ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שושנה שפירא נגד פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ :

לפני: כבוד השופט יוסף יוספי

התובעת:
שושנה שפירא
ע"י ב"כ: עו"ד מנשה יאדו

-
הנתבעת:
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד דיוויד פוקס

פסק דין

1. המדובר בערעור על החלטת הוועדה לעררים של הנתבעת מיום 15.5.19, במסגרתה נקבע כי התובעת איבדה 50% מכושר עבודתה.

התובעת, ילידת שנת 1962, עבדה במשך 36 שנים כגננת בגן ילדים. ביום 25.1.19 נפגעה התובעת בתאונת דרכים ומאז הפסיקה לעבוד. במסגרת תיק הפלת"ד של התובעת נגד מבטחת הרכב בו נסעה, מונה על ידי ביהמ"ש מומחה לרפואה תעסוקתית (ד"ר גודקין) אשר קבע כי לתובעת נגרם אובדן כושר עבודה מלא בעיסוקה כגננת אך היא תוכל לעבוד במשרות חלופיות מסוימות. לפיכך, הוועדה נשוא התביעה דנן התבססה על האמור בחוות דעתו וקבעה לתובעת 50% נכות.

2. לטענת התובעת, הישום של של קביעותיו של המומחה על ידי הוועדה צריך היה ליתן 100% אובדן כושר, היות והתובעת לא יכולה לעבוד בעבודות אותן ציין המומחה. כושר העבודה נמדד לפי שלושה פרמטרים של השכלה, הכשרה וניסיון, ולפיכך התובעת שהינה בגיל מתקדם ועבדה רק כ גננת אינה יכולה לעבוד בעבודות שהוזכרו. היינו, הנתבעת לא פעלה בהתאם לתקנונה ולא בחנה האם התובעת יכולה לעבוד בעיסוקים החלופיים שציין המומחה, בדמות סיוע חינוכי לילד עם בעיות ריכוז והיפר אקטיביות, עבודות בעלות אופי משרדי וכמטפלת צמודה לילד. התובעת נעדרת כל רקע בעבודה משרדית, ומעולם לא הקלידה על מחשב , ואף לא ניתן להעסיקה במסגרת החינוך המיוחד כסייעת פרטנית בהעדר הכשרה לכך. היינו, אין לתובעת השכלה או הכשרה או ניסיון מתאימים לעסוק בעבודות החלופיות שקבעה הוועדה, ולכן יש לקבוע לתובעת אובדן כושר עבודה מוחלט כהגדרתו בתקנות.
לסיכום, ביקשה התובעת שבית הדין ירפא את הפגם בהחלטה מהותית בנושא או באמצעות מינוי מומחה או החזרת התיק לוועדה להשלים את מלאכתה ולקבוע התאמה.
טענת הנתבעת כי בית הדין אינו מוסמך לפסוק סעדים שלא נדרשו בכתב התביעה תעקור מבית הדין את הכוח לתקן את הפגם. מדובר בהליך סוציאלי, מכוח חברות בקרן הפנסיה, ויש בכך גם להטות את הכף להכרעה צודקת שתאפשר למבוטח לממש את זכותו.

3. לטענת הנתבעת, החלטת הוועדה בעניינה של התובעת נתקבלה כדין ולא נפל בה פגם. לנתבעת נקבעו 50% אובדן כושר בעבור התקופה 30.1.20-1.12.18. הוועדה בדקה את התובעת קלינית, עיינה בשורה ארוכה של מסמכים ולבסוף קבעה את שקבעה. התובעת העלתה בדיון ובסיכומיה סעדים שלא בא זכרם בכתב התביעה. רק בדיון מיום 13.4.21 נזכרה התובעת לבקש כי עניינה יוחזר לוועדה, וזאת מבלי לציין מהו הכשל שנטען נגד הוועדה. בית הדין אינו מתערב בקביעות רפואיות של הוועדה לעררים. פרוטוקול הוועדה מדבר בעד עצמו. ההחלטה מנומקת ועניינית ולא נפלה בה שום טעות מש פטית. לא ניתן ליתן זכויות עודפות לעמיתים מסוימים על פני עמיתים אחרים בקרן. לפיכך, יש לדחות את התובענה.

4. לאחר עיון בטענות הצדדים ובהחלטת הוועדה נשוא התובענה, מצאתי כי יש לקבלה בחלקה, כך שעניינה של התובעת יושב לוועדה לעררים באותו הרכב, ואפרט.

במסגרת סיכומה קבעה הוועדה בהאי לישנא:

מדברים אלו עולה, כי הוועדה ערכה דיון ענייני ומקצועי בעניינה של התובעת. הוועדה ציינה ממה סובלת התובעת כתוצאה מהתאונה אותה עברה, ואף התייחסה לאמור בחוות הדעת של הרופא התעסוקתי, תוך שהיא קובעת שהתובעת יכולה לעבוד בחצי משרה בעיסוקים אותם ציין הרופא התעסוקתי בתקופה שבחודשים 1/20-2/18, וזאת בהתאם למצבה הבריאותי והתפקודי.
דא עקא, מעיון בהחלטת הוועדה עולה, כי הוועדה לא פירטה ולא נימקה כיצד תוכל התובעת להשתלב בעבודות שצוינו, וזאקע נתוניה האישיים, היינו לפי השכלתה, הכשרתה או ניסיונה התעסוקתי. על הוועדה היה לפעול רק בהתאם לאמור בתקנון ביחס להגדרתו של "נכה מלא". בנסיבות העניין עסקינן בתובעת מהמגזר החרדי, אשר עבדה 36 שנה כגננת ביישוב חרדי. בהקשר זה יצוין, כי הוועדה לא התייחסה לטענות התובעת, כי היא אינה יודעת לעבוד על מחשב ושאף אין לה הסמכה לעבוד בחינוך המיוחד, ושמנהלת הגנים מסרה כי לא ניתן להעסיקה. על הוועדה היה לציין כיצד הליקוי הבריאותי והתפקודי ישפיע על כושר עבודתה של התובעת ביחס לעבודות שצוינו, בשים לב כי לתובעת שבר בירך.

5. מכל האמור לעיל עולה, כי יש להחזיר את עניינה של התובעת לוועדה לעררים באותו הרכב, על מנת שתנמק ותפרט ביחס לעבודות שצוינו בהחלטתה, בשאלה כיצד תוכל התובעת להשתלב בהן על רקע מצבה הפיזי, השכלתה, הכשרתה וניסיונה.
הוועדה תזמן את התובעת ובא כוחה ותאפשר להם לטעון טענותיהם בנושא.

6. בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם, יצוין כי לא נעלמו מבית הדין טענות הנתבעת ביחס לכך שהתובעת עתרה לסעדים חדשים במסגרת הדיון ובמסגרת סיכומיה, ושלפיכך אין לקבלם.
אומנם, הסעד בדמות החזרת עניינה של התובעת לוועדה לא נטען ברחל בתך הקטנה בכתב התביעה; אך מעיון בכתב התביעה עולה כי התובעת העלתה טענות כנגד החלטת הוועדה והפגמים שנפלו בה, לרבות ביחס לציון הסעיף הרלוונטי בתקנון לפיו היתה צריכה לבחון את עניינה.

7. לאור קביעתנו דלעיל, כל צד יישא בהוצאותיו.

8. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים , תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין.

9. המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, כ"א אלול תשפ"א, (29 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שושנה שפירא
נתבע: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
שופט :
עורכי דין: