ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד ח' נקש נגד ע"י ב"כ עו"ד י' פנקס פוליטי :

לפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובעת
ע"י ב"כ עו"ד ח' נקש
ש' ס'

נגד

הנתבעות
ע"י ב"כ עו"ד י' פנקס פוליטי

  1. אורית בן שושן
  2. ענבל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

  1. לעת הזו, נוכח הפערים בין תחשיבי הנזק מטעם הצדדים, אינני מוצא מקום להעביר לצדדים הצעת פשרה מטעם בית המשפט.
  2. אני קובע לקדם משפט ליום 3.3.2022 בשעה 10:00. לקדם המשפט יתייצבו בעלי הדין בעצמם.
  3. הצדדים ישלימו ההליכים מקדמיים ביניהם לא יאוחר מיום 15.11.2021 בהתאם להוראות פרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן - " התקנות"). בקשות הנוגעות להליכים המקדמיים יוגשו במסגרת רשימת הבקשות שתוגש לפני הדיון.
  4. עד ולא יאוחר מיום 10.2.2022, יגישו הצדדים רשימת בקשות בהן מבוקש לדון בישיבת קדם המשפט, בהתאם לתקנה 49 לתקנות. הרשימה תוגש בהתאם להוראות פרק ח' לתקנות. בקשה שלא תיכלל ברשימת הבקשות, לא ניתן יהיה להגישה במועד מאוחר יותר אלא ברשות בית המשפט, למעט בקשות המנויות בסעיפים 49( א)(1), (2) ו-(8) עד (10).

בעל דין אינו רשאי להגיש בקשה לבית המשפט או לציינה ברשימה, אלא אם כן פנה אל בעל הדין שכנגד שבעה ימים מראש, והודיעו על הכוונה להגיש בקשה בעניין.
5. הצדדים יקפידו להגיש תגובות לבקשות במסגרת הבקשה הנכונה, ולציין בכותרת התגובה את מספר הבקשה שבגדרה היא נמסרה. תגובה שלא הוגשה בהתאם לאמור תחשב ככזו שלא הוגשה כלל, וביהמ"ש יתעלם ממנה.
6. בעלי הדין יגישו תצהירי עדות ראשית ותיק מוצגים, עם העתק ישירות לצד שכנגד, כדלקמן:
התובעת - עד ליום 26.12.2021;
הנתבעות - עד ליום 10.2.2022.
התצהירים לא יכללו עדות שמיעה או עדויות בלתי קבילות אחרות עפ"י דין.
7. בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים עליהם מתכוון מגיש תיק המוצגים להסתמך במהלך המשפט. כל עמודי המוצגים יסומנו במספרים (במספור רץ, כל עמוד בנפרד), וההפניה למוצגים תהא לפי מספר העמוד בתיק המוצגים. להסרת ספק, כל המוצגים יצורפו לתיק המוצגים ואין לצרף מוצגים לתצהירים.
תיק המוצגים יוגש גם באופן ידני למזכירות ביהמ"ש, עם הנספחים ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", לצורך תיוקו בתיק הנייר. צד אשר לא יעשה כן, ייחשב כמי שלא הגיש תצהיריו.
8. לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות ביהמ"ש. צד המבקש להזמין עד שאינו בשליטתו, יגיש במועד הקבוע להגשת התצהירים מטעמו בקשה לזימון העד, בה יפורטו פרטי העד, מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותמצית עדותו.
9. המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, כ"א אלול תשפ"א, 29 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד ח' נקש
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד י' פנקס פוליטי
שופט :
עורכי דין: