדיקת השתן.

ב"כ המשיבה, מעבר לטענות בדבר התנהלות ב"כ המבקש והתייחסות בית המשפט לראיות (ראה לעיל), טען כי קיימות די ראיות לשלב זה לרבות הודאת המשיב כי השתמש בסם מסוכן מסוג גראס בשעה 20:00 ואף מסר לשוטרים את שקית הסם שהייתה ברכב, לאחר שהשוטר הבהיר לו כי הוא מתעתד לערוך חיפוש ברכב לאור ריח הסם שנדף מהרכב. עוד ציין כי חומרת העבירה מצדיקה פסילה מנהלית ולא בכדי זו נקבעה בפקודת התעבורה.

דיון והכרעה
עיינתי בחומר החקירה, לרבות בסרטונים ממצלמות הגוף של השוטרים ומצאתי כי קיימות ראיות לכאורה למעשים המיוחסים למשיב, אך הקשיים העולים מחומר החקירה כמו גם הפגיעה לכאורית בזכויותיו, מצדיקים קבלת הבקשה באופן חלקי.

בזהירות המתבקשת, נוכח השלב בו נמצא התיק, אני מוצא לציין בקצרה, את הדברים הבאים:
לא התרשמתי כי יש לקבל, כבר בשלב זה, את טענות המשיב הנוגעות לאופן עריכת החיפוש וכשרותו. בטוחני כי טענות אלה ייבדקו לעומקן בעת ההליך העיקרי, אך לא די בהן, בשלב זה, כדי להצדיק הבקשה.
קיימים קשיים ראייתיים לא מבוטלים באשר ללוחות הזמנים וההשגחה על המשיב. אמנם אין בקשיים אלה כדי להצדיק קבלת הבקשה במלואה אך במכלול השיקולים בתיק יש לתת משקל גם לעניין זה. בהמשך, אם וכאשר ינוהל התיק ייבחנו קשיים אלה אל מול מכלול הראיות בתיק.
קיים קושי, בשלב זה, לקבוע כי המשיב נהג תחת השפעת סמים. אמנם נתפסו בחזקתו של המשיב סמים והוא אף הודה שעישן כ-7-8 שעות עובר לנהיגה, אך אין בכך כדי לבסס בהכרח את המסקנה כי נהג תחת השפעת סמים. המשיב כאמור צלח את מבחני הביצוע ומאידך טרם התקבלה בתיק החקירה חוות דעת של המעבדה הטוקסיקולוגית, למרות שחלפו למעלה משב ועיים מאז נשלחה הבדיקה (16.8.21). אמנם בשלב זה די ביסוד סביר להניח כי יוגש כתב אישום וניתן לטעון כי די בבדיקה הראשונית (בדיקת הסטיק, שגם היוזכרת בחומר החקירה במפורש אלא רק בעקיפין במסגרת ההודעה על החשדות נגדו בעת חקירתו - א"ל), אך לגישתי ככל שחולף הזמן יש לערוך איזון בין חזקת החפות של החשוד וחולשת הראיות אל מול המסוכנות העולה מעצם נהיגתו (ר' לדוגמא בפ"מ 10662-10-17 דראושה נ' מ"י וכן בפ"מ 5450-02-18 גיא ראבד נ' מ"י [26.2.18]).
קיימת פגיעה לכאורית בזכויותיו של המשיב, המצדיקה הקלה ואיזון אל מול מסוכנותו. המשיב נעצר עם רכבו בסמוך לשעה 02:50 (כפי העולה מהסרטונים- א"ל), במהלך הטיפול במשיב בשטח הודע לו על עיכובו מספר פעמים ובכמה זמנים שונים (כפי העולה מהסרטונים ומהמסמכים). מאידך, דו"ח המעצר הקיים בתיק נרשם רק בשעה 07:13 וזוהי גם שעת המעצר המצוינת בו (למרות שברור כי זו אינה השעה הנכונה, מה גם שהמשיב לא היה בטיפולו של רושם דו"ח המעצר בשעה זו).
מעבר לדו"ח המעצר, עובדת מעצרו (להבדיל מעיכובו), של המשיב לא מוזכרת באף אחד מדוחות הפעולה. מהאמור עולה חשש ממשי וברור כי הודיעו למשיב על מעצרו (אם בכלל), יותר מ-4 שעות לאחר שהחל עיכובו בפועל ומבלי שיש לכך הסבר במסמכים. כידוע לא ניתן לעכב אדם לפרק זמן העולה על שלוש שעות ורק במקרה של עיכוב הקשור למספר רב של מעורבים רשאי הקצין הממונה להאריך את העיכוב לפרק זמן נוסף, מנימוקים שיירשמו [סעיף 73(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים) התשנ"ו- 1996]. נדמה כי יש במצוין כדי פגיעה לכאורית בזכויותיו של המשיב והעובדה שלא שוחרר בתום העיכוב עשויה להשליך על קבילות הראיות שנאספו לאחר מכן, גם אם המשיב נעצר לכאורה בטרם נלקחה ממנו בדיקת השתן. על אף שעניין זה נתון לשיקול דעתו של בית המשפט שידון בתיק העיקרי, סבורני כי יש בו כדי להצדיק התחשבות במשיב כבר עתה ואיזון תקופת הפסילה המנהלית אל מול שאר הראיות ומסוכנות המשיב.
מעבר למסוכנות הספציפית הנוגעת למעשה בו המשיב חשוד כעת, הרי שמדובר במי הנוהג מאז שנת 2015 ולחובתו הרעשה קודמת אחת בעבירת מהירות מסוג ברירת קנס שגם היא ברמה הנמוכה ביותר.

לאחר ששקלתי את כל האמור לעיל, תוך שנתתי דעתי למסוכנות העולה מן העבירה המיוחסת למשיב; לעברו התעבורתי הקל; לקשיים הקיימים בחומר הראיות; לפגיעה הלכאורית בזכויותיו וכן לעובדה שהחלטה בדבר פסילה מנהלית אינה החלטה בינארית (ע"ח 4462-09-17 מ"י נ' פחימה (7.9.17)), הגעתי למסקנה כי באיזון הכולל יש להורות על קיצור מה של תקופת הפסילה המנהלית .

אשר על כן אני מורה כי תקופת הפסילה המנהלית תסתיים ביום א' 5.9.21 בשעה 11:00.

זכות ערר כחוק.

להודיע לצדדים.

ניתנה היום, כ"ו אלול תשפ"א, 03 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עידן סיסו
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: