ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סעדיה טביב נגד יצחק גולדברג :

בפני כבוד ה שופט שרון דניאלי

תובעים

  1. סעדיה טביב
  2. גילה טביב

נגד

נתבעים

  1. יצחק גולדברג
  2. יוספה גולדברג

פסק דין

מונחת לפניי תביעה כספית על סך של 18,057 ₪ שהגישו התובעים, בני הזוג גילה וסעדיה טביב, נגד שכניהם לבניין המגורים, הנתבעים, בני הזוג יוספה ויצחק גולדברג.
על פי הנטען בכתב התביעה, בשל נזילת מים החל מחודש ינואר 2019 מצנרת המים והביוב בביתם של הנתבעים, נגרמו לבית התובעים נזקי רטיבות חמורים.
אין חולק כי בשלב מסוים תיקנו הנתבעים את הליקויים בדירתם שלהם, ובהמשך תיקנו באמצעות קבלן מטעמם את הליקויים בדירת התובעים, אך לטענת התובעים תיקון זה לא היה מקצועי.
על כן דורשים התובעים פיצוי כולל בסך האמור לעיל, המורכב מחמישה רכיבים, כמפורט בסעיף 37 לכתב התביעה: פיצוי בסך של 1,755 ₪ בעבור החזרת המצב לקדמותו בדירתם, סך של 600 ₪ בעבור בדיקה שביצע שרברב מטעמם, סך של 702 ₪ בגין מכתב התראה שנשלח על ידי עו"ד מטעם התובעים, סך של 12,000 ₪ בגין מניעת שימוש סביר בחדר ההורים ובחדר המקלחת "במשך של מעל 12 חודשים מתוך שנתיים ו-4 חודשים...", וסך של 3,000 ₪ בגין עוגמת נפש.
לסכומים אלו ביקשו התובעים שיתווספו הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד שערך עבורם את כתב התביעה.
הנתבעים הכחישו מכל וכל בכתב ההגנה את טענות התובעים, טענו כי התובעים עדכנו אותם לראשונה על קיומה של נזילה בדירתם בחודש מרץ 2021, ולא בשנת 2019, וכי את מכתב ההתראה מעורך דינם של התובעים נדהמו לקבל בזמן שטרחו לתקן את נזקי התובעים. כן טענו כי התיקון שבוצע בבית התובעים על ידי איש מקצוע מטעם הנתבעים, "נעשה על הצד הטוב ביותר", כי לקחו אחריות מלאה על הנזקים שנגרמו לתובעים בשל הרצון לשמור על יחסי שכנות תקינים, וכי מדובר בתביעה קנטרנית.
ביום 1.9.21 הופיעו הצדדים לפניי, וחזרו על טענותיהם, גם בהתייחס לטענות הצד שכנגד. התובעים הפנו את בית המשפט לנזקי הרטיבות החמורים שנגרמו לדירתם, שתיעוד שלהם הופיע גם בנספחי כתב התביעה (נספח א') כן הציגו תיעוד לתיקון הלא מוצלח שבוצע בביתם על ידי הקבלן מטעם הנתבעים (נספח ד'), והצעת מחיר לתיקון ליקויים אלו (נספח ה).
הנתבעים הפנו את בית המשפט לעובדה כי רק ביום 7.3.21 קיבלו לידיהם את מכתב עורך דינם של התובעים (נספח א' לכתב ההגנה) , בו נטען כי "מזה מספר חודשים" (בלבד) סובלים התובעים מרטיבות קשה מאוד בתקרת הבית במספר מוקדים, וכי דברים אלו מקעקעים את טענת התובעים לפיה התריעו בפני הנתבעים על הליקויים מאז שנת 2019. הנתבעים שבו והעידו כי טיפלו בליקויים שנגרמו לדירת התובעים.

דיון והכרעה
השאלה הראשונה שבמחלוקת הינה האם התובעים אכן סבלו מליקויים חמורים בדירתם מאז שנת 2019, והאם הנתבעים התעלמו מפניותיהם בנדון עד לחודש מרץ 2021. הכרעה בשאלה זו רלוונטית בעיקרה ביחס לראשי הנזק הנטענים בדבר מניעת שימוש סביר בדירה למשך 12 חודשים לפחות, עוגמת הנפש הנטענת ועלות מכתב ההתראה של עורך הדין מטעם התובעים.
בשאלה זו נתתי משקל למכתב בא כוח התובעים מיום 7.3.21, המתייחס לליקויי רטיבות למשך תקופה של מספר חודשים בלבד, ומבלי שהוא מאזכר קיומם של נזקים החל משנת 2019. יתרה מזאת, התובעים גם לא צרפו כל ראיה נוספת התומכת בטענתם בדבר נזקים מאז שנת 2019 שנגרמו לדירתם על ידי הנתבעים.
בנסיבות אלו, מצאתי לנכון להעדיף את גירסת הנתבעים, שאף העידו על הדברים בצורה ישירה ומהימנה. על כן, גם אין מקום לפסוק לטובת התובעים פיצוי בגין "מניעת שימוש סביר" או בגין עוגמת נפש בסכום הנתבע.
השאלה השניה שבמחלוקת הינה תוצאות התיקון בביתם של התובעים, ומהתמונות שצורפו לכתב התביעה וגם הוצגו לפניי במהלך הדיון, עולה כי לא מדובר בתיקון מוצלח. התובעים צרפו הצעת מחיר לתיקון הליקויים לאחר התיקון המדובר, והצעת מחיר זו, אף שמדובר בהצעת מחיר יחידה, נראית סבירה ביותר, לנוכח תיקוני הצבע הנדרשים.
על כן, יש לחייב את הנתבעים בתשלום בגין תיקון הליקויים על סך של 1,755 ₪.
כן יש מקום לחייב את הנתבעים בתשלום עלות בדיקת השרברב שעלתה לתובעים 600 ₪, מאחר שאין חולק למעשה כי בדיקה זו נועדה לאתר את מקור הנזילה. משהתברר כי מקור הנזילה בדירתם של הנתבעים, ומשלקחו על עצמם הנתבעים את האחריות על תיקון הליקויים בדירתם-שלהם כמו גם בנזקים שנגרמו לדירת התובעים בשל נזילה זו, יש מקום לחייב את הנתבעים לשאת במלוא הבדיקה.
לנוכח העובדה כי מכתב ההתראה של עורך דינם של התובעים נשלח במהלך ביצוע העבודות שביצע קבלן מטעם הנתבעים בבית התובעים, אין מקום לפסוק לתובעים פיצוי בגין רכיב זה.
כן מצאתי לנכון לפסוק לתובעים פיצוי בגין הוצאות משפט, על הצד הנמוך, וזאת לנוכח העובדה כי תביעתם נדחתה בעיקרה.
מכאן, שעל הנתבעים לשלם לתובעים סכום בסך של 1,755 ₪ בגין תיקון הליקויים בתוספת 600 ₪ בגין עלות בדיקת השרברב. לסכומים אלו תתווספנה הוצאות משפט בסך של 300 ₪.

סיכומו של דבר
הנתבעים ישלמו לתובעים סך של 2,355 ₪ בתוספת הוצאות משפט בסך של 300 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא ריבית והצמדה.
בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום.

ניתן היום, כ"ד אלול תשפ"א, 01 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סעדיה טביב
נתבע: יצחק גולדברג
שופט :
עורכי דין: