ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אושרת אופק נגד בנק לאומי לישראל בעמ :

לפני כבוד השופט אביים ברקאי

המערערים:
אושרת אופק

נגד

המשיבים:
בנק לאומי לישראל בעמ

החלטה

בפניי בקשה במעמד צד אחד למתן צו מניעה זמני, שהוגשה במסגרת ההליך העיקרי שהינו הליך ערעור לפי חוק שיקים ללא כיסוי , תשמ"א - 1981 (להלן - "ההליך העיקרי" ו- "החוק" בהתאמה),על פיה התבקש ביהמ"ש להורות למשיב להמנע מתחילת הגבלת חשבון הבנק נשוא הבקשה.

עיינתי ברשימת השיקים שלא כובדו וניתן לראות שניים:

ראשית, אכן מדובר בתקופה ממוקדת בה חוללו השיקים. תקופה שלגביה מציגה המבקשת נימוק מסוים המסביר לטעמה הסיבות להיעדר יתרה תואמת בחשבון הבנק.

שנית, חלק מהשיקים חוללו בתחילת חודש אוגוסט 2021 וכך ניתן לראות ששישה שיקים חוללו בימים 1/8/2021 – 3/8/2021. אפשר ויש מקום להתייחס לכך שלא עמדו בפני המערערת עשרה "תמרורי התראה", שכן חילול השיקי באותו מועד, באותו יום או אף בימים עוקבים, אינו כשלעצמו זהה לחילול שיקים למשך תקופה ארוכה. לענין זה אפנה למשל למאמרו של יצחק עמית, "חוק שיקים ללא כיסוי,", הפרקליט, כרך מד (תשנ"ח-תש"ס) 449, שם נרשם בעמ' 473 כ ך (ההדגשות לא במקור) - "יכול להיווצר מצב, שבו מספר שיקים — ואפילו תשעה מתוך עשרה שיקים — מסורבים באותו יום. במצב דברים זה אין ניתן לומר,כי הלקוח התעלם מעשרה תמרורי התראה. ייתכן, כי עד שהגיעה ההתראה אל הלקוח, כבר נצטברו חמשה שיקים נוספים, שנמשכו כולם באותו יום. ייתכן, כי אף לא נשלחה כלל התראה אל הלקוח, כיוון שבמועד, שבו היתה צריכה להישלח, כבר סורבו עשרת השיקים. במקרים אלו אין ניתן לומר, כי הלקוח התעלם מ״צפירת ההתראה״

איני קובע בשלב זה דבר והתייחסות והכרעה בערר תיעשה, כמובן, על ידי המותב הדן בתיק. לצד זאת די האמור לעיל כדי להציב מסד ליתן צו מניעה זמני. אשר על כן מנימוקי הבקשה ובהתחשב במאזן הנזקים , אשר נוטה בשלב זה לטובת המבקש העומד בפני הגבלת חשבונו בתוך זמן קצר ובטרם יתקיים דיון בהליך העיקרי , ניתן בזה צו זמני כמבוקש , אשר יעמוד בתוקפו עד להחלטה אחרת.

כל עוד צו זה עומד בתוקפו, יחולו הוראות סעיף 10 א (א) (1-2) לחוק.

המבקש ימציא עותק מבקשתו בהליך העיקרי ומבקשתו לצו הזמני , על צרופותיהן , וכן עותק מהחלטתי זו לידי המשיב , במסירה אישית , בתוך שלושה ימים , שאם לא כן יפקע צו המניעה הזמני.

המשיב רשאי לבקש את ביטול הצו הזמני תוך 30 ימים מיום שהומצא לידיו ועליו להגיש תגובה בכתב להליך העיקרי , תוך 20 ימים מיום שהומצא לידיו.

תשומת לב המזכירות להחלטת כבוד השופט א' שוורץ לפיה יש לקבוע ההליך העיקרי לדיון במעמד הצדדים לפי היומן.

ניתנה היום, כ"ב אלול תשפ"א, 30 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אושרת אופק
נתבע: בנק לאומי לישראל בעמ
שופט :
עורכי דין: