ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ציונה בן דוד נגד איסתא ישראל בע"מ :

בפני כבוד הרשם הבכיר טדי ארז

תובעת

ציונה בן דוד

נגד

נתבעים

1.איסתא ישראל בע"מ
2.רימון טיולים בעמ

פסק דין

בפני תביעה להשבת תמורה ששולמה ע"י התובעת לנתבעות בעד חבילת נופש לתאילנד, שלא יצאה אל הפועל, בעטיו של משבר הקורונה.
רקע וטענות הצדדים
1. התובעת ביצעה ביום 29.12.19 הזמנה של חופשה לתאילנד למועדים 10-26/2/2020 ביחד עם חברתה. החבילה נרכשה במשרדי הנתבעת 1 בירושלים, כאשר הנתבעת 2 הינה מארגנת הטיול. התובעת שילמה סך של 10,465 ₪ בעד החבילה.
2. בסמוך למועד היציאה לחו"ל ועם החדשות בדבר נגיף הקורונה והחלת התפשטותו בעולם ובשל מצבה הרפואי, החלה התובעת לחשוש לצאת לחו"ל נוכח מחלות רקע מהן סובלת.
התובעת קיימה בצהרי יום הטיסה מספר שיחות טלפון עם נציגי הנתבעת במסגרתן העלתה את התלבטותה האם עליה לצאת לטיול, על אף מצבה הבריאותי. הנציגה מטעם הנתבעת הביעה הזדהות אל מול חששותיה והבהירה לה כי ההחלטה שלה וכי בכל מקרה ביטול חבילת הנופש במועד זה משמעו תשלום דמי ביטול מלאים בשיעור של 100% מסכום התמורה.
3. התובעת הגיעה בסופו של דבר לשדה התעופה ביום הטיסה ולאחר שהבינה כי רק מעט מחברי הקבוצה עולים לטיסה, הגיעה להחלטה יחד עם חברתה לסוב על עקבותיה ולא לצאת לחופשה.
במהלך הדיון טענה התובעת כי ביקשה לרכוש ביטוח רחב מפני ביטול טיסות, כך גם חברתה, וכי התובעת הבינה כי זה הביטוח שנעשה עבורה.
התובעת מבקשת השבה של התמורה ששילמה בעד החבילה בשל ביטול העסקה ולפצות אותה כלקוחה שניזוקה בשל כח עליון.
4. מנגד טוענת הנתבעת 1 כי העבירה את מלוא סכום התמורה, ששילמה התובעת, לספקים. הנתבעת מבהירה כי לא היתה אזהרת מסע שלא לצאת לתאילנד בעת הרלוונטית. הטיול יצא כמתוכנן והנוסעים שבו ארצה בשלום. לטענתה, התובעת ביטלה את החבילה ובשל מועד הביטול עליה לשאת בדמי ביטול מלאים. הנתבעת טוענת כי הציעה לתובעת לרכוש ביטוח לביטול מכל סיבה שהיא, אולם היא לא עשתה כן ורכשה אך ביטוח רגיל מפני ביטול מחמת מצב בריאותי.
הנתבעת טוענת כי לא מתקיימים שלושת תנאי הסיכול כמשמעם בסעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א-1970 (להלן: "החוק"). לדידה היא מילאה את מלוא חיוביה על פי ההסכם: העמידה לרשות התובעת מטוס וכן כל שירותי התיירות להם התחייבה . כמו כן הטיסה הגיעה ליעדה ואף חזרה ארצה כמתוכנן, על כן אין מדובר במצב של סיכול החוזה. בשל האמור לטענתה יש לדחות את התביעה.
5. הנתבעת 2 טענה כי ניתנו בעת האחרונה 2 פסקי דין בתביעות דומות לזו שבפני כאשר שתיהן הוגשו ע"י מזמיני החבילה שהיו אמורים לצאת לתאילנד יחד עם התובעת ושתי התביעות נדחו. הנתבעת 2 טוענת כי התובעת הגיעה לשדה התעופה במועד הטיסה וביטלה על דעתה את השתתפותה בטיול, ברגע האחרון. הנתבעת 2 מדגישה כי בעת היציאה לתאילנד לא ניתנה אזהרת מסע ע"י משרד הבריאות. הנתבעת 2 טוענת כי התובעת לא בטחה עצמה מפני ביטול הטיול הגם שעמדה בפניה אפשרות כזו.
בהצטרף כל הטענות האמורות מבקשות הנתבעות לדחות את תביעת התובעת.

דיון והכרעה
6. לאחר שקראתי את טענות הצדדים והקשבתי לטענותיהם אני מוצא כי יש לדחות את התביעה בנסיבות המקרה בפני.
7. אין חולק כי התובעת ביטלה השתתפותה בטיול לתאילנד בשל משבר הקורונה.
משבר זה מעבר להשלכות הבריאותיות על אוכלוסיית העולם, גרם וגורם לפגיעה קשה וגלי משבר נוספים בתחום הפיננסים והמסחר. התפשטות נגיף הקורונה הביאה גופים ומוסדות, כמו גם אנשים פרטיים למצב בו הם אינם יכולים לקיים התחייבויות שנטלו על עצמם, כאשר ענף התיירות ספג אף הוא, נזק משמעותי ביותר ממשבר זה.
8. התובעת טענה כי התקיים כח עליון שהביא לסיכול ההסכם בין הצדדים במשמעו של סעיף 18 לחוק ובהתאם היא טוענת כי זכאית להשבה. על מנת לזכות את התובעת בהשבה עליה להוכיח קיומם של שלושה תנאים מצטברים המבססים את טענת הסיכול כפי שנקבע בע"א 5054/11 ספיר וברקת נ' יעקב אמסטר (פורסם במאגרים) :
"שלושה תנאים נדרשים להכרה בטענת סיכול לפי הוראות הסעיף: האחד - כי בזמן המיועד לביצוע החוזה אפשרות הביצוע שובשה באופן יסודי ואינה אפשרית; השני - מבחן הצפיות, לפיו בעת כריתת החוזה הצד הטוען לסיכול לא ידע ולא היה עליו לדעת (או לראות מראש) על הנסיבות שגרמו לסיכול; והשלישי - אי יכולתו של המפר למנוע את הנסיבות המסכלות (ע"א 6328/97 רגב נ' משרד הביטחון, פ"ד נד(5) 506, 517 (2000); פרידמן וכהן, בעמ' 415; שלו בעמ' 627) ".
9. אשר לתנאי הראשון, קשה בנסיבות שהוצגו בפני לקבל את טענת התובעת כי לא ניתן היה לקיים את ההסכם בין הצדדים במועד הטיסה, שכן הטיול יצא במועדו והתקיים כמתוכנן. בנסיבות אלה אין לומר כי לא היתה אפשרות למימוש החבילה והוצאתה אל הפועל.
התנאי השני לסעיף הסיכול מתקיים בענייננו שכן ברור כי לא היה בידי המפר בעת הזמנת החופשה לצפות את נסיבות נגיף הקורונה מימדיה והשלכותיה, כאשר גם כיום קשה לעמוד עליהן, על עוצמתם והיקפם.
אשר לתנאי השלישי- לפיו לא היה בידי המפר למנוע את הנסיבות המסכלות- ספק האם מתקיים בענייננו, שכן הטיול כידוע יצא אל הפועל ולכאורה היתה בידי התובעת האפשרות לקיים את החוזה אולי היא משיקוליה, גם אם הם לגיטימיים מבחינתה בחרה שלא לממשו. משמע היה בידי התובעת למנוע את הנסיבות המסכלות, אולם התובעת בחרה שלא לעשות כן.
יוצא איפוא כי לפחות תנאי אחד מתנאי סעיף הסיכול לא מתקיים בענייננו ומשכך אין התובעת יכולה לעמוד על זכותה להשבה ולו חלקית באמצעותו.
10. עיון במאגרי הפסיקה מלמד כי בתי המשפט לא פעם עם מקרים דומים ובכלל זה בשאלת ההשבה בשל ביטולן של חבילות נופש בהקשר למשבר הקורונה. פעמים זיכה את הרוכשים בהשבה חלקית ומוגבלת [ראה ת"ק (חי) 1365-04-20 קרן נ' בשביל הזהב תיירות בע"מ (פורסם במאגרים), ת"ק (רמ') 15525-09-20 אוחיון נ' נטרוול (פורסם במאגרים), ת"ק (עכו) 5371-03-20 רודלר נ' פגסוס תיירות ונסיעות בע"מ (פורסם במאגרים) ]. מנגד לא פעם דחה בית המשפט טענות אלה וקבע כי אין להטיל על הנתבעות חובת השבה בהתאם לנסיבות המקרה [ראה ת"ק 2637-05-20 דוד נ' אור קריירה בע"מ (פורסם במאגרים) שערעור עליו נדחה בבית משפט המחוזי בת"א במסגרת רת"ק 50210-09-20 דוד נ' אור קריירה בע"מ (פורסם במאגרים) , ת"ק (הר') 35095-08-20 כהן ואח' נ' רימון טיולים בע"מ (פורסם במאגרים) , ת"ק (פת') 55855-10-20 מנשה נ' רימון טיולים בע"מ (פורסם במאגרים )].
11. אציין כי גם במקרים בהם קיבל בית המשפט את טענת הסיכול עדיין הפעיל שיקול דעת מהו הסכום שנכון וצודק להשיב בהתחשב בנסיבות כל מקרה ומקרה. בהקשר זה בחן את: מועד ביטול החופשה, הנסיבות שהביאו לביטול, האם החופשה התממשה ע"י רוכשים אחרים בקבוצה, האם היתה אזהרת מסע ליעד הטיול, והאם היה בידי המפר לרכוש מנגנון ביטוחי שימנע ממנו מלשאת במלוא הנזק.
12. בנסיבות המקרה בפני התובעת ביטלה השתתפותה בטיול ביום הטיול עצמו- זמן קצר לפני העליה למטוס כאשר הגיעה לשדה התעופה. אין מחלוקת כי במועד היציאה לטיול לא הכריז משרד הבריאות בישראל על אזהרת מסע לתאילנד. התובעת ביטלה השתתפותה בטיול בשל חששות אישיים שלה, הקשורים במצבה הבריאותי ובגילה, חששות ברורים ולגיטימיים, אולם בעלי השלכות מבחינת הסוגיה מי יישא בתוצאותיו הכלכליים של הביטול.
מכל מקום משעה שהטיסה יצאה כמתוכנן, הספקים היו ערוכים למתן השירות לתובעת, עמדו הנתבעות בהתחייבותן ומשכך התוצאה לפיה התובעת היא זו אשר נושאת בדמי הביטול לא יכולה להיות מפתיעה.
לכך מצטרפת העובדה כי הנתבעת 1 המליצה לתובעת לרכוש ביטוח בריאות והבהירה כי קיימות בידיה מספר אפשרויות ביטוח, כאשר התובעת בחרה בביטוח הבריאות הרגיל כפי שעולה מתמלול השיחה עימה ולא בביטוח ביטול טיסה טריפ גרנטי המבטח מפני נסיבות שונות ולאו דווקא בשל סיבות בריאות.
בהקשר זה אציין כי אני מעדיף את טענת הנתבעת כפי שהיא עולה אף מהמסמכים שצורפו לכתבי הטענות כי הוצע לתובעת הביטוח האמור אך היא רכשה רק את הביטוח הרגיל המכסה הוצאותיה על רקע בריאותי בלבד.
13. אציין כי התובעת לא שכנעה והוכיחה את טענתה לפיה חשבה כי בידיה ביטוח הכולל השבה אף מעבר למצב בריאות, וזאת מן הטעמים הבאים:
ראשית, התובעת לא הגישה מסמך לפיו ביטוח זה נעשה עבורה.
שנית, לו היה לה ביטוח כזה ודאי היתה תובעת בראש ובראשונה את חברת הביטוח ממנה רכשה פוליסה כזו ומשכך היה מתייתר הצורך בתביעה שבפני במסגרתה נתבעו סוכנות הנסיכות ומארגנת הטיול.
שלישית, מעיון בתמלול השיחה שנערכה עימה ביום 11.2.21 בבוקר בשעה 9:10 (יום למחרת הביטול) עולה כי התובעת הודתה בשיחה עם נציגת הנתבעת כי הביטוח שרכשה מכסה את התמורה רק בביטול על רקע בריאותי ולא מטעמים אחרים (ראה עמ' 3 לשיחה שורות 19-23).
14. בהצטרף כלל הנסיבות האמורות ובפרט נוכח ביטול העסקה רגע לפני יציאת הטיסה מהשדה, כך שמי מהנתבעות לא יכלה להקטין ניזקה בשלב זה, אני מוצא כי יהיה זה בלתי סביר להטיל את נזקי התובעת ולו באופן חלקי על כתפי הנתבעות. אוסיף כי התובעת לא התייצבה לטיסה לאחר לבטים רבים ולאחר שהובהר לה לא פעם כי אי התייצבותה לטיסה תגרום לאובדן כספה שכן היא תאלץ לשאת ב100% מדמי הביטול (ראה תמלול השיחות עימה). משמע שעה שביטלה את העסקה היא הבינה כי משמעות צעד זה הינו אובדן התמורה ששילמה עבור חבילת הנופש.
15. טרם אחתום את פסק הדין אבקש להבהיר, כי בהכרעתי אינני מתעלם מהעובדה, כי חוסר הודאות שאפיין את תקופה זו, ולכך נוסיף את גילה ומחלות הרקע של התובעת , העמידו אותה בסיטואציה אינה פשוטה כלל בקבלת החלטה. יחד עם זאת, הנתבעות אף הן נפגעו קשות ממשבר הקורונה, ואין זו התוצאה הראויה כי הללו תספוגנה את הוצאות התובעת בטיול שיצא בסופו של דבר אל הפועל. אוסיף כי משבחרה שלא לבטח את הנסיעה בביטוח ביטול מכל סיבה, נטלה על עצמה סיכון מחושב כי ביטול שלא מסיבה בריאותית, לא יהיה מכוסה, ומשכך אין מנוס מהתוצאה אליה הגעתי בנסיבות המקרה.
16. בהצטרף כל האמור לא נתקיימה טענת הסיכול ובנוסף לא שוכנעתי כי התובעת זכאית להשבה כלשהי מאת הנתבעות בנסיבות הקונקרטיות של המקרה דנן.
בהתחשב בהפסד אותו ספגה התובעת ולפנים משורת הדין אינני עושה צו להוצאות.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 יום.

ניתן היום, כ"ד אלול תשפ"א, 01 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ציונה בן דוד
נתבע: איסתא ישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: