ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עטאף גמל נגד חיים בן נחום :

לפני: כבוד השופטת שרה שדיאור

התובעים:

  1. עטאף גמל
  2. רינאד אלגמל
  3. מגדולין עוואודה
  4. מגד אלגמל

-
הנתבע:
חיים בן נחום

החלטה

בתאריך 1.6.21 נתנה החלטת כבוד ס' הנשיא בעניין המידע שיוגש בתע"צ המנהל האזרחי.
בתאריך 18.7.21 הגיש הנתבע את המסמכים שקיבל , כשהם ערוכים על פי צרכי הניתוח שביצע לנתונים במסגרת הודעתו.
לפני בית הדין בקשת הנתבע לחקירת נותן תעודת עובד הציבור, קמ"ט תעסוקה במנהל האזרחי איו"ש, מר יצחק לוי.
התובעים הגישו בקשה למתן צו לשירות התעסוקה בדבר רישיונות העבודה שהונפקו למנוח בתקופה שלטענתם המנוח עבד אצל הנתבע.
ביום 10.1.21 הגיש ב"כ הנתבע תגובה לבקשת התובעים למתן צו לשירות התעסוקה. הנתבע ציין כי הוא מסכים לבקשת התובע, אך בקש כי "הממצאים שיתבררו בעקבות הצו המבוקש כ"תעודת עובד ציבור" יהוו "ראייה חותכת" לשאלת קיומם או אי קיומם של יחסי העבודה הנטענים בענייננו, וישפיעו על נושא זה השפעה מכרעת, לחיוב או לשלילה".
ביום 25.1.21 ניתנה החלטת בית הדין לפיה בהתאם לפסיקה, אישורי העסקה אינם מהווים כלל ראיה לעצם העסקה בפועל, ומשכך תעודת עובד הציבור לא תהווה "ראיה חותכת להעסקה בפועל".
ביום 13.4.21 הוגשה תעודת עובד ציבור.
ביום 20.4.21 הגיש ב"כ הנתבע "צירוף תצהיר גילוי מסמכים מטעם הנתבע" ובו ציין כי "נראה כבר כעת כי יהיה צורך לחקור את החתום על התעודה הנ"ל לקבלת הסברים שונים. זאת לרבות "מועד מעבר אחרון" של המנוח, כמופיע בה, לתחומי ישראל, בתקופה בה למנוח כלל לא היה היתר".
התובעים ביקשו להותיר את הבקשה לשיקול דעת בית הדין. יחד עם זאת, ציינו כי בתגובתו לבקשה למתן הצו "דרש" ב"כ הנתבע כי התעודה תהווה "ראיה חותכת". עוד ציין כי הוא לא מבין מה חקירתו של נותן התעודה תוסיף, שכן היא מדברת בעד עצמה.
לטענת התובעים, הם סבורים שגם בתקופות שבהם נכתב כי המנוח עבד אצל מעסיקים אחרים, בפועל הוא עבד אצל הנתבע, הם ינסו להוכיח טענה זו, אך הזמנת נותן תעודת עובד הציבור, אינה הדרך הנכונה לעשות זאת.
בקשת הנתבע אינה מפורטת. לטענתו, הוא מבקש לחקור את נותן התע"צ בעניין מועד המעבר האחרון שצויין "10.6.18", כיוון שרישיון ההעסקה האחרון היה בתוקף עד ליום 21.11.17. התובעים טענו כי מועד סיום ההעסקה היה ביום 26.9.17. מועד המעבר האחרון 10.6.18 מאוחר למועד סיום העסקה, ואינו רלוונטי לכתב התביעה. אף מבחינה מהותית מועד המעבר אינו רלוונטי להליך זה. שלא לומר שחלק מהמעברים נבעו ממחלתו.
התביעה הוגשה ביום 1.5.19 וישנה חשיבות לקדם את ההליך. חקירת נותן התע"צ עשויה לסרבל ולהאריך את ההליך, שלא לצורך. יתר על כן יש פסיקה עניפה בדבר משקל עדותו, לאחר שהוזמן למתן עדות. וזו לא הטתה את הכף, בלשון מנומסת לכאן או לכאן.
לעומת זאת מצוי הרבה מידע במסמכים שהוגשו וצורפו ע"י הנתבע להודעה מיום 18.7.21 .
נוכח האמור, העדר הצדקה נוכח הגשת המסמכים, ופסיקה המתייחסת לתועלת חקירתו, יחד עם סרבול הדיון מול תועלת יעילותו ועוד, הבקשה לחקירת נותן התע"צ נדחית.
הנתבע ישא בהוצאות התובעים בסך 1,000 ₪ ושכ"ט ב"כ התובעים בסך 1,750 ₪ . סכומים אלו ישול מו בתוך 30 ימים, שאם לא כן יישא הפרשי ריבית והצמדה מיום מתן החלטה זו ועד למועד התשלום בפועל.
ב"כ התובעים יודיע לבית הדין על ביצוע התשלום.

ניתנה היום, כ"ג אלול תשפ"א, (31 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: עטאף גמל
נתבע: חיים בן נחום
שופט :
עורכי דין: