ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסתר וניסים גוזלן נגד מארק דוד נטייב :


בפני כבוד השופט הבכיר אור אדם

התובעים:

אסתר וניסים גוזלן

נגד

הנתבע:
מארק דוד נטייב

החלטה

לפניי בקשה להעברת הדיון בתביעה הקטנה הנדונה לבית משפט השלום, כדי לאפשר איחודה עם תביעה שהגיש הנתבע.
התובעים הגישו תביעה זו כתביעה קטנה עוד ביום 4.4.21, בתביעה לפיצוי בסך 33,000 ₪ בגין נזקים שגרם להם, לטענתם, הנתבע, לנוכח הסכם לביצוע עבודות בניה שונות, כהשבה של חלק מהתמורה ששולמה לו ופיצוי בגין נזקים שגרם בעבודתו.
הנתבע הגיש תביעה לבית משפט השלום ביום 4.8.21 ת"א 10990-08-21 (להלן: "התיק המקביל"), במסגרתה תבע מהנתבעים תשלום בסך 116,000 ₪, בגין תמורה על העבודות שביצע ופיצוי על נזקים שנגרמו לו.
הנתבע ביקש בתיק המקביל לאחד בין התביעות השונות העוסקות באותן סוגיות, ובית המשפט קבע בהחלטה מיום 24.8.21 כי לא ניתן לאחד בשלב זה בין התביעות לנוכח ההליך השונה, בבית המשפט לתביעות קטנות ובבית משפט השלום.
בנסיבות אלה, עתר הנתבע בפניי, להעברת התיק לבית משפט השלום. הנתבע ציין כי יש להעתר לבקשה מכמה סיבות במצטבר: ראשית, שתי התביעות נוגעות לאותן סוגיות ולכן ראוי לדון בהן במאוחד. שנית, במסגרת התביעות יידרשו להחקר מומחים ועדים ולכן ההליך איננו מתאים להידון בבית משפט השלום.
התובעים התנגדו לבקשה. לטענתם, תכליתו של בית המשפט לתביעות קטנות הוא לתת סעד מהיר ויעיל, בדרך זולה וגמישה מבחינת כללי הדיון, כאשר הגשת התביעה הנגדית שהגיש הנתבע בבית משפט השלום, מהווה שימוש לרע בהליכי בית המשפט .

דיון והכרעה
סעיף 60 (ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד 1984, קבוע כדלקמן: "בית המשפט המוסמך לדון בהן, לפי העניין, אם ראה שהדיון בבית משפט לתביעות קטנות אינו מתאים להן...". על בית המשפט להכריע אפוא אם יש מקום להעברת הדיון לבית משפט השלום.
סוגיית איחוד התובענות
תקנה 40(א) לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט 2018 קובעת כדלקמן: " בית המשפט רשאי להורות על איחוד הדיון בתובענה הנדונה לפניו עם תובענה התלויה ועומדת באותו בית משפט, אם סבר שיש בדבר כדי לייעל ולפשט את ההליכים או למניעת תוצאות סותרות...". ההלכה הפסוקה קבעה לא אחת, כי כדי לייעל את הדיונים ולמנוע תוצאות סותרות, אין מקום לדון בנפרד בתביעות המחייבות הכרעה באתן סוגיות.
בענייננו, גם התובעים אינם חולקים בתגובה על כך ששתי התביעות עוסקות באותו עניין: ההסכם לביצוע עבודות בין הצדדים, כאשר לכל צד טענות בנוגע לאותו הסכם – התובעים טענו לאיכות עבודה לקויה שחייבה הפסקת עבודתו של הנתבע וגרמה להם נזקים, ואילו הנתבע טען לאי תשלום יתרת התמורה ולנזקים שנגרמו לו עקב הפסקת העבודה. ברור אפוא, כי ראוי לברר את טענות הצדדים במשותף, כדי לייעל את ההליכים ולמנוע הכרעות סותרות.
דא עקא, כאשר מדובר בתביעה קטנה, לא ניתן לאחד אותה עם תביעה לבית משפט השלום, אלא אם תועבר להליך בבית משפט השלום.
לא התעלמתי מטענות התובעים, כי רצונם בהליך מהיר וגמיש, וכי הגשת התביעה לבית משפט השלום נועדה לטענתם רק כמשקל נגדי לתביעתם, תוך שימוש לרע בהליכי בית המשפט.
עם זאת, לא ניתן לחלוק על זכותו של הנתבע להגיש תביעה, ואם סכומה עולה על הסכום אותו ניתן להגיש במסגרת תביעה קטנה, אין לו מנוס אלא מהגשת התביעה לבית משפט השלום, ואז בלית ברירה, ראוי לדון בשתי התביעות במאוחד, לשם היעילות וכדי למנוע הכרעות סותרות.
התובעים נסמכו על החלטת בית המשפט בתביעה המקבילה לדחות את הבקשה לאיחוד, בהתבסס על פסק הדין בעניין גלעד (רת"ק (מחוזי י-ם) 4089-04-11 בן ציון גלעד נ' יובל אברהם (11.07.2011) ). בפסק דין‏‏ זה נקבע כי לא ניתן לאחד תביעה קטנה עם תביעה שהוגשה לבית משפט השלום , אולם הודגש כי ניתן וראוי לדון בשתי התובענות במאוחד על ידי העברת הדיון בתביעה הקטנה לבית משפט השלום, כאשר צוין כדלקמן: "נראה לי כי דבר קיומה של תביעה נוספת באותו ענין המתבררת בבית משפט השלום מהווה שיקול רלוונטי לצורך העברת התביעה" (שם, פסקה 8 לפסה"ד, והפסיקה שאוזכרה שם).
סוגיית מורכבות ההליך
גם הנימוק השני שהעלה הנתבע הוא בעל משקל – טענה לליקויים בעבודה היא טענה כבדת משקל, שאפשר כי יידרשו להכרעה בה חוות דעת מומחים, ולכן בספק אם היא מתאימה לבירור בבית המשפט לתביעות קטנות. אף התובעים צרפו תצהיר של בעל מקצוע לגבי איכו ת העבודה, המהווה למעשה עדות של מומחה, ומן הסתם גם הנתבע יבקש לעשות כן ואפשר שבית המשפט ימנה מומחה מטעמו. בנסיבות אלה, בספק אם הדיון הולם דיון גמיש, מהיר וקצר המתנהל בבית משפט השלום.
יודגש כי שיקול זה כשלעצמו, בספק אם היה מצדיק העברת התיק לבית משפט השלום בטרם ייערך דיון ויתברר טיב המחלוקת, אולם כאשר הוא מצטרף לשיקול המרכזי של הרצון לייעל הליכים ולשמוע את שתי התביעות במאוחד, הוא מטה את הכף לכיוון העברה לבית משפט השלום.
גובה הנזק
יתרה מכך - ההליך בבית המשפט לתביעות קטנות מוגבל בסכום. התובעים עצמם מציינים בתגובה, כי הנתבע הסב להם נזק כספי גדול יותר מסכום התביעה (ס' 3 לתגובה). העברה לבית משפט השלום תאפשר לתובעים לתבוע את מלוא נזקם ללא מגבלת הסכום.

סיכומו של דבר
נוכח האמור לעיל, אני מורה על העברת הדיון בתובענה לבית משפט השלום.
המזכירות תשנה סיווג התיק לתיק אזרחי רגיל, והמזכירות תשנה סיווג התיק לת"א.
לנוכח העברת התיק לבית משפט השלום, הדיון ביום 30.9.21 מבוטל.
התובעים רשאים ליטול ייצוג משפטי, וכן רשאים הם להגיש כתב תביעה מתוקן ללא מגבלת הסכום של בית המשפט לתביעות קטנות, ללא בקשה רשות, עד ליום 30.9.21.
לעיוני 1.10.21.
אני מורה על איחוד הדיון בשתי התובענות הנוגעות באותה פרשה, כאשר התביעה המקבילה ת"א 10990-08-21 תאוחד עם התביעה הראשונה שהוגשה 2912-04-21.
למען הסדר הטוב תקרא התביעה המקבילה "תביעה שכנגד", הנתבע ייחשב גם כתובע שכנגד, והתובעים כנתבעים שכנגד.
המזכירות תרשום דבר האיחוד, תסרוק את כתב התביעה בתיק 10990-08-21 לתיקיית כתבי טענות כתביעה שכנגד, ומעתה יש להגיש את כל הבקשות וההודעות רק לתיק האב: ת"א 2912-04-21.
הנתבעים שכנגד יגישו כתב הגנה לתביעה שכנגד (היא התביעה המקבילה 10990-08-21), בתוך 60 יום מתום הפגרה.
לעיוני בתום המועד.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשפ"א, 01 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אסתר וניסים גוזלן
נתבע: מארק דוד נטייב
שופט :
עורכי דין: