ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חנה בורנשטיין נגד ג.ט.י. הגן הטכנולוגי ירושלים בע"מ :

לפני: כבוד השופטת שרה שדיאור

התובעת:
חנה בורנשטיין

-
הנתבעים:

  1. ג.ט.י. הגן הטכנולוגי ירושלים בע"מ
  2. אליהו קמר
  3. אביבה ראוכברגר

החלטה

לפני בית הדין בקשה נוספת לגילוי מסמכים ספציפיים ולחילופין מענה של שאלון , שהגישה התובעת.
התובעת עתרה לגילוי דו"ח מעסיקים הוצאה וחזרה מחל"ת מאת המוסד לביטוח לאומי. התובעת טענה כי מדו"ח זה ניתן יהיה ללמוד אם הגב' ויקה קוזובסקי (להלן גב' ויקה) היתה בחודשים מרץ – מאי 2020 בחל" ת; אם החל מחודש מרץ שולמו לה דמי אבטלה; מתי החוזרו עובדי הנתבעת מהחל"ת לעבודה, ומתי הוחזרה ויקה, ככל שהייתה בחל"ת.
התובעת טענה כי הנתבעים בחרו בויקה, שהחליפה את התובעת בתקופת חופשת הלידה, כמי שתאייש את התפקיד במקומה של התובעת לצמיתות. לפיכך, הם המתינו עד לסיום התקופה המוגנת מפני פיטורים, פיטרו אותה מיד בסיום התקופה, והחזירו את ויקה לאייש את תפקיד התובעת. מהודעת הנתבעים עלה כי מאז חזרת התובעת לעבודה, ובתקופה המוגנת עד הפיטורים, ויקה לא קיבלה שכר, כנראה לנוכח הוצאת ויקה לחל"ת יחד עם יתר עובדי הנתבעת. לטענת התובעת, ויקה לא הוחזרה מהחל"ת יחד עם עובדי הנתבעת בחודש מאי, אלא התבקשה להמתין לפיטוריה הקרבים של התובעת. קיים קושי ראייתי להביא בפני בית הדין הוכחות לטענותיה, אולם דו"ח המעסיקים יוכל להועיל. דו"ח זה אף אינו חושף פרטים אישיים על צדדים שלישיים.
לחילופין עתרה התובעת להורות לנתבעים להשיב האם ויקה היתה בחודשים מרץ– מאי 2020 בחל"ת? מתי הוחזרו עובדי הנתבעת מהחל"ת לעבודה, ומתי הוחזרה ויקה, ככל שהיתה בחל"ת?
בנוסף, עתרה התובעת להורות לנתבעים לגלות מי בעל התפקיד בחברה שאמון על המידע שהובא בהודעת הנתבעים בקשר לחודשים שבהם קיבלה ויקה תשלום מהנתבעת, וזאת על מנת לדעת אל מי מעדי הנתבעת שייחקרו בחקירה נגדית ניתן יהיה להפנות שאלות לצורך גילוי האמת.
הנתבעים התנגדו לבקשה וטענו כי דין הבקשה להידחות, ראשית כיוון שבהתאם להחלטת בית הדין היה על התובעת להגיש את הבקשה עד ליום 10.5.21 בשעה 09:00, והבקשה הוגשה למחרת, וללא בקשה להארכת מועד. עוד טענה כי הבקשה מהווה ערעור על החלטת בית הדין מיום 5.5.21, התובעת הגישה בקשה, ולא היתה שבעת רצון מהחלטת בית הדין, אולם במקום להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי, הגישה בקשה זו. עוד טענה כי הבקשה הוגשה ללא תצהיר.
בהתייחס לבקשה לגופה טענו הנתבעים כי התובעת מודה שתביעתה רוויה בכשלים ראייתיים, ובית הדין לא יאפשר רישיון דיג אסור. עוד טענו כי הבקשה לקבל דו"ח מהמוסד לביטוח לאומי על כל עובדי הנתבעת, ועל גב' ויקה, מהווה הפרה בוטה של פרטיותם של עובדי הנתבעת. עוד טענו כי גם אם תתקבל הבקשה, אין בכך ראיה לטענות המופרכות של התובעת.
הבקשה אכן הוגשה לאחר המועד שנקבע, מבלי שהוגשה בקשה להארכת המועד, וללא תצהיר. יחד עם זאת, נוכח דחיית ישיבת קדם המשפט לחודש 10/21, הבקשה הוגשה למעלה מ-30 ימים בטרם הדיון, ומשכך ניתן להאריך את המועד ואין לדחות את הבקשה אך בשל מועד הגשתה.
באשר להעדר תצהיר, תצהיר תובעת התומך בבקשה ובעובדות בה יוגש עד 9/9/21 וימי הפגרה בכללם, ולא תחוייב התובעת בהוצאות אישיות לאוצר המדינה.
לא מדובר בערעור על החלטה קודמת בעניין גילוי מסמכים, שנדחתה, אלא בבקשה חדשה, שעשויה לשפוך אור ולאשש או להפריך טענת התובעת, מבלי לפגוע שלא לצורך בפרטיות עובדי הנתבעת 1.
לגופה, דין הבקשה לגילוי דו"ח המוסד לביטוח לאומי להתקבל בסייגים מטה .
אכן טענות התובעת קשות להוכחה, אולם אין מדובר בטענות שלא ניתן להוכיחם. דו"ח מטעם המוסד לביטוח לאומי בדבר מועד יציאת וחזרת העובדים לחל"ת וממנה עשוי לחזק טענת התובעת או לשלול את הטענה. גילוי הדו"ח עשוי לפגוע בפרטיות העובדים, ומשכך שמות כל העובדים, למעט העובדת הגב' ויקה, יושחרו. יירשם רק מועד יציאה לחל" ת וחזרה ממנו, ללא גילוי שמות העובדים. ביחס לעובדת ויקה יגולה גם שמה.
בכך יישמר האיזון הנדרש בין גילוי האמת לבין שמירה על פרטיות העובדים, לרבות אלו שאינם צד להליך.
צו המופנה למוסד לביטוח לאומי יינתן בהחלטה נפרדת.
ב"כ התובעת תדאג לביצוע מסירת הצו עד ליום 9.9.21 ותודיע לבית הדין על מסירת הצו במועד.
הבקשה החילופית נדחית.
הבקשה להורות לנתבעים לגלות מי בעל התפקיד בחברה שאמון על המידע שהובא בהודעת הנתבעים בקשר לחודשים שבהם קיבלה ויקה תשלום מהנתבעת נדחית אף היא. לאחר שיוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעים, יובהר מי העד הרלוונטי לעניין זה. התובעת תוכל לחקור בחקירה נגדית בהתאם.
הבקשה מתקבלת באופן חלקי.
בשלב זה כל צד ישא בהוצאותיו. אולם לאחר קבלת הדו"ח מביטוח לאומי , ובהתאם למשקלו בהמשך ההליך, ישקלו הוצאות בקשה זו בכל שלב בהתאם.
ניתנה היום, כ"א אלול תשפ"א, (29 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: חנה בורנשטיין
נתבע: ג.ט.י. הגן הטכנולוגי ירושלים בע"מ
שופט :
עורכי דין: