ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע.ה נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד השופטת יעל אילני

התובע
ע.ה
ע"י ב"כ עו"ד נ. עזרא-זיסמן ואח'

נגד

הנתבעים
1. כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אורי ירון ואח'

2. יעקב סבויה

החלטה

עברתי על תחשיבי הנזק שהגישו הצדדים ולהלן הצעתי לפשרה על יסוד הנתונים, המסמכים, והטענות שהובאו ופורטו בתחשיבים. מובהר כי מדובר בהצעת פשרה ואין בה כדי להביע עמדה, ודאי לא הכרעה, באשר לטענות העובדתיות והמשפטיות שהעלו הצדדים.

להלן הצעתי:

נזק לא ממוני - 92,000 ₪
הפסד שכר
הפסדי עבר
לתקופה שממועד התאונה ועד לגיוס,
ובנוסף מגיל 21 ועד היום. - 60,000 ₪.
הפסד לעתיד
לפי גריעה בשיעור של 40%
משכר ממוצע במשק - 1,169,000 ₪
הפסדי פנסיה (עבר ועתיד) - 184,000 ₪
עזרת הזולת והוצאות
מכול סוג, עבר ועתיד - 180,000 ₪.
בסך הכול - 1,685,000 ₪.

לסכום הפיצוי יוספו שכ"ט עו"ד ואגרה, ומהסכום המתקבל ינוכו התשלומים התכופים שקיבל התובע.

הצדדים יבחנו את הצעתי, יבואו בדברים, ויודיעו בתוך 45 יום אם הגיעו לידי הסדר של פשרה.

לא יושג הסדר, יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התובע, לרבות חוות דעת (שאינן רפואיות), תוגשנה בתוך 90 יום.
עדויות הנתבעת, לרבות חוות דעת (שאינן רפואיות), תוגשנה בתוך 45 יום מקבלת עדויות התובע.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.

תיק המוצגים יהיה ערוך כדלקמן:
המוצגים יסומנו לפי נושאם באותיות.
כל המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד).
יצורף לתיק דף עם רשימת נושאי המוצגים לפי סימונם ומספרי העמודים הרלוונטיים להם.

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של ראיותיהם: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

נקבע לקדם משפט מסכם ליום 14.3.22 בשעה 10: 00.

המזכירות תעדכן ותשלח עותק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשפ"א, 01 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.

יעל אילני, שופטת


מעורבים
תובע: ע.ה
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: