ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרית בלסי נגד המוסד לביטוח לאומי :

01 ספטמבר 2021
לפני: סגנית הנשיאה, השופטת רוית צדיק

התובע:
שרית בלסי
ע"י ב"כ: עו"ד עירן פינשטיין

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד דנה קוסקאס כהן

החלטה

לפני בקשת התובע למינוי מומחה רפואי נוסף או אחר.

עיקר טענות התובעת עליהן מבוססת בקשתה הן כי המומחה לא התייחס לעובדות אשר נקבעו על ידי בית הדין ובפרט לאירוע התאונה. עוד נטען כי בתשובותיו לשאלות ההבהרה המומחה התייחס לעבודה במאמץ על כן, יצא מנקודת הנחה שגויה כי מדובר בעבודה מאומצת ולא אירוע תאונתי. כמו כן המומחה כלל לא התייחס לשאלות ההבהרה שהועברו אליו ביום 3.6.2021 ולא בחן האם האירוע התאונתי החמיר את המצב הרפואי.לגישת התובעת משהמומחה לא השיב בצורה ענינית ומספקת לשאלות ההבהרה אשר הועברו אליו,והתעלם מעובדה מהותית טרם קביעתו, יש להורות על מינוי מומחה אחר או נוסף.

הנתבע אשר הגיב לבקשה טען כי לא הוצגו טעמים המצדיקים פסילת חוות דעת המומחה. העובדה כי המומחה לא שינה חוות דעתו וחזר על עמדתו במסגרת שאלות ההבהרה, אינה בגדר עילה למינוי מומחה אחר או נוסף.לאור הנחיות הנשיאה בעניין מינוי מומחה אחר או נוסף וההלכה הפסוקה בסוגיה זו, ושעה שחוות דעת המומחה מפורטת ומנומקת, יש לדחות את הבקשה.

דיון והכרעה
כעולה מסעיפים 17-18 להנחיות בעניין מינוי מומחים יועצים רפואיי ם מיום 10.9.2019, רשאי בית הדין במקרים חריגים ובהחלטה מנומקת להורות על מינוי אחר (סעיף 18 להנחיות). כמו כן סעיף 17 להנחיות מאפשר לבית הדין למנות מומחה נוסף אם מצא שיש צורך בדבר.

אשר למינוי מומחה אחר קבעה ההלכה הפסוקה כי משמעותה פסילת חוות דעת המומחה הקודם אשר מונה על ידי בית הדין על כן, אין להורות על מינוי מומחה אחר בהעדר הטעמים אשר נקבעו בפסיקה. טעמים אלו עוסקים בשאלה האם המומחה התעלם באופן חוזר ונשנה מהמסכת העובדתית אליה או הופנה או האם התקבעה דעתו הנושא מסוים חרף הנחייה משפטית אליה הופנה או פגם אחר שדבק בחוות הדעת.

יפים לעניינינו הדברים אשר נקבעו בעניין (עב"ל (ארצי) 421/09 המוסד לביטוח לאומי- בן סימון [פורסם בנבו](8.3.2010 ) וכך נפסק:

"מינוי מומחה אחר משמעו פסילת חוות דעת המומחה הראשון שמונה. לא על נקלה תיפסל חוות דעתו של המומחה, אלא צריך טעם ממשי לפסילתה; כמו - התעלמות חוזרת ונשנית מן המסכת העובדתית למרות ששימת הלב הופנתה לנסיבותיה, או התקבעות בדעה מסוימת חרף ההנחיה המשפטית שניתנה, או פגם אישי שנפל בנותן חוות דעת לבית הדין.
בעיקרו של דבר, הטעמים בהם יחליט בית הדין על החזרת עניינו של מבוטח לוועדה רפואית לעררים שתשב בהרכב חדש, דומים לטעמים בגינם יש למנות מומחה רפואי אחר בשלב ההכרה בפגיעה כפגיעת עבודה".

אשר למינוי מומחה נוסף נפסק בעניין רע"א 337/02 רונית מזרחי נגד כלל חברה לביטוח בע"מ פד"י נו (4) 673, כי הליך מינוי מומחה נוסף יעשה במקרים חריגים בהם חש השופט כי אין בידו להכריע בהסתמך על חוות דעת המומחה שמונה על ידו משעה שקיים ספק גם לאחר מתן חוות הדעת ותשובות המומחה לשאלות ההבהרה, או כאשר הוא סבור כי יש לשמוע השקפה רפואית אחרת בנושא השנוי במחלוקת. במקרים בהם ימונה מומחה נוסף ולאחר קבלת חוות דעתו יונחו בפני בית הדין שתי חוות דעת ובפסק הדין יוכרע המשקל אשר יש ליתן לכל אחת מחוות הדעת. (ראו-עב"ל (ארצי) 12826-06-12 סילביה שמעון נגד המוסד לביטוח לאומי [פורסם בנבו](15.5.2014) ; בר"ע (ארצי) 5805-04-16 ציון גרשי נגד המוסד לביטוח לאומי[פורסם בנבו]( 16.5.2017).

מן הכלל אל הפרט
עיון בסעיף 7 לעובדות המוסכמות אשר הועברו אל המומחה מעלה כי המומחה הופנה לעובדות הבאות:" לטענת התובעת , ביום 10/10/2018, לקראת ביקור ראש העיר בבית הספר, נדרשה לעבודת ניקיון מאומצת מהרגיל, הכוללת פינוי חפצים, ובעת שהרימה התובעת ארגז אותו נדרשה לפנות חשה קושי וכאב בכתף ימין".

בחינת חוות דעת המומחה מיום 18.5.2021 מעלה כי המומחה כתב בתשובותיו לשאלות בית הדין: " התובעת חשה כאב באזור הכתף..." ובהמשך נכתב :"לא ארע נזק עקב אירוע תאונתי...". בתשובותיו לשאלות ההבהרה השיב המומחה ביום 8.6.2021 כי אי הסדירות בגיד השרוול המסובב לא ארעה באירוע מיום 10.10.2018 דהיינו, המומחה כן התייחס לעובדה אשר הועברה אליו כאירוע ואף ניתח את המקרה על בסיס נתון זה והבהיר כי להערכתו אי הסדירות בגיד השרוול יסודה בשינוי תחלואתי , וזא ת משאין תיעוד ברישומים לנזק חבלתי לאחר האירוע. עוד הבהיר כי כאב לכשעצמו אינו אינדיקציה לכך שנגרם נזק בזמן הכאב. בהמשך הבהיר כי הקשיים בתנועה משניים לאי הסדירות כאשר השינויים בגיד לא נגרמו או החמירו באותו מועד בו נדרשה התובעת לעבודה מאומצת.

מתשובות המומחה לשא לות ההבהרה עולה כי הבהיר הוא את חוות דעתו והתייחס לשאלות אשר נשאל. בכלל זה הבהיר המומחה כי לא ארע אירוע חבלתי אלא כאב כתוצאה ממאמץ אולם , הכאב עצמו אינו מלמד על נזק במועד בו הופיע הכאב וזאת כעולה מהתיק הרפואי ואי הסדירות בגיד השרוול אשר אין יסודה בעבודה מאומצת אלא במצב תחלואתי.

לאור כל המקובץ, לא מצאתי ממש בטענות התובעת כי המומחה לא התייחס לעובדות אליהן הופנה שכן המומחה התייחס לעובדות המקרה ואף ציין בתשובותיו את האירוע מיום 10.10.2018. נוסף על כך, המומחה התייחס לכאב ממנה סבלה התובעת ו הבהיר כי הכאב עצמו בנסיבות מקרה זה אינו מלמד על נזק. על כן, לא מצאתי כי דבק פגם כלשהו בחוות הדעת או כי המומחה התעלם משאלות בית הדין או מעובדות המקרה הנדון.

לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.

סיכומי התובע יוגשו עד ליום 1.10.21.

סיכומי הנתבע יוגשו עד ליום 1.11.21.

לעיוני 2.10.21.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשפ"א, (01 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שרית בלסי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: