ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איגור פלוטקין נגד המוסד לביטוח לאומי :

31 אוגוסט 2021
לפני: כבוד השופטת מיכל נעים דיבנר

התובע:
איגור פלוטקין

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

בהמשך לחוות דעתו בתיק מתבקש המומחה להשיב לשאלות ההבהרה הבאות, בקשר עם חוות דעתו:
בחוות דעתך המלומדת הנחת כי עיקר עבודתו של התובע במכונת השלייף, מבוצעת בידו הדומיננטית ולא בידו האחרת. האם ככל שהתובע עבד עם שתי ידיו על המכונה תשתנה חוות דעתך?
בעמ' 5 לחוות דעתך ציינת כי " יש לצפות כי הפגיעה תפרוץ ביד הדומיננטית". אנא הפנה לספרות רלוונטית מקובלת עליה מתבססת קביעתך זו.
האם נכון שעל פי התיעוד הרפואי הקיים התובע אובחן כמי שסובל מ-CTS דו"צ, וההבדל בין הידיים הינו בדרגת החומרה?
בהיעדר כל גורמי סיכון ו/או מחלות רקע אצל התובע וכפי שעולה מתיקו הרפואי, אילו עוד גורמים יכולים לגרום למחלת ה- CTS בשתי ידיו, מלבד אופי עבודתו כפי שהובא בפניך?
נכון שאין כל משמעות לעצם היות יד דומיננטית או אם לאו, לבין "כושר עמידותה" ו/או "חסינותה" של אותה יד מפני התפתחות פגיעה כלשהי (לרבות פגיעה מסוג CTS ), כלומר – האם נכון לומר שייתכנו מצבים שתתפתח CTS בדרגת חומרה גבוהה יותר גם ביד שאינה דומיננטית, אף אם השימוופחת במקצת מאשר היד הדומיננטית, ובשל היות אותה יד רגישה יותר?
האם תוכל להפנות לנתונים אמפירים שיש בהם ללמד על שכיחות קיומה של דרגת חומרת CTS גבוהה יותר ביד דומיננטית ו/או כאלו שניתן ללמוד מהם על פערי דרגות חומרה בין היד הדומיננטית לבין היד שאיננה דומיננטית?
בחוות דעתך המלומדת ציינת כי "עפ"י קריטריונים לאבחון מחלות שריר – שלד תעסוקתית... , ביצוע תנועת אחיזת לפיתה בלבד מעל 4 שעות, ללא גורמי סיכון וביצוע תנועות חוזרות ונשנות בתדירות גבוהה ומעל 3 שעות, יש בהן לגרום לפגיעה מסוג CTS הנידונה" -
עפ"י העובדות המוסכמות, מעבר לעבודתו עם כלי עבודה רוטטים, התובע אוחז בידו השמאלית בשולחן מסור הקרייזיק כ- 2.5 שעות ביום עבודה.
בנוסף ובמהלך ביצוע עבודת השיוף – הן הידני והן במהלך אחיזת מכונת השלייף, אחת מידיו של התובע אוחזת במכונה והשניה לופתת ודוחפת את הפלטות בתנועות חוזרניות קדימה ואחורה ולמשך 2.5-3 שעות בכל יום עבודה.
האם נכון שאופיין, הימשכותן ורציפותן של הפעולות לעיל, עונות על הנתונים המובאים בחוות דעתך (ואף אם נכונה הנחתך כי עבודת השיוף מתבצעת ביד (ימין) הדומיננטית) ויש בהן להצביע על קשר סיבתי ומידת השפעה מכרעת להתפתחות מחלת ה- CTS גם ביד שאינה דומיננטית?
ככל שהתשובות לשאלות לעיל נענו בשלילה, והמומחה נשאר בקביעתו, מתבקש המומחה לענות לשאלה,האם בהיעדר כל גורמי סיכון אצל התובע ובהיעדר כל מחלת רקע, נכון כי אופי עבודתו של התובע עפ"י העובדות המוסכמות, יש בו לגרום לפגיעה מסוג CTS דו צדדי על דרך ההחמרה.
המומחה יתבקש להשיב בתוך 14 ימים ככל שניתן.
עיון בחלוף המועד.
ניתנה היום, כ"ג אלול תשפ"א, (31 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: איגור פלוטקין
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: