ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נתן הבר נגד אורה שדות :

בפני כבוד הרשם הבכיר צוריאל לרנר

תובע

נתן הבר

נגד

נתבעים
אורה שדות
רוני שדות

פסק דין

1. בפני 2 תביעות קטנות, שהדיון בהן אוחד, באשר עניינן משותף. התובע דורש מהנתבעים תשלום עבור עבודות חשמל שביצע, לדבריו, עבורם לפני כ-7 שנים. מהנתבעת הוא תובע סך של 17,205 ₪, ואילו מהנתבע סך של 21,388 ₪. הנתבעים סבורים שהפיצול היה מלאכותי, ונועד לאפשר חריגה מתקרת סמכותו של בית משפט זה, אולם בסופו של דבר, גם אם אמת הדבר, אין בכך כדי להעלות או להוריד באשר לתוצאת פסק-הדין.

2. אין חולק, כי במשך שנים, עד סוף שנת 2013 לערך, ביצע התובע עבור הנתבעים עבודות שונות בתחום החשמל, וקיבל תשלום מלא בעבורן. אין גם חולק, כי עבודות אלה אף פעם לא הוזמנו ולא הוסדרו באופן תקין ומסודר, תוך מילוי הזמנה מפורטת בכתב, וכיו"ב, והצדדים התנהלו באופן כללי על בסיס אמון. בסוף שנת 2013 ותחילת שנת 2014, לערך, התחילה התקשרות חדשה, במסגרת עבודות כלליות שביצעו הנתבעים במשק בו הם מתגוררים. שירותיו של התובע נשכרו הן לביצוע עבודות שונות, מקיפות למדי, במבנה הניצב במשק, ובחצר הבית (עבודות אלה הן נושאה של התביעה שהוגשה בת"ק 57482-05-21 נגד הנתבע), והן לביצוע עבודות להתאמת משרדה החדש של הנתבעת, בשטח המשק, אליו ביקשה לעבור ממשרדיה הקודמים. אין חולק כי התובע התחיל בביצוע עבודות אלה, אך לא סיים אותן, והמחלוקת היא בשאלה מהו היקף העבודות שבוצעו (או שמא: מהו היקף העבודות שלא הושלמו), והאם קיבל התובע את מלוא התמורה המגיעה לו.

3. בנוסף, עולה לדיון שאלת ההתיישנות, שכן ההתקשרות עצמה, ולפחות חלק מהעבודות, ואולי אפילו כל אלה שבוצעו, היו בתקופה שקדמה להגשת התביעה ב-7 שנים ויותר. התובע הסביר את פשר ההמתנה בקשיים שונים שעבר, על רקע כלכלי ובריאותי, כאשר רק לאחרונה אזר כוח לפעול למיצוי זכויותיו. הנתבעים מאשרים כי התובע עבר תקופה קשה בחייו, גם בעיצומן של העבודות.

4. אין זה מפתיע, נוכח חלוף הזמן, שבידי הצדדים מעט מסמכים ותיעוד, באופן יחסי, זאת מעבר לאשר כבר נכתב, באשר להעדר תיעוד מסודר – כעניין שבשגרה – בכל הנוגע ליחסי העבודה בין הצדדים. שניהם מסכימים, כאמור, שהעבודה לא היתה מוגדרת לחלוטין ולא הועלתה על הכתב מראש.

5. התובע צרף לתביעותיו תעודות משלוח, בהן השתמש, לטענתו, לריכוז עבודות ספציפיות שביצע לאורך החודשים, מסוף 2013 ועד יוני 2014, ולתמחרן. תעודות אלה, לדבריו, מבוססות על רישומים שערך ביומנו, ששימש כיומן עבודה (דפים לדוגמא מהיומן צורפו לכתבי התביעה) בזמן אמת. התעודות מחלקות את העבודות השונות בין הנתבעים השונים, וסיכום התמחורים של כל עבודה ועבודה מגיע לסכום התביעה.

6. התובע מאשר, כי לא השלים את העבודה, וכן הוא מאשר, כי זו נמשכה על פני זמן רב מהצפוי, אולם לדבריו היה זה עקב עיכובים בעבודות בעלי מקצוע אחרים, כגון המסגר שטיפל במבנים, או פועל פלשתיני, שלא תמיד הצליח להגיע לעבודה. הוא מאשר גם, כי לפחות חלק מהרכיבים שהיה צריך להתקין בסיום העבודה, לא התקין, וכי עבודתו באתר הופסקה, לאחר תרעומת מצד הנתבעים.

7. הנתבעים, מנגד, טוענים כי אין הם מכירים ברישומים על גבי תעודות המשלוח, או בתעודות המשלוח עצמן; הם סבורים כי הרישום ביומן, המתיימר לתעד עבודות, הוא לקוי ביותר ובלתי ניתן להבנה, ולא נערך באופן מקצועי, כדרך שעורכים יומן עבודה (הנתבעת היא אדריכלית במקצועה). לגוף העניין הם טוענים, כי התובע ביצע רק מקצת מהעבודות שהתבקש לבצע, וגם זאת בעצלתיים ותוך היעלמות לסירוגין מאתר הבניה, לעתים לפרקי זמן ממושכים של ימים ואף שבועות – עד שלבסוף פקעה סבלנותם, והם הפסיקו את עבודתו עבורם, ושכרו שירותיו של חשמלאי אחר, שהוא (לדבריהם) המתחרה העיקרי של התובע. הם סבורים גם, כי העברת העבודה למתחרה היא זו שתמרצה את התובע להגיש את תביעותיו, כפעולה של נקמה.

8. הנתבעים טוענים כי שילמו מקדמות על חשבון העבודה (התשלומים על החשבון נזכרים גם בכתב התביעה, ואינם במחלוקת) , וכי סכומים אלה ששולמו בשעתו מכסים את כל השכר הראוי בעד העבודה שבוצעה על ידי התובע.

9. לעניין החשמלאי החלופי, צרפו הנתבעים קבלה שלו על תשלום סך של כ-18,000 ₪, אולם חרף הזדמנות שניתנה להם, החליטו להסתפק בקבלה זו ולא להזמינו למתן עדות. מהקבלה עצמה לא ניתן ללמוד מה בדיוק ביצע החשמלאי החלופי ("עבודות חשמל למשרד") (וממילא לא ידוע מה בדיוק היה אמור התובע לבצע).

10. הצדדים העידו, ובעדותם דבקו, בקירוב, בגרסאותיהם הכתובות. מצאתי את עדותו של התובע מהימנה, באופן כללי, ומתיישבת היטב עם התיעוד החלקי שהוצג. גם עדותם של הנתבעים הותירה, באופן כללי, רושם מהימן, אולם מבין השיטין התקבל הרושם כי משקעים מסוימים מדריכים את עמדתם העקרונית כלפי דרישת התובע.

11. בנוסף, הוגש לתיק תמליל של שיחה מוקלטת בין התובע לבין הנתבע, מתאריך לא ידוע, אולם סמוך יחסית לאחר הפסקת עבודת התובע אצל הנתבעים. עיון בתמליל זה מלמד, כי התובע דרש כבר אז תשלום עבור עבודתו, אולם נענה בתשובות עמומו ת של הנתבע, שהפנה אותו לשוחח עם הנתבעת (התובע סיפר, אגב, כי ניסה לדבר עם הנתבעת אולם זו לא הסכימה לדבר איתו). לא מצאתי בתשובות הנתבע לדברי התובע (שם תיאר באריכות את העבודות שלטענתו ביצע) אמירה מפורשת בסגנון: "על מה אתה מדבר? לא ביצעת גם רבע מכל מה שאתה אומר!" (או כל ניסוח אחר, כמובן, שמשמעו דומה). תשובותיו התמקדו בביקורת על משך הזמן בו בוצעה העבודה ("זו עב ודה שהיתה צריכה לקחת שלושה שבועות לקחה חצי שנה כמעט וזה פגע בנו"; "אין ויכוח על עובדות, מה עשית, מה לא עשית, הדברים הם, הם קיימים בשטח, יש לנו ויכוח מסוג אחר..."; וכיו"ב).

12. מנגד, לא הוצגו על ידי הנתבעים, למרות שמצופה היה כי יוצגו, מסרונים או תכתובות בדוא"ל, הכוללים התראות בפני התובע שאי הגעתו לאתר גורמת נזק, וכי הנתבעים מתעתדים לפנות לאיש מקצוע אחר במקומו, או כי העבודה אינה מתקדמת ולא בוצעה, וכל כיוצא באלה. אכן, עברו שנים ארוכות מאז ההתקשרות ביניהם, אולם גם לא ראיתי טענה לפי תכתובות כאלה היו קיימות ועתה אינן, ומדוע אינן (יש לזכור, כי בעידן הטכנולוגי של ימינו, דברים כמו הודעות דוא"ל ניתנים לעתים קרובות לשחזור ואיתור גם שנים לאחר מעשה).

13. בתיק האזרחי, אין חובה על בעל דין לשכנע כי גרסתו היא הנכונה באופן מובהק, אלא רק כי גרסתו מסתברת יותר מרעותה.

14. לאחר שקילת חומר הראיות (הדל-יחסית) שבפני, ולאור הדברים שנכתבו לעיל, אני סבור שגרסת התובע מסתברת יותר, ועל כן אני מאמצה, באופן כללי, לצורך הכרעה בתביעה.

15. עם זאת, יש ממש בטענה, כי לפחות חלק ניכר מסכום התביעה התיישן, שכן התביעות הוגשו ביום 27.5.2021, ואילו מרבית העבודה בוצעה, גם לשיטת התובע, לפני מאי 2014. לא הונחה בפני תשתית לסבור, כי מדובר בהתחייבות אחת נמשכת, שעילתה נולדה רק בסוף העבודות. התובע עצמו סיפר כי מדובר היה בעבודה מתפתחת, ומשתמע כי הציפייה היתה לקבל תשלומים תוך כדי התקדמות העבודה. בהעדר טיעונים לעניין זה, נדמה כי ציפייה לתשלום תוך 30 יום היא סבירה ומקובלת. לפיכך, כל עבודה שבוצעה עד יום 26. 4.2021 – התיישנה.

16. מנספחי כתב התביעה עולה כי סכום התביעה, שטרם התיישן, ברכיב העבודות, כלפי הנתבעת, הוא 7,225 ₪ (כ-4 1% מסך העבודות שבוצעו, לפי הסיכום שבסוף נספחי כתב התביעה), ואילו כלפי הנתבע הוא 2,515 ₪ (כ-18% מסך העבודות שבוצעו, לפי הסיכום שבסוף נספחי כתב התביעה).

17. בנוסף, הוצגה גם רשימת חומרים המסתכמת ב-5,530 ₪ עבור הנתבעת, וב-5,685 ₪ עבור הנתבע. לא פורטו מועדי אספקת חומרים אלה, אולם על דרך האומדנא ניתן לקבוע, כי את חלקם היחסי (כיחס חלק העבודות שלא התיישנו מתוך סך העבודות, כמפורט לעיל) על הנתבעים לשלם לתובע. בתביעה נגד הנתבעת מדובר בסך 2,267 ₪, ואילו נגד הנתבע סך 1,023 ₪.

18. כל הסכומים הנזכרים אינם כוללים מע"מ, אותו יש להוסיף כנגד חשבונית מס כדין.

19. במצב דברים זה, בו התביעה מתקבלת עקרונית, אך בפועל רק חלקית, ובחלק לא גדול מסכום התביעה, אני סבור שנכון יהיה להורות שכל אחד מהצדדים ישא בהוצאותיו שלו, ועל כן איני מחייב את הנתבעים בהוצאות התובע.

20. במאמר מוסגר, ולפני סיום, אתייחס לשתי נקודות נוספות.

21. הנתבעים הפנו תשומת הלב למספור מחשיד של תעודות המשלוח, מהן עולה לכאורה כי במשך 6 חודשים הוציא התובע תעודות משלוח רק להם, למעט תעודה אחת מתוך הרצף, שכנראה הוצאה ללקוח אחר. התובע נתן מענה חלקי לתהייה זו בעדותו, אולם לא מצאתי כי יש בכך כדי להכריע את הכף נגדו, בין היתר משום שמסתבר, מאופן מילוי תעודות המשלוח, כי אלה מולאו למפרע, לפחות שבועות לאחר מעשה, ולפיכך יתכן שמספר תעודות מולאו גם ברצף, באותו יום, גם אם הן מתייחסות לתקופה ממושכת יותר.

22. ומנגד, האסמכתא לתשלום לחשמלאי החליפי, לאור סכומה, ובהעדר הכחשה עקרונית של הנתבעים לכך שהסכומים שדורש התובע משקפים את היקף העבודה שנדרש לבצע (ללא תלות במחלוקת האם אכן ביצע אותה), מחזקת דווקא את גרסת התובע, שכן מדובר בסכום נמוך בהרבה ששולם לחשמלאי החליפי, מאשר הסכום המצטבר שדורש התובע בשתי התביעות. מסתבר, אפוא, כי התובע ביצע עבודות בהיקף נרחב הרבה יותר מכפי שהנתבעים מוכנים להודות, גם אם אולי לא הגיע כל כך קרוב להשלמת העבודה כולה, כפי שהוא מנסה לצייר בעדותו.

23. לסיכום, התביעות מתקבלות חלקית, ובת"ק 57425-05-21 אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 9,492 ₪, ואילו את הנתבע , בת"ק 57482-05-21, אני מחייב לשלם לתובע סך של 3,538 ₪. על סכומים אלה, כאמור, יש להוסיף מע"מ. הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 יום, אחרת ישאו הפרשי הצמדה למדד וריבית כדין.

המבקש להשיג על פסק דין זה, זכאי לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי, תוך 15 יום.

המזכירות תשלח העתק פסק-הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ד אלול תשפ"א, 01 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נתן הבר
נתבע: אורה שדות
שופט :
עורכי דין: