ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הסתדרות העובדים הכללית החדשה נגד אתו"ס :

30 אוגוסט 2021
בפני: כבוד השופטת איריס רש
נציג ציבור (עובדים) מר אלי עשור שעבין
נציג ציבור (מעסיקים) גב' דליה שפירא

המבקשים:

  1. הסתדרות העובדים הכללית החדשה
  2. ועד הפעולה של עובדי אתו"ס
  3. ראובן אפרתי

ע"י ב"כ: עו"ד אילן גורביץ ואח'

-
המשיבה:
אתו"ס - החברה לאומנות תרבות וספורט חיפה בע"מ (חל"צ )
ע"י ב"כ: עו"ד יעקב גילת ואח'

החלטה

מונחת לפנינו בקשה לסעד זמני במסגרתה עותרים המבקשים לבטל את פיטורי המבקש 3 (להלן – המבקש או מר אפרתי), הצפויים להיכנס לתוקף ביום 2.10.2021 ולהשיבו לעבודתו כמנהל אגף אולמות במשיבה וזאת עד להכרעה בהליך העיקרי.

ביום 28.7.2021 התקיים דיון במעמד הצדדים לאחר שניתנה למשיבה הזדמנות להגיב לבקשה. במסגרת הדיון נחקרו עדי המבקשים– המבקש וגב' מרים בלס, יו"ר אגף קהילה ושירות לפרט בהסתדרות במרחב חיפה. בתום שמיעת עדויות המבקשים , הודיעו ב"כ הצדדים על הסכמתם להקפיא את הליך הפיטורים של המבקש ורצונם לבוא בדברים על מנת לנסות ולהגיע להסכמות שייתרו את ההליך. למרבה הצער, הצדדים לא השכילו להגיע להסכמות ועל כן ביום 16.8.2021 התקיים דיון נוסף בקשה במסגרתו נחקרו עדי המשיבה– מר יגאל זהבי, מנכ"ל המשיבה וגב' אירנה ויסבך, סמנכ"לית הכספים במשיבה. בתום שמיעת הראיות. ב"כ הצדדים סיכמו את טענותיהם בעל-פה. תמלול הדיון התקבל רק ביום 30.8.2021 לאחר בקשות חוזרות ונשנות לחברת התמלול ועל כן, התקבלה ההחלטה כעת.

ואלו העובדות הלכאוריות הצריכות לענייננו:

המשיבה – אתו"ס, חברה לאומנות, תרבות וספורט חיפה בע"מ (להלן –אתו"ס או החברה) היא תאגיד עירוני העוסק בשלושה תחומים עיקריים הקשורים לחיי התרבות והפנאי בחיפה : אחזקה וניהול מבנים ובכלל זה ניהול , השכרה והפעלה של אולמות ומבני תרבות (אולם אודיטוריום, רפפורט, סינמ טק, קריגר, בית הכט ומועדון הביט) ו ניהול מתקני ספורט (היכל רענן כץ ברוממה, אצטדיון האתלטיקה, הספורטק, מגרש אימונים ע"ש אבי רן והקונכייה); ניהול של גופי תרבות (תזמורת סימפונית חיפה, הסינמטק, גן החיות, בית ספר למוזיקה ביט ומועדון הביט) ; הפקת פסטיבלים ואירועי תרבות בעיר כגון פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה, עיר הנוער, מצעד הגאווה, הפקות עירוניות קבועות, הפקות אירועי עוגן בעיר והפקות עצמאיות.

המשיבה מעסיקה כ- 220 עובדים ובכללם שכבה צרה של הנהלת החברה הכוללת את המנכ"ל, סמנכ"ל תפעול, סמנכ"ל כספים ומנהלי היחידות. כ – 62% מתקצי ב החברה מבוסס על העברה מהעירייה ומגורמים אחרים כדוגמת משרד התרבות והספורט והיתר, מהכנסות עצמיות של החברה מהשכרת מתקנים, מכירת כרטיסים למופעים והצגות ועוד. בשנים האחרונות, החברה נמצאת בגרעון שהולך ו מצטבר ומכביד על פעילותה התקינה. החברה מנהלת כבר שנים דיונים עם העירייה למציאת דרכים לסגירתו, בין היתר, על רקע טענת החברה כי חלק מהפעילויות שלה כגון פעילות התזמורת מתוקצבות על ידי העירייה בחסר.

5. המבקשת 1, הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן – המבקשת או ההסתדרות) היא ארגון העובדים היציג במשיבה כאמ ור בהודעת היציגות מיום 5.2.2020. יצוין כי המשיבה לא חלקה על היציגות של ההסתדרות והיא מנהלת מולה משא ומתן ממושך לקראת חתימה על הסכם קיבוצי ראשון בחברה. יתר על כן, בניגוד לנטען בתשובת החברה, טפסי ההצטרפות הועברו לחברה בזמן אמת ולא הייתה כל מניעה מצידה לברר את נושא היציגות, ככל שהיא סברה שההסתדרות אינה ארגון יציג בשורותיה.

6. המבקש 2, הוא ועד פעולה של העובדים בחברה הפועל במסגרת ההתארגנות הראשונית (להלן – ועד הפעולה).

7. מר אפרתי משמש כמנהל אגף אולמות של החברה ובכלל זה מתקני האודיטוריום, מרכז רפפורט, המתחם במרכז הכרמל, בית הכט, מרכז קריגר בכרמל הצרפתי, והיה שותף להקמה של מועדון הביט ול ניהול תפעולי של הסינמטק. במסגרת תפקידו, מר אפרתי מנהל ישירות כ – 20 עובדים והוא אחראי באופן אישי על רישוי העסק של המתקנים . מר אפרתי החל לעבוד באתו"ס בגיל 16 כחניך בבית ספר בסמ"ת ועד לגיוסו לצה"ל. בשנת 1993 מר אפרתי נקלט לעבודה בחברה כמנהל תחזוקה ובמהלך השנים הוא התקדם לתפקיד של מנהל אגף אולמות, שנחשב תפקיד ניהולי בכיר בחברה וחלק בלתי נפרד מהנהלת החברה.

8. בתחילת שנת 2020 החלה התארגנות ראשונית בחברה. כאמור לעיל, ביום 5.2.2020 שלחה ההסתדרות הודעה לעו"ד יגאל זאבי, מנכ"ל החברה על התארגנות העובדים בשורותיה ועל כך שהיא מהווה ארגון יציג בקרב עובדי החברה בצירוף טפסי ההצטרפות ורשימת המצטרפים. עוד צוין במכתב שמותיהם של חברי ועד הפעולה שהתובע אינו נמנה עליהם ונעשתה קריאה לחברה להיכנס להליך של משא ומתן קיבוצי לקראת חתימה על הסכם קיבוצי.

9. בחודש מרץ 2020, עם התפרצות נגיף הקורונה, מרבית עובדי החברה הוצאו לחופשה ללא תשלום, כאשר למנהלים הבכירים אפשרו לצאת לחופשה בתשלום על חשבון מכסת ימי החופשה הצבורים לזכותם. בשל משבר הקורונה, מרבית העובדים לחופשת ללא תשלום. אולם, לעובדים הבכירים הוצע לנצל ימי חופשה הצבורים לזכותם. כך היה גם בעניינו של מר אפרתי שיצא לחופשה בתשלום על חשבון מכסת ימי החופשה עד ליום 29.7.2020.

10. ביום 8.6.2020 נערכה פגישה בהסתדרות בין ועד הפעולה לנציגי ההסתדרות בה השתתף גם מר אפרתי. במהלך הפגישה הוצע למר אפרתי להצטרף לוועד הפעולה על מנת לחזק את כוחו של הוועד במשא ומתן עם ההנהלה, שלא התקדם בקצב משביע רצון לשיטת ההסתדרות והועד.

11. ביום 16.6.2020 התקיימה פגישה בין מר אפרתי, מנכ"ל החברה, עו"ד זאבי וגב' לסמנכ"לית הכספים הגב' אירנה וייסבך. לטענתו של מר אפרתי במהלך אותה ישיבה הוא עדכן את מר זאבי בדבר מעורבותו בהתארגנות העובדים. בתגובה אמר מר זאבי "אני יודע שיש שם נפשות רעות שפועלות". מר אפרתי ביקש להרגיע את מר זאבי וציין שכל הפעילות היא רק לטובת החברה ועובדיה. בקשתו של מר אפרתי לקדם את המשא ומתן עם ההסתדרות נענתה בשלילה בטענה שהעירייה לא מעבירה תקציבים לחברה. החברה מכחישה טענה זו ועומדת על כך שנודע לה לראשונה על מעורבות התובע בהתארגנות במכתבה של הגב' בלס מיום 1.9.2020. במחלוקת העובדתית שהתגלעה בין הצדדים נתנו אמון בגרסתו של מר אפרתי ולפיה הוא הודיע למנכ"ל החברה על מעורבותו בהתארגנות במהלך הישיבה מיום 16.6.2020 וזאת לנוכח עמידתו הנחרצת והעקבית במסגרת החקירה הנגדית ופירוט הדברים שהוחלפו בינו לבין מר זאבי .

12. ביום 24.6.2020 נערכה פגישה ראשונה בין נציגי ההסתדרות להנהלת אתו"ס במסגרתה נדון הצורך בהסכם קיבוצי מיוחד וכן זכויות העובדים שיצאו לחל"ת עקב נגיף הקורונה. בישיבה זו לא השתתפו חברי ועד הפעולה. בתום הפגישה ההסתדרות מסרה לחברה טיוטת הסכם קיבוצי. במהלך חודש יולי 2020 פנתה גב' בלס לחברה וביקשה לקבל את הערות החברה לטיוטת ההסכם הקיבוצי, עמדת החברה בנוגע לאפשרות של הפרשות פנסיוניות בתקופת החל"ת וכן ביקשה לקבוע מועדים נוספים לניהול מו"מ . פנייה זו לא נענתה לגופה.

13. ביום 29.7.2020, עם סיום ניצול מכסת ימי החופשה הצבורים למר אפרתי, נמסרה לו הודעה על הוצאתו לחל"ת

14. ביום 1.9.2020 הודיעה ההסתדרות לחברה על עדכון רשימת חברי וועד הפעולה שהוכרו על ידי ההסתדרות וביקשה לקבוע ישיבה להמשך המשא ומתן. שמו של מר אפרתי מופיע ברשימה.

15. ביום 20.10.2020 פנתה ההסתדרות באמצעות עו"ד יונה אדמון מהלשכה המשפטית במרחב חיפה להנהלת החברה בבקשה לחידוש המו"מ לקראת כריתתו של הסכם קיבוצי.

16. במהלך חודש אוקטובר 2020 התקיימה ישיבה של ועד הפעולה עם נציגי ההסתדרות. בפגישה זו הוחלט כי יש לבחור יו"ר ועד פעולה ושני סגנים. מר אפרתי יצר קשר טלפוני והפיץ הודעות לוועד הפעולה ועדכן אותם כי ביום 26.10.2020 יתקיימו בחירות ליו"ר ועד הפעולה ושני סגנים.

17. ביום 26.10.2020 נבחר מר אפרתי לסגן יו"ר ועד הפעולה ביחד עם הגב' אלה נחמוב. בו ביום, מר אפרתי והגב' נחמוב הוצאו על ידי מר זאבי מקבוצת הוואטסאפ של עובדי החברה המכונה "אתו"ס קורונה" וכן נותקה גישתו של התובע למצלמת האבטחה.

18. במהלך חודש נובמבר 2020 הביעו נגני התזמורת חשש מהמשך ההתארגנות. מר אפרתי קיים שיחות עם הנגנים ושכנע את חברי התזמורת בצדקת ההתארגנות ובכך מנע את ביטול הצטרפותם להסתדרות.

19. ביום 6.1.2021 מר אפרתי זומן לשימוע לפני פיטורים וזאת בטענה לצמצום במצבת כח האדם של החברה לרבות ביטול תפקיד מנהל אגף האולמות. השימוע נקבע בפני מר זאבי ליום 1.2.2021 באמצעות הזום.

20. ביום 7.1.2021 פנתה ההסתדרות באמצעות הגב' בלס למר זאבי בטענה שפיטוריו של מר אפרתי נובע ים משיקולים זרים הקשורים בהיותו חבר פעיל ודומיננטי בוועד הפעולה ועל מנת לפגוע בהתארגנות. בנוסף ולנוכח טענת החברה לפיטוריו של מר אפרתי על רקע צמצומים, החברה התבקשה להשיב לשאלות ולהמציא מסמכים בקשר להליך הצמצומים ולנסיבות הפיטורים . בהעדר תשובה, נשלחו שני מכתבי תזכורת ביום 26.1.2021 וביום 27.1.2021 .

21. ביום 31.1.2021 השיבה החברה למכתבה של הגב' בלס במכתב הממוען למר אפרתי ישירות בטענה , כי הוא חתום על הסכם העסקה אישי מול החברה ולחברה אין הסכם קיבוצי או אחר שההסתדרות הינה צד בו. עוד נטען שמר אפרתי הצטרף לוועד הפעולה רק לאחר שהוצא לחל"ת וכי היותו חבר וועד פעולה לא ישפיע על התנהלות החברה כלפיו ולא יעניק לו יתרון על פני עובדים אחרים. לגופו של ענין, נטען כי הצמצום מתחייב מהשינויים שעוברים על החברה ובכלל זה הוצאתם של נכסים עירוניים אשר היו עד לאחרונה תחת ניהולה, צמצום בפעילות האולמות בשל התפשטות "נגיף הקורונה" וכן צמצום משמעותי בתקציב החברה לשנת 2021. הזימון לשימוע נעשה לאור ביטול תפקיד מנהל אגף אולמות ולאחר שלא נמצא לו תפקיד אחר ובפרט לנוכח העברת מגרשי הספורט לעירייה. מר זאבי הוסיף כי החברה לקחה בחשבון גם את גילו של מר אפרתי ומנגד את עלות שכרו הגבוה.
על מנת לאפשר למר אפרתי להיערך לשימוע, ישיבת השימוע נדחתה ליום 7.2.2021.

22. ההסתדרות והחברה המשיכו בחילופי מכתבים בנוגע לזימונו של מר אפרתי לשימוע לפני פיטורים, כאשר ההסתדרות חוזרת וטוענת שהפיטורים קשורים להתארגנות ומבקשת נתונים על הליך הצמצומים וההחלטה לבטל את תפקידו של מאפרתי והחברה מצידה חזרה על טענותיה בדבר המצב הכלכלי הקשה המחייב ביטול תפקיד מנהל אגף אולמות והודיעה על סירובה להמציא נתונים להסתדרות בדבר מצבה הכלכלי ורשימת העובדים שפוטרו ו/או נקלטו. יחד עם זאת, במכתבו מיום 7.2.2021, מר זאבי הבהיר כי אין מבנה ארגוני חדש לחברה וכי לא פוטרו מנהלים נוספים.

23. ביום 9.2.2021 שלחה ההסתדרות מכתב למר יעקב פינגולד, יו"ר המשיבה וחבר מועצת העיר חיפה, במסגרתו חזרה על טענותיה בדבר גרירת רגליים מצד החברה בניהול מו"מ עם ההסתדרות, הקשר בין פעילותו של מר אפרתי בוועד הפעולה לבין הזימון לשימוע ועמדה על דרישתה לקבל את המסמכים הבאים טרם ישיבת השימוע: פרוטוקול הדירקטוריון או החלטת הנהלה המעידים על ביטול תקן מנהל אגף אולמות בחברה; מאזנים המוכיחים את מצבה הכלכלי של אתו"ס; רשימת עובדים שפוטרו החל מיום 1.1.2020 ורשימת העובדים שנקלטו לעבודה החל מיום 1.1.2020.

24. בתשובתו מיום 10.2.2021 דחה מר פינגולד את טענות ההסתדרות בדבר התחמקות אתו"ס מניהול משא ומתן לצורך חתימה על הסכם קיבוצי וציין כי לא ניתן היה להתקדם הניהול המשא ומתן כאשר הייתה אי בהירות לגבי הוצאת ניהול מגרשי הספורט מהחברה וכן כי נכון יהיה להמשיך את המשא ומתן לקראת מועד היציאה המשוער ממשבר הקורונה בסביבות חודש יוני 2021. כך גם, מר פינגולד דחה מכל וכל את הטענה כי מר אפרתי הוזמן לשימוע על רקע פעילותו בועד הפעולה ואולם ציין, בין יתר, כך:

"..בכל הכבוד, טענתכם המופרכת כי עקב גרירת הרגליים" בחרתם לעבות את צוות המו"מ היא טענה משונה בלשון המעטה...צירוף עובד בכיר, ברמת מנהל אגף האולמות – כחבר בוועד הפעולה, כאשר העובד נמצא בחל"ת היא יותר מתמוהה, מעבר לכך שכלל לא בטוח שעובד בדרגת ניהול ושכר שלישית בגובהה באתו"ס לא היה צריך להיות מוחרג מלכתחילה....".

25. ביום 14.2.2021 נערכה למר אפרתי ישיבת שימוע באמצעות הזום בנוכחות מר זאבי , גב' ויסבך, מר שרון לוגסי, מר אפרתי, הגב' בלס וב"כ הצדדים. במסגרת הישיבה נשמעה עמדתו של מר אפרתי שהתייחס לגילו המבוגר ועמדת ההסתדרות ובא כוחה ולפיה רצון החברה לפטר את מר אפרתי נובע בפעילותו בוועד הפעולה ומעורבותו בקידום ההתארגנות ומעצם הכעס על הצטרפות עובד בכיר לוועד העובדים. עוד הועלתה האפשרות להפחית את שכרו של מר אפרתי כחלופה לפיטורים. במהלך הישיבה, מר זאבי ציין כי, כפי שמסר בעבר למר מזרחי, יו"ר ההסתדרות במרחב ולגב' בלס "יהיה הסכם קיבוצי באתו"ס" וזאת לאור חשיבות ההסכם לשמירה על יציבות יחסי העבודה בחברה .

בתקופה שלאחר השימוע נפטרה אימו של המבקש. לטענת החברה, ההחלטה בדבר פיטורי המבקש הושהתה בעקבות תקופת האבל.

26. ביום 1.7.2021 נמסר למבקש מכתב פיטורים שיכנסו לתוקף ביום 2.10.2021 .

27. ביום 8.7.2021 הוגשה הבקשה דנן. לנוכח מועד הפיטורים הוצע לצדדים לאחד את הדיון בהליך הזמני והעיקרי על מנת לברר את מלוא הסכסוך במהירות. ההסתדרות התנגדה לאיחוד בטענה כי לצורך ההליך העיקרי יש בכוונתה להביא ראיות ועל כן בהתאם להחלטה מיום 28.7.2021, בשלב זה, נדון בפנינו ההליך הזמני בלבד.

תמצית טענות הצדדים :
28. טענות המבקשים –
28.1. מר אפרתי פוטר אך ורק עקב חברותו בוועד הפעולה ומעורבותו הפעילה בקידום ההתארגנות בחברה.
28.2 החברה כעסה על מר אפרתי שהינו במעמד של עובד בכיר בחברה, על כך שבחר להצטרף לוועד הפעולה ולתת רוח גבית להתארגנות.
28.3 נטל ההוכחה כי פיטורי המבקש נעשו משיקולים ענייניים מוטל על החברה והיא לא עמדה בו. מעבר להתחמקויות החברה לספק להסתדרות נתונים רלוונטיים בנוגע להליך הצמצומים וההתייעלות, הוכח שמדובר בהליך צמצומים של עובד אחד בלבד – המבקש, מתוך חברה של 220 עובדים, דבר המעי ד על כך שהשיקול האמיתי של פיטורי המבקש לא היה צמצום מצבת כח אדם כפי שנטען על ידי החברה. לכך מצטרפת סמיכות הזמנים בין הידיעה של החברה על הצטרפות הבקש לוועד הפעולה לבין הוצאתו לחל"ת, הוצאתו מקבוצת הווטסאפ של החברה לאחר היבחרו לתפקיד סגן יו"ר וועד הפעולה ביחד עם העובדת הנוספת שנבחרה גם לתפקיד סגן יו"ר הפעולה וניתוקו ממצלמות האבטחה.
28.4 החברה לא שקלה חלופות אחרות לפיטורים למרות נכונותו של המבקש להפחית בשכרו.
28.5. בפיטורי המבקש נפלו פגמים נוספים המעידים על כך שהחברה שמה לה מטרה להיפטר מהמבקש בכל מחיר בשל מעורבותו בהתארגנות. החברה לא המציאה למבקש נתונים בקשר לצמצומים וביטול תפקידו כך שנמנה ממנו להתמודד כראוי עם הטענות במסגרת השימוע. בהחלטת הפיטורים אין הנמקה ואין התמודדות עם טענות ההסתדרות והמבקש.
החברה לא שקלה שיקולים רלוונטיים כגון הגיל והוותק של המבקש.
28.6 מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשים. אי מתן הצו עלול לסכל את ההתארגנות המצויה בשלב קריטי של המשך המאבק לניהול משא ומתן וחתימה על הסכם קיבוצי ראשון בחברה זאת בנוסף לנזק הרב שייגרם למר אפרתי במישור האישי לנוכח גילו המבוגר וניסיונו התעסוקתי ולנוכח הפגיעה בכבודו ובזכותו החוקתית להתארגנות.

29. טענות המשיבה –
29.1 הבקשה דנן אינה ענין לסכסוך קיבוצי.
29.2 הפיטורים נעשו כדין משיקולים ענייניים ותוך התחשבות מירבית בעובד ונקיטת כל ההליכים על-פי חוק. אין כל קשר בין פיטורי המבקש לבין הצטרפותו לוועד הפעולה. התפקיד של המבקש התייתר ויהא זה חוסר אחריות מצד החברה להמשיך ולהוציא כספי ציבור על משרה שהתייתרה ובפרט לנוכח עלות משכורתו השנתית של המבקש שהינה הרביעית בגובהה בחברה. התייתרות התפקיד נובעת מהוצאת מגרשי הספורט מהחברה והעברתם לעיריית חיפה. הוצאת מגרשי הספורט גרמה לקיצוץ בהעברה התקציבית של העירייה בסך של 6 מיליון ₪ ונוצר צורך מיידי בשינוי ארגוני שיביא לצמצום כספי. כתוצאה, מהוצאת מגרשי הספורט, התרוקן חלק מתפקידו של סמנכ"ל התפעול שהיה אחראי על מגרשי הספורט והוחלט להעביר לטיפולו את תחום האולמות.
29.3 המבקש התנדב לוועד הפעולה על מנת לחסות תחת ההגנה מפני פיטורים.
29.4 עד ליום 1.9.2020 החברה כלל לא ידעה על מעורבותו של המבקש בוועד הפעולה ובהתארגנות. החברה גם לא ידעה על בחירתו של המבקש לסגן יו"ר ועד הפעולה בחודש אוקטובר 2020 ומכל מקום המבקש לא פעל למול החברה כחבר ועד הפעולה ומקל וחומר כחבר ועד "דומיננטי" כטענת המבקשים. סמיכות הזמנים בין בחירתו של המבקש לסגן יו"ר הפעולה לבין הוצאתו מקבוצת הווטסאפ וניתוקו ממצלמות האבטחה היא מקרית בהחלט.
מלכתחילה, קבוצת הווטסאפ הייתה מיועדת לשימוש של עובדי המשיבה שהמשיכו לעבוד בפועל בתקופת הקורונה. המבקש שהה בחל"ת ועל כן לא היה מקום להכללתו בקבוצה. כך גם, הניתוק ממצלמות האבטחה הוא מקרי וטכני. החיבור מתנתק מידי פעם לעובדים רבים כולל לסמנכ"ל התפעול והחיבור מחדש נעשה על ידי הגעה למשרדים וטיפול של האיש הטכני המחדש את התקשורת.
המבקש ששהה בחל"ת לא הגיע למשרדים ולא ביקש לחברו מחדש למצלמות האבטחה.
29.5 המשא ומתן הקיבוצי התעכב בשל חוסר הוודאות לגבי פעילות החברה עקב העברת מתקני הספורט לניהול העירייה ומשבר הקורונה. בימים אלו מתואמים מועדים להמשך המשא ומתן במהלך חודש אוגוסט 2021.
29.6 החברה שקלה את הצעת המבקש לקצץ בשכרו ואולם לא נמצא לו תפקיד אחר גם בשכר מופחת.
29.7 מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת החברה. ביטול הפיטורים יאלץ את החברה לשלם למבקש שכר נוסף למשך חודשים רבים, ללא כל הצדקה וזאת עד לבירור התביעה העיקרית . מנגד, בעוד שלמבקש ולהסתדרות לא יגרם נזק בלתי הפיך, ככל ששאלת חוקיות פיטורי המבקש תוכרע במסגרת ההליך העיקרי.

דיון והכרעה

30. בפתח ההכרעה נחזור ונדגיש שכל קביעותינו הן לכאוריות בלבד ואין בהן כדי להשליך על ההכרעה הסופית, אשר תינתן לאחר הבאת המסכת העובדתית המלאה.

31. בהתאם לתקנה 95 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (להלן – תקנות סדר הדין האזרחי) החלה בבית הדין לעבודה מכח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991 (להלן – תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין)) כאשר מוגשת בקשה למתן סעד זמני עלינו לבחון את קיומם של שני תנאים מצטברים עיקריים: קיומה של זכות לכאורה, הנבחנת באמצעות בדיקתם של סיכויי התביעה העיקרית וקיומה של הצדקה למתן סעד טרם בירור התביעה לגופה, הנבחנת באמצעות מאזן הנוחות. בין שני התנאים קיימת "מקבילית כוחות", כך שככל שבית המשפט יתרשם כי סיכוייו של מבקש לזכות בתביעתו גבוהים, יקל עימו בדרישות מאזן הנוחות ולהיפך. שאלות משנה המסייעות להכרעה בהליך הזמני נוגעות להתנהגותם של בעלי הדין, תום ליבם, מועד הפניה לבית הדין והאם היא לוקה בשיהוי, ניקיון כפיים של המבקש והאם מתן סעד זמני הינו צודק ומידתי בהתחשב במכלול נסיבות העניין. מבחנים אלו רלוונטיים לא רק לצו מניעה זמני אלא גם לצו עשה זמני. עוד הובהר בפסיקה כי הבחינה אינה פורמלית ואינה יכולה להיות מוכרעת על בסיס שאלות טכניות כדוגמת זהות הסעדים.

32. הנה כי כן, השאלה הטעונה הכרעה בבקשה בשלב זה, על סמך ראיות לכאורה בלבד היא, האם המבקש הוכיח זכות לכאורה לביטול הפיטורים ולהחזרתו לעבודה כמנהל אגף אולמות בחברה במידה כזו שתצדיק הענקת סעד זמני כבר בשלב זה ועוד בטרם הוכרעה התביעה העיקרית. ככל שהתשובה לשאלה זו תהא בחיוב, יהיה מקום לבחון האם התקיימו יתר התנאים המצדיקים היענות לסעד זמני זה , בטרם הכרעה לגופו של עניין בתביעה העיקרית.

33. טרם ניכנס לגופם של דברים ולנוכח טענות החברה ולפיהן ההליך דנן אינו מתאים להתברר כסכסוך קיבוצי וכי היה על המבקש לנהל הליך של סכסוך היחיד יובהר כי על פי סעיף 33 יב לחוק הסכמים קיבוציים , תשי"ז – 1957 (להלן – חוק הסכמים קיבוציים) ארגון עובדים רשאי להגיש תובענה בשל הפרת סעיף 33י לחוק שעניינו איסור פגיעה בעובד לרבות פיטורים בשל חברותו או פעילותו בועד עובדים או בארגון עובדים. בהתאם להוראות סעיף 24(א)(2) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969 (להלן –חוק בית הדין לעבודה) הקובע את הסמכות הייחודית של בית הדין האזורי לעבודה לדון בסכסוכים קיבוציים וכדלקמן:

"תובענה בין מי שיכולים להיות צדדים להסכם קיבוצי מיוחד כמשמעותו בחוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז-1957 (להלן –חוק הסכמים קיבוציים), בעניין קיומו, תחולתו, פירושו, ביצועו או הפרתו של הסכם קיבוצי, או הסדר קיבוצי אחר, או בכל עניין אחר הנובע מהם בעניין תחולתו, פירושו, ביצועו או הפרתו של כל דין".

אין חולק שהצדדים שלפנינו יכולים להיות צדדים להסכם קיבוצי מיוחד ולפיכך, מתקיים מבחן כשירות הצדדים להליך. הסוגיה שבמחלוקת בדבר פגיעה בהתארגנות ראשונית על דרך פיטורי המבקש עוסקת ב טענות המבקשים להפרתו של סעיף 33י לחוק ההסכמים הקיבוציים וככזו היא מתאימה להתברר באמצעות הליך קיבוצי. יתר על כן, עצם הפגיעה בהתארגנות היא סוגיה הנוגעת לכלל העובדים בחברה וקיים אינטרס קבוצתי משותף של כלל העובדים לבירור המחלוקת. לפיכך, ההליך דנן מתאים לבירור כסכסוך קיבוצי ולא נפל כל פגם בהגשתו במתכונת של הליך קיבוצי.

34. באשר לפיטורי המבקש, נקדים ונאמר כי שוכנענו ברמה הלכאורית כי מר אפרתי פוטר על רקע פעילותו בהתארגנות של עובדי אתו"ס ועל כן אנו נעתרים לבקשה לביטול הפיטורים ולהחזרתו לעבודתו כמנהל אגף אולמות בחברה וזאת עד למתן הכרעה בתיק העיקרי.

35. התארגנות ראשונית במקום העבודה הוכרה על ידי החוק והפסיקה כמצדיקה הגנה מיוחדת על הפעילים בהתארגנות וזאת על מנת למנוע את סיכול ההתארגנות בשלבים הראשונים על ידי המעביד באמצעות הפעלת לחץ והרתעה על העובדים. בהקשר זה יפים הדברים שנפסקו ב ענין הוט וכדלקמן:

"אחד מהכלים המרכזיים בהם נוקטים המעסיקים להכשלת התארגנות עובדים בשלביה הראשונים, הוא פיטורי פעיל או פעילים מרכזיים בהליך ההתארגנות. פעולה זו מרתיעה עובדים אחרים מהצטרפות לארגון העובדים, מתמיכה במהלך ההתארגנות או ממעורבות פעילה בו. עובד שנוכח לדעת, כי חברו פוטר בשל מעורבותו בהתארגנות העובדים, יחשוש לקחת חלק באותה התארגנות פן יבולע לו כחברו. במרבית המקרים, מוסווית המטרה האמיתית או המניעים האמיתיים העומדים ביסוד הפיטורים והמעסיק יעלה טענות בדבר צמצומים, שינוי ארגוני, תפקוד כושל, עבירות משמעת וכל כיוצא באלה. משמעות הדברים היא, שפיטורי עובד על רקע מעורבותו באיגוד העובדים, מהווים פגיעה כפולה בזכות ההתארגנות: פגיעה אישית בזכותו של אותו עובד להתאגד, ופגיעה קיבוצית בדרך של שלילת זכותם של כלל עובדי המפעל להחליט באופן חופשי אם להצטרף לארגון עובדים."

מטעם זה נקבע כי על במקרה בו מפוטר עובד שהוא פעיל בארגון עובדים או בהתארגנות ראשונית, הכלל הוא שעל המעסיק רובץ נטל ההוכחה כי הפיטורים נעשו מנימוקים ענייניים ולא מטעמים של השתייכות לארגון העובדים ו/או לפעילות הקשורה בהתארגנות. די בחשד שנימוקי הפיטורים אינם ענייניים על מנת להעביר את נטל ההוכחה אל המעסיק על מנת להראות כי הליך הפיטורים נעשה כדין ומשיקולים ענייניים. עוד נפסק כי בנסיבות של טענה לפיטורים על רקע התארגנות, נטל השכנוע המוטל על כתפי המעסיק הוא נטל שכנוע מוגבר וזאת לנוכח מעמדה של זכות ההתארגנות כפי שמצאה ביטויה בתיקון ל חוק הסכמים קיבוציים. זאת ועוד, בהתאם לפסיקה, במקרה של פיטורי חברי ועד או פעילים בהתארגנות ראשונית לא די להצביע על הצורך לפטר עובדים אלה, אלא שיש להראות כי נשקלו דרכים חלופיות וחמורות פחות להשגת צרכי המעסיק .

36. סמיכות הזמנים בין הוצאתו של מר אפרתי לחל"ת בניגוד למנהלים אחרים ל בין המועד שבו נודע לחברה לראשונה על מעורבותו בוועד הפעולה ובהתארגנות, הוצאתו מקבו צת הווטסאפ וניתוקו ממצלמות האבטחה בסמוך לבחירתו כסגן יו"ר וועד הפעולה וזימונו לשימוע בפני פיטורים לאחר מעורבותו בהתארגנות בתזמורת מעורר חשד כי פיטורי המבקש קשורים לחברתו בוועד הפעולה ומעורבותו בהתארגנות. כאמור בפרק העובדתי לעיל, נתנו אמון בעדות המבקש ולפיה כבר ביום 16.6.2020 במסגרת שיחת עבודה בינו לבין מר זאבי, מר אפרתי עדכן על מעורבות בהתארגנות ושוחח עם מר זאבי על הצורך בקידום המשא ומתן. בסמוך לאחר מכן, כשנגמרה מכסת החופשה בתשלום, מר אפרתי הוצא לחל"ת וזאת בניגוד למנהלים בכירים אחרים שהמשיכו לעבוד בפועל במתכונת כזו או אחרת וכאשר קיימת פעילות מסוימת של האולמות. כך גם, באותו היום, שמר אפרתי נבחר לסגן יו"ר וועד הפעולה, הוא נותק ממצלמות האבטחה ומר זאבי הודה בחקירתו הנגדית שאין מדובר בניתוק מקרי כפי שנטען בתגובה, מאחר שגם אם מר אפרתי היה פונה בבקשה לחברו מחדש למצלמות, הוא לא היה מחבר אותו מחדש. באופן דומה, הוא הוצא על ידי מר זאבי מקבוצת הווטסאפ של עובדי החברה בתקופת הקורונה וזאת ביחד עם הגב' מנחמוב, שנבחרה גם כן כסגנית יו"ר וועד הפעולה. אין בידינו לקבל את טענת החברה ולפיה המבקש הוצא מקבוצת הווטסאפ לאור הוצאתו לחל"ת ולפיכך, העדר צורך בהשתתפותו בקבוצת העובדים הפעילים בתקופת הקורונה. ראשית, המבקש הוצא לחל"ת כבר ביום 29.7.2021 ובאותו מועד הוא לא הוצא מקבוצת הווטסאפ, אלא המשיך להשתתף בה עד ליום 26.10.2021, מועד בו נבחר כאמור כסגן יו"ר ועד הפעולה ושנית, גם הגב' מנחמוב שיצאה לחל"ת מתחילת משבר הקורונה במרץ 2020 השתתפה בקבוצת הווטסאפ במשך כל תקופת שהותה בחל"ת והיא הוצאה ממנה, בדומה למבקש, רק ביום 26.10.2020 לאחר שנבחרה כסגן יו"ר ועד הפעולה.
לכך נוסיף כי בשתי הזדמנויות החברה הביעה את חוסר שביעות רצונה ממעורבותו של המבקש בהתארגנות. נתנו אמון בעדות התובע ולפיה כשהודיע למר זאבי על פעילותו בוועד ובהתארגנות, מר זאבי אמר לו " אני יודע שיש שם נפשות רעות שפועלות" על מנת להניא את המבקש מהמשך פעילותו בהתארגנות. כך גם, במכתבו מיום 10.2.2021 יו"ר החברה ציין את מורת רוחו מהצטרפות עובד בכיר בדרגתו של המבקש להתארגנות, שכן לדעתו, מלכתחילה לא היה צריך לאפשר למנהל בדרגתו של המבקש להיכלל במסגרת וועד הפעולה.

37. החברה לא הרימה את הנטל המוטל עליה על מנת להוכיח שפיטורי המבקש נעשו משיקולים ענייניים. הנימוק לפיטוריו של מר אפרתי הוא מצבה הכלכלי של החברה המחייב צמצום במצבת כח אדם לרבות ביטול תפקיד מנהל אגף אולמות בחברה והעדר תפקיד חלופי אחר. החברה סרבה להמציא למבקשים נתונים בקשר למצבה הכלכלי הקשה, הליכי ההתייעלות, מצבת כח האדם לרבות פיטורי עובדים ו/או קליטת עובדים חדשים וכדומה. מהראיות שהובאו בפנינו עולה כי מלבד המבקש לא פוטר אף עובד נוסף, כך שהטענה להליך צמצומים, כשמדובר בעובד אחד, מוקשית. כך גם, לא הוכח כי התקבלה החלטה מסודרת של הנהלת החברה בדבר תכנית הבראה ו/או צמצום שדרת מנהלי האגפים ואף לא הוגשה כל תוכנית כזו לדירקטוריון . יתר על כן, תפקידו של מנהל אגף האולמות לא התייתר והוא מצוי בליבת עשייה של החברה. הוצאת מתקני הספורט מהחברה והחזרתם לניהולה של עיריית חיפה לא גרמה לשינוי בתפקידו של מר אפרתי, שכן הוא לא היה אחראי על מתקני הספורט, אלא שמשרתו של סמנכ"ל התפעול, שהיה אחראי גם על מתקני הספורט, היא זו שפעילותה צומצמה. החברה לא ספקה הסבר מדוע החליטה על ביטול תפקידו של המבקש דווקא על פני אפשרות של צמצום היקף משרתו או משכורתו של סמנכ"ל התפעול שעולה על שכרו של המבקש ובמה עדיפה עבודתו של סמנכ"ל התפעול בניהול האולמות על פני עבודתו של מר אפרתי שזכתה לביקורת חיובית בדו"ח מבקר המדינה לשנת 2020. טענת החברה ולפיה המבקש הוא זה שניצל את ההגנה המוקנית לחברי ועד עובדים ולפעילים בהתארגנות כדי להימלט מ"חרב הפיטורים" – לא הוכחה. החברה לא הבהירה מתי היא שוחחה עם המבקש על האפשרות הספציפית שתפקידו יתייתר ו/או שהוא יאלץ לסיים את עבודתו בחברה ובפרט משעה שהוצאת מתקני הספורט לא נגעה לעבודתו במישרין.

38. החברה הדגישה כי שיקול מרכזי בהחלטתה לסיים את העסקתו של מר אפרתי נוגע לעלות שכרו הגבוהה וכי לנוכח מצבה הכלכלי והשינוי בהיקף הנכסים שבאחריותה - לא היה מנוס מפיטורי המבקש. לא הוכח בפנינו כי נשקלו חלופות אמיתיות אחרות על מנת לאפשר את המשך העסקתו של המבקש. כפי שהוכח בחברה קיימים 5-6 עובדים ששכרם באותו סדר גודל של שכר המבקש. לא נבדקה כל חלופה של חיסכון כספי בדרך אחרת במקום החיסכון הנובע מפיטורי המבקש, בין באמצעות הפחתת שכרו של המבקש, למרות נכונותו ובין באמצעות הפחתת שכר של מנהלים/עובדים אחרים ובפרט לנוכח העובדה שהחברה הייתה מרוצה מטיב עבודתו של המבקש שנחשב כעובד טוב ומוערך לאורך השנים ובהתחשב בגילו ובוותקו של המבקש .

39. למעלה מהדרוש נציין כי גם אם היה מוכח כי קיים שיקול לגיטימי לפיטורי המבקש, על פי הפסיקה, די בכך שלצד שיקולים ענייניים נשקלו גם שיקולים פסולים הנוגעים להיותו של העובד חבר ועד או פעיל בהתארגנות על מנת להכתים את החלטת הפיטורים ולקבוע שהיא בטלה. כאמור, בענייננו, לא שוכנענו כי קיים שיקול ענייני בפיטורי המבקש, אלא שכלל השיקולים נבעו מפעילותו של המבקש בהתארגנות, פעילות שלא נשאה חן בעיני הנהלת החברה ויו"ר הדירקטוריון. שוכנענו ברמה הלכאורית שהחברה אינה מעוניינת באמת ובתמים בקיומה של התארגנות ומשטר של הסכמים קיבוציים בחברה. מעבר למשך הזמן שבו מנוהל המשא ומתן לקראת הסכם קיבוצי, ללא כל התקדמות, עמדתו של מר זאבי ולפיה ההסכם הקיבוצי ירע את זכויות העובדים, התעקשות לפנות למבקש באופן ישיר בתגובה לפניות ההסתדרות ועדותו של מר זאבי ולפיה הוא ביקש להביא את טיוטת ההסכם הקיבוצי בפני הדירקטוריון ואולם קיימת התנגדות של יו"ר הדירקטוריון להעלאת הנושא על סדר היום.

40. מאזן הנוחות – מאזן הנוחות נוטה בבירור לצד המבקשים. הליך ההתארגנות הראשונית מלווה בקשיים רבים ובחשש של העובדים פן ייפגעו אם יביעו תמיכה בהתארגנות או ייטלו בה חלק כפי שהתברר בענייננו. יתר על כן, שוכנענו כי מר אפרתי הוא ה"רוח החיה" ופעיל דומיננטי בהתארגנות העובדים המצויה כעת בשלב קריטי של המשך המאבק לניהול משא ומתן וחתימה על הסכם קיבוצי ראשון בחברה ולפיכך, הוצאתו מהחברה בשלב זה עשויה לסכל את ההתארגנות. זאת בנוסף, לפגיעה האישית במר אפרתי עקב הפגיעה בכבודו ובזכותו החוקתית להתארגנות כמו גם הקושי במציאת מקום עבודה חלופי בהתחשב בגילו המבוגר , ניסיונו התעסוקתי ומצב המשק בתקופת הקורונה. מנגד, לא שוכנענו שייגרם לחברה נזק בלתי הפיך מהמשך העסקתו של המבקש עד לתום ההליך. החברה עצמה טוענת לנזק כספי שהינו נזק בר-פיצוי. מכל מקום, אין מחלוקת שהמבקש הוא עובד טוב ומסור ולא נפל רבב בתקופת העסקתו, כך שהחזרתו לעבודה אינה צפויה לגרום נזק לפעילות החברה, כאשר לנוכח נכונות המבקשים, הצדדים יכולים להגיע לפתרונות חלופיים על מנת לייתר או למזער את המשמעות הכספית של החזרת המבקש לעבודה.

סוף דבר

41. לאור כל האמור לעיל, שוכנענו על פי הראיות לכאורה כי למבקשים קיימת זכות לכאורה וכי מאזן הנוחות נוטה לטובת ם ועל כן אנו נעתרים לבקשה למתן צו מניעה זמני ומורים על ביטול פיטוריו של מר אפרתי והחזרתו לעבודה כמנהל אגף אולמות בחברה.

42. כמקובל בסכסוך קיבוצי – אין צו להוצאות.

43. המבקשים רשאים להגיש תצהירים משלימים מטעמם בתוך 30 ימים.

44. לאחר הגשת התצהירים יינתנו הוראות להמשך ההליכים.

45. מעקב ביום 1.10.2021.

ניתנה היום, כ"ב אלול תשפ"א, (30 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

גב' דליה שפירא
נציגת מעסיקים

איריס רש, שופטת

אלי עשור שעבין
נציג עובדים


מעורבים
תובע: הסתדרות העובדים הכללית החדשה
נתבע: אתו"ס
שופט :
עורכי דין: