ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סימה מקסימוב נגד חיים כהן :

לפני כבוד ה שופט מוחמד חאג' יחיא

התובעת

סימה מקסימוב
ע"י ב"כ עו"ד עוז כהן

נגד

הנתבעים

  1. חיים כהן
  2. דייזי כהן

ע"י ב"כ עו"ד שמואל אלבראנס

פסק דין

הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק בתביעה ובתביעה שכנגד לפי סעיף 79א בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, כפי שיפורט להלן.

ביום 15.3.2021 ניתן תוקף של החלטה למתווה הדיוני אליו הסכימו הצדדים (הודעה מיום 4.3.2021) לפי הצעת בית המשפט שבסעיף 2 (עמוד 6 בפרוטוקול) בדיון מיום 4.2.2021, וזו לשון הסעיף:

"לאחר שיח עם ב"כ הצדדים והצדדים, מוצע לסיום ההליך בפשרה, כי הצדדים ישקלו להסמיך את ביהמ"ש לפסוק בתובענה וגם בתובענה שכנגד לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט, כאשר מתכונת ההסמכה תהיה כלהלן: בית המשפט יערוך ביקור במקום מושא המחלוקת, בהשתתפות הצדדים וב"כ, ולאחר הביקור תינתן הזדמנות לכל אחד מהצדדים להשלים טיעון קצר בכתב (בהיקף של עד 3 עמודים), ולאחר השלמת טיעון זה יחליט בית המשפט בדבר גורל הפרגולה שבנו הנתבעים בצד הצפוני המזרחי (פרגולה החדשה). במסגרת זו בית המשפט יהיה רשאי להחליט להותיר את הפרגולה כפי שהיא, להסיר אותה לחלוטין, או לבצע בה שינוי. מובהר כי פסיקה כאמור היא לסילוק מלא וסופי של התביעה ושל התביעה שכנגד, היא תינתן ללא נימוקים, ותוך שמובהר לצדדים כי סיכויי הערעור על פסיקה כאמור הם קלושים. מובהר למען הסר ספק, כי במסגרת הביקור שייערך או השלמת הטיעון כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להעלות כל טענה שהעלה במסגרת כתב התביעה והתביעה שכנגד, אך הסעד שינתן הוא כאמור ביחס לפרגולה החדשה בלבד"

ביום 9.6.2021 נערך ביקור במקום. לאחריו הגישו הצדדים את השלמות הטיעון מטעמם בכתובים לפי המתווה הדיוני האמור.

לאחר שבחנתי את החומר הקיים בתיק, מהתרשמותי בביקור במקום וכן לאחר שנתתי את דעתי למכלול טענות הצדדים, העובדתיות והמשפטיות, מורה כלהלן:

הנתבעים יקטינו את שטח הפרגולה החדשה (שבחזית הצפונית-המזרחית), באופן זה שהיא לא תבלוט מקיר המרפסת של דירת התובעת, יותר משני מטרים (כעולה מנספח א' לכתב סיכומי הנתבעים, נכון להיום, אורך הבליטה עולה על 4.5 מטרים).

הנתבעים יסירו את לוח הפלסטיק שהתקינו מעל הפרגולה האמורה ולא יניחו עליה דבר לאחר הקטנתה כאמור, לרבות כל מכסה או כיסוי.

הנתבעים יעשו כן תוך 90 יום, ולא יאוחר מיום 5.12.2021.

בשים לב לתוצאת ההליך מצד אחד, ומצד שני בהינתן העובדה לפיה הצדדים, לרבות הנתבעים, הגיעו למתווה דיוני שהביא לחיסכון בהוצאותיהם, בזמנם ובזמן השיפוטי, יישאו הנתבעים בהוצאות התובעת ובשכר טרחת עורך-דין בצירוף מע"מ כדין , בסך כולל 3,500 ₪, אשר ישולם לה עד יום 31.10.2021, אחרת הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד מועד ביצוע התשלום בפועל.

זכות ערעור כחוק.

המזכירות - להודיע לצדדים בהתאם.
ניתן היום, כ"ה אלול תשפ"א, 02 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סימה מקסימוב
נתבע: חיים כהן
שופט :
עורכי דין: