ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית רחובות נגד יהודה-אריה הלר :


בפני כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

המאשימה-המשיבה

עיריית רחובות

נגד

הנאשם-המבקש
יהודה-אריה הלר

החלטה

בפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן כנגד המבקש ביום 15.06.21 בהעדר התייצבות, מכוח סעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982.

כנגד המבקש הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה לפי סעיף 10 (א)(3) לחוק עזר לרחובות (העמדת רכב וחנייתו) התשס"ח-2008 (להלן: " החוק"), בכך שביום 30.07.19 החנה את רכבו על מדרכה. עסקינן בעבירה של ברירת קנס, ו כתב אישום הוגש לנוכח בקשת המבקש להישפט.

ביום 15.06.21 הורשע ונגזר דינו של המבקש בהעדרו, לאחר שזומן כדין לדיון שנקבע למועד זה, אך לא התייצב, והושת עלי ו קנס בסך 1,000 ₪ או 10 ימי מאסר תמורתו.

על פי אישור המסירה המצוי בתיק בית המשפט, ההזמנה לדיון נשלחה לכתובת המבקש באמצעות דואר-ישראל, ובהעדרו לאחר ביקור שלישי הודבקה במקום.

ביום 07.07.21 עתר המבקש לבטל את פסק הדין. לטענתו לא התייצב לדיון כיוון שלא קיבל את ההזמנה לדיון. הנאשם נתבקש להבהיר עמדתו לנוכח אישור המסירה המצוי בתיק וכן להבהיר מהן טענותיו כנגד הדוח. בתשובתו מיום 11.8.21 מסר, כי מזה כשנה הוא מתגורר בבני ברק ואילו ההזמנה לדין נשלחה לכתובתו הישנה ברחובות. לבקשה לא צורפה כל אסמכתא המעידה על שינוי כתובת מגורים.
לגופו של עניין, נטען כי ברחוב גוש עציון (מקום ביצוע העבירה) יש בניין עם כניסה לחצר. המבקש החנה את רכבו לצורך הענקת שירות חיוני לאזרח וכאשר רצה לצאת מכונית חסמה את יציאתו.

המשיבה התנגדה לבקשה משאין בסיס להעדר התייצבות המבקש לדיון אליו הוזמן כדין. לגופו של עניין נטען , כי הדוח ניתן על חניה על מדרכה לפי סעיף 10(א)(3) לחוק ו בתמונות מיום העבירה ניתן לראות שהרכב עומד על מדרכה ציבורית. המבקש לא צירף תצהיר לאימות טענותיו, לא צירף אסמכתאות ולא הצביע על עיוות דין העלול להיגרם לו. בנסיבות אלה עתרה המשיבה לדחות את הבקשה ולהותיר את פסק הדין על כנו.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים נחה דעתי, כי דין הבקשה להידחות.

המבקש זומן כדין לדיון בהתאם לאישור המסירה המצוי בתיק בית המשפט.
תקנה 44ג' לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד – 1974, שכותרתה: "דין הזמנה", קובעת "הזמנה למשפט, לפי סימן זה, דינה כהזמנה למשפט וככתב אישום שהומצא לנאשם כדין ודין העתק ממנה, משהוגש לבית המשפט, כדין כתב אישום שהוגש לבית המשפט כדין".

בהתאם לסעיף 240(א)(2) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, בעבירות קנס כמו בענייננו, יראו נאשם שזומן כדין ולא התייצב, כמי שמודה במיוחס לו וניתן לדון בעניינו שלא בנוכחותו ולגזור את דינו (ראו רע"פ 6543/16 נווה נ' מדינת ישראל (31.8.16)).

כמפורט לעיל, כתב האישום הוגש נוכח רצונו של המבקש להישפט בגין דוח שנרשם לחובת ו. המבקש זומ ן כדין לדיון, בהתאם הורשע ונגזר דינ ו בהעדרו, כך שלא נפל כל פגם בהליך עצמו. משצורף אישור מסירה המעיד על מסירת ההזמנה לדיון בכתובתו של המבקש, הרי שעתירתו של המבקש ל בטל את פסק הדין בשל כך שלא קיבל זימון לדיון, דינה להידחות. אציין , כי ככל שקיימת טענה לשינוי כתובת היה על המבקש להמציא אסמכתא רשמית המעידה על שינוי כתובת.

חרף האמור לעיל, על בית המשפט, לבחון האם ישנה הצדקה לביטול פסק הדין מטעמים שאינם פגם בהליך עצמו, אלא באפשרות שטענותיו של המבקש לגופן עשויות להביא לשינוי התוצאה בתיק. הלכה היא, כי בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר, בטענה לעיוות דין, צריכה להיות מלווה בתשתית ראייתית בעלת משקל המצביעה על פוטנציאל ממשי לשינוי התוצאה (ראו רע"פ 2474/18 יואל גולדנברג נ' מדינת ישראל (26.7.18) וההפניות בפסקה 9).

המבקש טען בבקשת ו, כי ברחוב גוש עציון (מקום ביצוע העבירה) יש בניין עם כניסה לחצר, וכי החנה את רכבו במקום לצורך הענקת שירות חיוני לאזרח.

סעיף 10(א)(3) לחוק, שכותרתו "איסור חניה על פי תקנות התעבורה", קובע כי:
"לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד, כולו או חלק ממנו, באחד המקומות המנויים להלן, אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחרי הוראה מהוראות תקנות אלה או אם סומן בתמרור אחרת; ואלה המקומות:
...
(3) על מדרכה, למעט במקום שהוסדר להעמדת הרכב והחנייתו כאמור בסעיף 4(ג)".

עיון בתמונות שצירפה המשיבה מעלה, כי רכבו של המבקש עומד על מדרכה . די בהעמדת הרכב על מדרכה ציבורית כדי לקבוע שלא היה בידי המבקש להצביע על כל עיוות דין העלול להיגרם לו. טענה , כי ניתן "שירות חיוני לאזרח" מבלי להבהיר במה הדברים אמורים כדי להתרשם האם אכן מדובר בעניין של הצלת חיים, לא מאפשר לקבל טענה זו. בנסיבות אלה דין הבקשה להידחות.

נוכח כל האמור לעיל, הבקשה לביטול הכרעת הדין וגזר הדין נדחית.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"א אלול תשפ"א, 29 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עיריית רחובות
נתבע: יהודה-אריה הלר
שופט :
עורכי דין: