ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאיר אלימלך נגד ש. ברק שרותי רפואה :

לפני כבוד השופטת דלית ורד

התובע:

מאיר אלימלך

נגד

הנתבעת:

ש. ברק שרותי רפואה

פסק דין

בפני תביעה להשבת סכום של 1000 ₪, בתוספת ריבית והצמדה, ששילם התובע לצורך הערכה של מצב רפואי ובדיקת התכנותה של עילת תביעה בגין רשלנות רפואית.
התביעה הוגשה כנגד חברה המצוייה בבעלותו של פרופסור שלמה ברק (להלן: "פרופ' ברק").
לפי כתב התביעה, ביום 20.8.2019 הגיע התובע למרפאתו של פרופ' ברק בתל אביב, לצורך קביעת ממצאים רלוונטים, שנדרשו במסגרת עריכת מסמך הערכת מצבו הרפואי של התובע. לשם כך נדרש התובע לשלם סך של 1000 ₪, וכך עשה. במהלך הביקור הבהיר התובע כי הוא מבקש פירוט של הליקויים לאור הממצאים, כפי שנעשה עבורו בשנת 2013.
התובע טוען כי בשנת 2013 דרשה הנתבע ת סך של 800 ₪ בגין אותו השירות.
לטענת התובע, לאחר כשבועיים התקשרה אליו נציגה מטעם הנתבע ומסרה לתובע כי הוא נדרש לשלם סך של 6,000 ₪. התובע הבהיר כי לא ביקש חוות דעת מאת הנתבע אלא מכתב המפרט את הממצאים. בחלוף מספר ימים השתנה הסכום והתובע נדרש לשלם 3700 ₪.
התובע טוען לעושק ודורש את השבת הסכום ששילם בתוספת ריבית והצמדה.
פרופ ' ברק הגיש כתב תביעה שכנגד בעילת לשון הרע.
בכתב ההגנה טענה הנתבעת באמצעות פרופ' ברק כי במסגרת בדיקת עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית כנגד רופא שיניים, הופנה התובע לפרופ' ברק ע"י עוה"ד שטיפלה בעניינו.
ביום 25.7.19 הגיע התובע למרפאת הנתבעת ונתבקש על ידי הסייעת לשלם 1000 ₪ בעבור הבדיקה.

לטענת פרופ' ברק, התובע סרב לבצע את התשלום וצעק על הסייעת כי בשנת 2013 שילם סכום נמוך יותר בגין בדיקה לפני הגשת תביעה אחרת, כנגד רופא שיניים אחר. הסייעת ביקשה להסביר לתובע כי המדובר בשני מקרים שונים וכ י עליו לשלם עבור הבדיקה המבוקשת, אך התובע ניבל את פיו .
פרופ' ברק דיווח לעוה"ד על האירוע וכעבור מספר ימים שבה אליו עוה"ד, התנצלה בשם התובע ומסרה כי הסבירה לתובע כי אין קשר בין הבדיקה הנוכחית לבדיקה שנערכה בשנת 2013. לבקשתה של עוה"ד הסכים פרופ' ברק להפגש עם התובע בשנית.

ביום 20.8.2019 נפגשו הצדדים בשנית, הבדיקה נערכה, התובע התנצל ושילם 1000 ₪ בעבור הבדיקה.
במהלך הבדיקה ביצע פרופ' ברק צילומי רנטגן של השיניים וצילומי פוטו של הפה והשיניים. למחרת הבדיקה הודיע פרופ' ברק לעוה"ד כהן כי לפי ממצאי בדיקתו קיימת עילה טובה להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית. פרופ' ברק ביקש מעוה"ד לפנות לרופא השיניים המטפל, לקבל מידיו העתק של התיק הרפואי, על מנת שפרופ' ברק יוכל להכין חוות דעת משפטית בעניין.

הודעות דוא"ל מיום 21.8.2019 בין פרופ' ברק לעו"ד עדי כהן צורפו לכתב התביעה כנספח 1.

ביום 9.12.2019 הודיע פרופ' ברק לעוה"ד כהן כי לצורך הכנת חוות דעת משפטית על התובע לפרוע את שכר טרחתו בגובה של 7500 ₪ נוספים. בתגובה ביקשה עוה"ד כהן לקבל אישור רפואי לצורך ניהול משא ומתן עם המבטחים ולא חוות משפטית, שנועדה לצורך הגשה לבית המשפט. הנתבע הודיע לעוה"ד כהן שבמקרה כזה העלות תהיה 3,750 ₪, בניכוי 1000 ₪ סכום הבדיקה.

ביום 12.9.2019 הודיעה עוה"ד כהן לפרופ' ברק כי לא הצליחה לקבל את התיק הרפואי מהרופא המטפל וביקשה שיכין חוות דעת ללא הרשומות הרפואיות.

הודעות דוא"ל בין פרופ' ברק לעו"ד עדי כהן מיום 1.12.2019 ומיום 9.12.2019 צורפו לכתב התביעה כנספח 3.

לבקשתה של עוה"ד כהן שלח אליה פרופ' ברק את ממצאי בדיקתו. מאז פרופ' ברק לא שמע מעוה"ד כהן ואף לא מהתובע עד לקבלת כתב התביעה.

למסכת האירועים המתוארת בתביעה זו קדמה התנהלות קודמת בין הצדדים בגין בדיקה דומה שנתבקשה על ידי התובע בשנת 2013. גם אז הופנה התובע לנתבע ע"י עוה"ד כהן, לצורך בדיקת עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית כנגד רופא שיניים, אז שילם התובע סך של 820 ₪. מסקנותיו פרופ' ברק טען כי בשנת 2013 נמסר לו כי אין באפשרות התובע לשאת בעלות הנדרשת להוצאת חוות דעת רפואית, לכן הציע אפשרות לקבל אישור רפואי בעלות של 3650 ₪ לצורך ניהול מו"מ עם המבטחים.

דיון והכרעה
ביום 30.8.2021 התקיים דיון במעמד הצדדים. במעמד הדיון נתברר כי בגין התביעה שכנגד לא שולמה אגרה. יתר על כן, התביעה שכנגד הוגשה על ידי פרופ' ברק באופן אישי, להבדיל מהחברה שבבעלותו אשר נתבעה בתביעה הראשית. לפיכך התביעה שכנגד נמחקה, מבלי לגרוע מזכותו של פרופ' ברק להגיש תביעה חדשה באותו עניין.
התובע העיד כי במהלך אוגוסט 2019 הגיע למרפאתו של פרופ' ברק ואיתו הממצאים בדמות צילומים עליהם שילם 300 ₪, אותם ביקש למסור לפרופ' ברק, לצורך הכנת מכתב הערכה רפואית. "אמרתי לו כמו בשנת 2013 תכין ממצאים ותביא לעו"ד שלי." ובהמשך: "היו לו את כל הממצאים הוא היה צריך לכתוב מכתב לעו"ד." על פי עדותו הנתבע לא ביצע צילומים במקום (עמ' 2 שורות 6-11).
פרופ' ברק העיד כי בשנת 2019 הגיע התובע למרפאתו של פרופ' ברק פעם נוספת, לצורך בחינת התקיימותה של עילת תביעה בגין רשלנות רפואית כנגד רופא אחר. על פי עדותו, פרופ' ברק ביצע צילומי רנטגן ותמונות פוטו ולאחר מכן הודיע לעו"ד כהן כי קיימת עילת תביעה טובה. פרופ' ברק העיד כי במהלך התכתבויות בינו לבין עוה"ד כהן, ציין כי עלותה של חוות דעת הינה 7500 ₪ כולל מע"מ, ועלותו של מסמך הערכה של מצבו הרפואי הינו 3750 ₪ בניכוי הסכום של 1000 ₪ אותו שילם התובע בעבור הבדיקה והצילומים שנערכו בחודש אוגוסט 2019 (עמ' 2 שורות 25-27, עמ' 3 שורות 1-19).
דברים אלה מצאו את ביטויים בהודעת דואר אלקטרוני ששלח פרופ' ברק לעו"ד כהן מיום 5.1.2020, שצורפה כנספח 4 לכתב ההגנה.
במהלך הדיון הציג פרופ' ברק את צילומי הרנטגן שביצע לתובע ביום 20.8.2019, צילומי הפוטו שבוצעו על ידו וכן הודעת דוא"ל ששלח לעו"ד כהן ביום 20.1.2021 בה הודיע את ממצאי בדיקתו.
לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ובחנתי ראיותיהם, אני מוצאת כי דין התביעה להדחות.
על פי העדויות עולה כי במהלך ב 7.5.2013 הגיע התובע אל הנתבע בהפנייתה של עו"ד כהן לצורך בדיקת עילת תביעה בגין רשלנות רפואית כנגד רופא שיניים. ביום המחרת, 8.5.2013, שלח פרופ' ברק את ממצאיו לעוה"ד כהן באמצעות הודעת דוא"ל (נספח 2 לכתב התביעה). לאחר פירוט הממצאים ציין פרופ' ברק את האפשרות לקבלת מכתב הערכה בעלות של 3,650 ₪ וכן את האפשרות לק בלת חוות דעת רפואית בעלות של 8,200 ₪. כך היה בשנת 2013.
בחלוף מספר שנים הופנה התובע פעם נוספת על ידי עו"ד כהן לפרופ' ברק. גם הפעם נתבקש פרופ' ברק לבצע בחינה מקדמית להתכנותה של עילת תביעה כנגד רופא שיניים, שטיפל בתובע, בגין רשלנות רפואית. לצורך כך הגיע התובע למרפאתו של פרופ' ברק ביום 20.8.2019 שם נבדק ובוצעו צילומי פה שונים. פרופ' ברק הביע את דעתו לגבי קיומה של עילת התביעה, ובהמשך אף ציין את ממצאי הבדיקה.
על פי העדויות התובע נבדק על ידי פרופ' ברק, נערכו צילומים, ובוצעה הערכה לגבי אפשרות להגשת תביעה כנגד רופא השיניים המטפל. בגין שירות זה התובע שילם סך של 1000 ₪ כולל מע"מ. התובע קיבל את אשר שילם בגינו. לא מצאתי להענות לדרישת התובע להשבת הכספים ששילם בגין שירות שקיבל. התשלום ששולם על ידי התובע לא היה בגין עריכת חוות דעת רפואית להגשה לבית משפט, או בגין עריכת מסמך הערכה רפואי מפורט, תוך ציון הנזקים שנטען כי נגרמו לתובע, לצורך הגשתו לחברת הביטוח.
סוף דבר
התביעה נדחית.
לפנים משורת הדין, אחייב את התובע בהוצאות הנתבע בסכום מופחת של 300 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין.
המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין.

ניתן היום, כ"ג אלול תשפ"א, 31 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאיר אלימלך
נתבע: ש. ברק שרותי רפואה
שופט :
עורכי דין: