ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב צפרירי נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופט יוסף יוספי

התובע:
יעקב צפרירי
ע"י ב"כ: עו"ד לאורה בראל

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד מורן קונביסר

פסק דין

1. המדובר בתובענה במסגרתה מבקש התובע להכיר בתאונת דרכים שעבר ביום 21.10.18 כפגיעה בעבודה.

2. לטענת התובע, אשר הינו קבלן עצמאי בתחום נ קיון המים והתשתיות, ביום 21.10.18 בשעה 18:00 לערך נסע באיזור נתיבות כדי לרכוש מוצרים המשמשים לעבודתו, וכאשר ניסה להחנות את רכבו התנגש בו רכב בצידו השמאלי של מכוניתו. בעקבות זאת נפגע התובע בגבו, בצווארו ובכתפו. לטענת התובע, התאונה התרחשה בסמוך לחנות בה הוא רוכש חומרים וציוד לעבודתו, וכך היה גם הפעם עת הגיע לרכוש סיליקון להדבקת שלטים.
התאונה התרחשה במסגרת שעות עבודתו הרגילות, כאשר בהיותו עצמאי עובד הוא עד השעות המאוחרות ואף בלילה. לפיכך, טען התובע כי התאונה קרתה תוך כדי ועקב עיסוקו כקבלן נקיון מים ותשתיות במסגרת שעות עבודתו. גירסת התובע לא נסתרה ומטרת הנסיעה הוכחה מעל לנדרש. לפיכך, יש לקבל את התובענה.

3. לטענת הנתבע, לא הוכח קיום אירוע תאונתי ביום 21.10.18 או בכל יום אחר עקב עבודת התובע במשלח ידו אשר הביא לפגיעות הנטענות בגב, בצוואר, ושבר עצם הבריח של התובע.
התובע הביא לעדות את חברו, ומעדויותיהם עלו תמיהות ביחס למפגש שלהם ביום הבחירות והצורך הפתאומי ללכת לרכוש את הציוד יחד, תוך שהם חוברים לרכבו של החבר והתובע הוא זה שנוהג ברכב. מדובר בתובע עצמאי אשר הנטל המוטל עליו להוכיח את קרות התאונה הינו נטל מוגבר , והתובע לא עמד בהוכחת טענותיו. גם החומר הרפואי לא תמך בגירסת התובע.

דיון והכרעה

4. במסגרת מסכת הראיות העידו התובע וחברו מר יאיר דהן, ולאחריה הגישו הצדדים את סיכומיהם בכתב.

5. תאונת עבודה מוגדרת בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי לגבי עובד, כ" תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו ...".

המבחן היסודי להיותו של אירוע "תאונה" הוא ה" הפתאומיות".
הפתאומיות משמעה אירוע שניתן לאתר במישור הזמן – הווה אומר מתי אירע, ובמישור השטח – הווה אומר לקבוע בדיוק את המקום שבו אירע.
ראו:
דב"ע (ארצי) לא/5-0 ושדי – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ב 200.
דב"ע (ארצי) נו/103-0 עטר – המוסד לביטוח לאומי (מיום 12.12.96).

נטל הראיה מוטל על התובע להביא "ראשית ראיה" שאכן אירע אירוע תאונתי בעבודה, שקושר את הפגיעה לעבודה.

ביסודם של הדברים עומדת שאלת אמינות גירסתו של התובע.

ראו:
דב"ע (ארצי) נא/ 205-0 המוסד לביטוח לאומי - שחאדה, פד"ע כד 222.
דב"ע (ארצי) נא/218-0 המוסד לביטוח לאומי - דרור, פד"ע כד 545.

6. עסקינן בתובע אשר היה בזמנים הרלוונטיים במעמד של עובד עצמאי.
הגדרתה של "תאונת עבודה" לגבי עובד עצמאי הינה ע"פ האמור ב סעיף 79 לחוק: "תאונה שארעה... תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו".

עובד עצמאי אינו נהנה מחזקת הסיבתיות הקבועה בסעיף 83 לחוק, ועליו להוכיח את שני תנאיו של סעיף 79 לחוק, כאשר המבחן שנקבע לצורך כך הוא האם נפגע בעת שעסק בדבר שסביר היה שיעשה תוך כדי עיסוקו במשלח ידו.
על כן, רובץ לפתחו של התובע נטל הוכחה מוגבר כדי להוכיח תביעתו.

ראו:
דב"ע מה/0-128, קליפר- המוסד לביטוח לאומי , פד"ע יח 29;
דב"ע נז/0-42 שטרן- המוסד לביטוח לאומי, עבודה ארצי כרך ל (2) 244.
דב"ע שם/0-117, ישראל- המוסד לביטוח לאומי , פד"ע יב 130.

7. נקדים אחרית לראשית, ונציין כי דין התובענה להתקבל, וכי התובע עמד בנטל המוגבר אשר רבץ לפתחו, ולהלן יפורטו הנימוקים לכך.

8. גירסת התובע ביחס לנסיבות קרות האירוע היתה עקבית ועניינית לאורך כל הדרך, והיא נתמכה במסמכים השונים, לרבות במסמכים הרפואיים וכן בעדויותיהם שלו ושל חברו, מר דהן, כמו גם בהודעות שמסרו התובע וחברו לחוקרת הנתבע.

9. גירסת התובע היתה עקבית לאורך כל הדרך, הן בטופס ההצהרה לנתבע, הן בחקי רתו על ידי חוקרת הנתבע, בתצהירו ובעדותו בבית הדין , שנמצאה מהימנה ומוצקה . כפי שעלה מעדותו, ביום 21.10.18 פגש התובע את חברו מר דהן ונסעו הם במכונית ו של החבר, כאשר התובע הוא זה שנוהג אל החנות לחומרי בניין, היות וגם החבר צריך היה לקנות דבר מה, ואילו התובע רצה לקנות סיליקון. כאשר הגיעו לקרבת החנות, חברו של התובע ירד מהרכב כדי להכנס לחנות אשר עמדה להסגר, התובע פנה להחנות את הרכב, ואז התנגש בו רכב אחר. מר דהן, העד מטעם התובע, אישר את קרות האירוע , אשר אותו אמנם לא ראה באופן ישיר , אך שמע את רעש החבלה ו יצא החוצה כדי לבדוק מה קרה. בנוסף, מאישור המשטרה ומהמסמך הרפואי של מד"א עולה, כי התאונה אכן התרחשה בסמוך לחנות ("אדירם"), וכן שהתובע הוא זה שנהג ברכבו של החבר. בהקשר זה יצוין, כי מר דהן הסביר כי רכבו שימש באותה עת כתפאורה לבחירות המקומיות. התובע אף המציא תעודות משלוח ואסמכתאות על כך שרכש מוצרים אחרים במספר מועדים עובר לתאונה מאותה חנות.

10. באשר לפרטים שהתובע מסר לרופאים שטיפלו בו בסמוך לתאונה, יתכן שהתובע לא מסר להם כי מדובר בתאונת עבודה, ובכל מקרה אין מדובר בפרט חשוב לצורך הטיפול הרפואי שניתן, ולאור הלכת האנמנזה אין בכך כדי לפגום בגירסת התובע.

11. כפי שכבר צוין לעיל, עדותו של מר דהן חיזקה את גירסת התובע לעניין נסיעתם לקנות מוצרים בחנות. גירסאות התובע ומר דהן מתיישבות גם עם האמור בדוח מד"א לעניין אופי קרות התאונה ומיקומה. בהודעת התובע לחוקרת הנתבע הסביר הוא כי צריך היה לקנות סיליקון לתליית שילוט, כפי שביקש ממנו אחד מעובדיו, מר עופר שטטנבאום, תוך שהוא ממשיך ומתאר את נסיבות פגישתו עם חברו מר דה ן שגם צריך היה לקנות משהו בחנות. ו התובע הסביר מדוע דווקא הוא עצמו נהג ברכב, וכן שחברו מר דהן ירד מהר מהרכב כדי להספיק לפני סגירת החנות.
גם בהודעת העובד של התובע, מר שטטנבוים, יש כדי לבסס את גירסת התובע. עד זה מסר בהודעתו לחוקרת הנתבע כי הוא היה צריך לקבל את הסיליקון שהתובע נסע לקנות בהתאם לדרישתו של אותו עובד; שהסביר כי באותו היום נשאר הוא לעבוד במושב קלחים ולא נסע לנתיבות, ואף נמסר לו בזמן אמת שהתובע עבר תאונה.

12. גם בהודעת מר דהן לחוקרת הנתבע יש כדי לתמוך בגירסת התובע לעניין קרות האירוע, והוא חזר על האמור בעדותו בבית הדין .

13. הנה כי כן, התובע הוכיח (מעבר לנטל הרובץ לפתחו) כי היה בדרכו לחנות חומרי בניין בה הוא נוהג לרכוש חומרים וציוד לעבודתו, במטרה לקנות סיליקון כדי להדביק שלטים ; טענה אשר אושרה ונתמכה בהודעת העובד שלו לחוקרת הנתבע. כמו כן, מועד התאונה , מיקומה ואופיה נתמכו באישור המשטרה ובדוח מד"א.

14. מכל האמור לעיל עולה, כי התובע היה בדרכו לקנות סיליקון לעסקו, פגש באקראי את חברו מר דהן, וכדי להספיק לקנות לפני שהחנות תיסגר נס עו ברכבו של החבר בו נהג התובע. כאשר הגיעו בסמוך לחנות, ירד חברו כדי למנוע את סגירתה . ואז, כשפנה התובע להחנות את הרכב, התנגש בו רכב אחר. השתלשלות העניינים תוארה על ידי התובע וחברו באופן אמין וקוהרנטי, ושתי העדויות שניתנו בבית הדין נמצאו מהימנות. גירסת התובע זכתה לחיזוק ולביסוס בהודעתו של העובד של התובע לחוקרת הנתבע, וכן נתמכה במסמכים שונים.

אחרית דבר

15. לאור כל האמור לעיל, הנני קובע כי עסקינן בתאונת דרכים שעבר התובע במסגרת עבודתו ומשלח ידו בהיותו בנסיעה לקנות חומר לעסקו.

לפיכך, מתקבלת בזאת התובענה, ויש לקבוע כי האירוע מיום 21.10.18 הינו תאונת עבודה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי.

16. הנתבע ישלם לתובע הוצאות משפט בסך 1,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪, תוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין.

17. זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין.

18. פסק הדין ישוגר לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, כ"ב אלול תשפ"א, (30 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.


מעורבים
תובע: יעקב צפרירי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: