ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איה ח'טיב נגד ריחאנה בע"מ :

לפני: כבוד השופטת שרה שדיאור

התובעת:
איה ח'טיב

-
הנתבעים:
1. ריחאנה בע"מ (חל"צ)

2. נאדר אבו עפיפה

החלטה

בפני בקשת הנתבעים לחיוב התובעת בערובה.
בפני התנגדות התובעת.
בע"ע (ארצי) 2385-02-17 אחמד אבו מוחסן – קיבוץ בית הערבה (ניתן ביום 11.2.2021) (להלן: "קיבוץ בית הערבה ") נקבע כי חובת התובע להציג ראשית ראיה להוכחת התביעה כפופה להוראות החוק והפסיקה בעניין נטלי ההוכחה, בהתייחס לרכיבי התביעה הנתבעים, באשר לחובות הרישומיות המוטלות על המעסיק ותוצאות הפרתן והוראות רלוונטיות אחרות כגון האיסור לקבוע שכר הכולל רכיבי שכר מסויימים. ראשית ראייה יכולה להיות גם תצהיר של אדם אחר, פירוט שיחות טלפון המעידות על קשר עבודה בין העובד לבין המעסיק (לרבות מי מעובדיו שהיה ממונה על עובדים), הודעות ווטסאפ, הקלטות וכיו"ב.
עוד נקבע כי על בית המשפט לאזן בין תכלית התקנה – הבטחת תשלום הוצאות הנתבע שהתביעה נגדו נדחתה, וכן צמצומה של האפשרות להגיש תביעת סרק, ומנגד – להגן על זכות הגישה לערכאות ולאפשר לתובעים לממש את זכויותיהם. במסגרת זו, יש ליתן משקל יחסי למיהות התובע ומצבו הכלכלי; למיהות הנתבע ומעמדו; לטיב השאלות שהתובענה מעלה; סיכויי התביעה ומורכבותה; שיהוי בהגשת התביעה, ככל שהיה; מקום מגוריו ומצבו הכלכלי של התובע; השלב בהליך שבו מוגשת הבקשה לחיוב בהפקדת ערובה ותום ליבו של התובע (עניין נעים; עניין ונצ'ין; רע"א 2310/10 ‏ אבו קבע נ' מדינת ישראל, (27.7.2010), בפסקאות 6-7; עניין פלונית, בפסקה 5; רע"א 3462/14 סארי גנאם נ' מדינת ישראל - משרד הבריאות (17.9.2014).
לאחר ששקלתי מצאתי כי יש לדחות את הבקשה להפקדת ערובה ואין מקום לחיוב התובעת בערובה מהנימוקים המפורטים מטה.
הנתבעים טענ ו כי התובעת הועסקה במשרד חלקית, כמורה, מיום 10.9.17. הנתבע ים צרפ ו את תלושי השכר וטענ ו כי התובעת חתמה על הסכמי עבודה המשקפים את היקף ומהות עבודתה. עוד הגישו הנתבעים טבלה אודות מספר השיעורים שיש לקיים במסגרת בית הספר ומשקפים את מספר השעות במקצוע שלימה התובעת.
הנתבעים ביססו בקשת ם על הטענה לפיה לאור היעדר מסמכים סיכויי התביעה אינם טובים והתובעת לא התייחסה ליכולת להיפרע ממנה.
הנתבעים לא צירפו תצהיר לבקשת ם והנטען בה אינו נתמך כראוי. המסמכים עצמם אין בהם להצדיק השתת ערובה.
בתגובתה טענה התובעת כי עבדה אצל הנתבעת 1 (להלן: "הנתבעת") בשתי תקופות שונות, אך בבקשה הנתבעים התעלמו מתקופת העבודה הראשונה. עוד טענה התובעת כי לאור ריבוי התביעות כנגד בתי הספר במזרח ירושלים, משרד החינוך הכריח את בתי הספר לעבוד עם תכנת שכר הכוללת את כל רכיבי השכר. לפיכך, בתי הספר מציינים בתלושי השכר היקף משרה נמוך מההיקף האמיתי, כדי שהשכר המוסכם יהיה קרוב לשכר שיופיע בתלוש.
התובעת התייחסה בהרחבה להסכמים, לתלושי השכר ולטבלה שהגישו הנתבעים וטענה כי הם תומכים בטענותיה. עוד טענה התובעת כי חרף טענותיה לפיה לא הופרשו לה כספים לקרן פנסיה ולקרן השתלמות כדין - הנתבעים הגישו תלושי שכר המעידים על הפרשות לכאורה, אך לא הגישו תיעוד מחברת מגדל בדבר ביצוע ההפרשות בפועל, ויש בכך כדי להעיד שלא בוצעו הפרשות, וככל שהופרשו, הופרשו בחסר. עוד טענה כי לא קיבלה שכר בתקופת חופשת הקיץ, מיום 1/6 עד 31/8, ובמשך כל תקופת ההעסקה מדובר ב 6 חודשי העסקה.
הנתבעים הודו שהתובעת עבדה בתקופה זו, אך לא התייחסו לטענה זו בבקשה לחיוב בערובה, ולא הציגו ראיה לתשלום השכר, כנדרש בפסיקה. התובעת הפנתה בעניין זה לע"ע 4263-09-11 (ארצי) גד גולן נ' נגריית שירן. התובעת טענה כי הנתבע 2 התכתב עם בעלה של התובעת לגבי סיום העניין בפשרה בטרם ההליך המשפטי, הציע סכום וטען שהכין 2 צ'קים וצרפה את ההתכתבות. עוד טענה כי בפס"ד של מורה אחרת שעבדה 6 שנים, כנגד אותם נתבעים ניתן פס"ד שבו חויבו לשלם סך של כ-162,000 ₪.
אין מחלוקת בדבר עצם העסקת התובעת. יש מחלוקת אם שולמו מלוא זכויותיה. הטענה בדבר אחוזי המשרה שבהם עבדה התובעת - עליה להתברר במסגרת ההליך. הנתבעים לא התייחסו כלל לטענת התובעת לפיה לא שולמו מלוא זכויותיה לרבות לעניין הפרשות לפנסיה ולגמל.
התובעת המציא ה ראשית ראיה, כנדרש בפסיקה ובתקנה 116א, להוכחת התביעה, עצם ההעסקה, אורכה או זכות שנפגעה. בכך מתקיים התנאי הראשון בתקנה ודי בכך כדי לדחות את הבקשה .
התובעת לא הרא תה כי הנתבעת תוכל להיפרע את הוצאותיה ממנה אם התביעה תידחה, וכן לא הראתה כי יש נסיבות מיוחדות המצדיקות הימנעות מהטלת ערובה. יחד עם זאת, נוכח תקנה 116א, הפסיקה ודרישותיה והאמור לעיל, הבקשה להפקדת ערובה, נדחית.
הנתבעים ישלמו, ביחד ולחוד, בגין בקשה זו שכ"ט ב"כ התובעת בסך כולל של 1, 500 ₪. סכום זה ישולם תוך 30 יום. אם לא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן ההחלטה ועד ליום התשלום בפועל.

ניתנה היום, כ"א אלול תשפ"א, (29 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: איה ח'טיב
נתבע: ריחאנה בע"מ
שופט :
עורכי דין: