ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אלון זיו :

בפני כבוד ה שופטת כרמית פאר גינת

מאשימה

מדינת ישראל

נגד

נאשמים
אלון זיו

החלטה

לפניי בקשה להוצאת צו להמצאת מסמכים בהתאם לסעיף 108 לחוק סדר הדין הפלילי, תשמ"ב-1982 (להלן: החסד"פ).

המבקש עתר לבית המשפט בבקשה להורות למחלקת התביעות למסור לידי בא-כוחו נתונים סטטיסטיים של השנתיים האחרונות אודות כמות ההודעות או תלונות על תאונות דרכים, שהוגשו למשטרת ישראל בגין תאונות דרכים עם נפגעים קלים במחוז חיפה, ושלא הוגשו בגינם כתבי אישום לבתי משפט לתעבורה ומה הייתה סיבת סגירת התיקים. לדבריו, הבקשה נועדה לאפשר למבקש טענה מקדמית בדבר אכיפה בררנית בהגשת כתב האישום נגדו. עוד הוא ציין כי פנייתו בעניין זה למאשימה בבקשה לקבל את המידע האמור לא נענתה והדגיש כי המידע מצוי בשליטתה ובידיעתה הבלעדית של המאשימה, ואין למבקש כל יכולת לאסוף אותו באופן עצמאי.

המשיבה מתנגדת לבקשה. ב"כ המשיבה ציין בתגובתו כי בקשה למידע ולחומרים בעניינם של תיקים אחרים, כדי לנסות ולגבש טענת הגנה מן הצדק מסוג אכיפה בררנית, היא מעין "מסע דיג" והפסיקה באופן עקבי פסלה זאת. עוד הוא ציין כי החומר המבוקש אינו נוגע לאישום עצמו ולא לבירורו, אלא להתנהלות התביעה בהעמידה את המבקש לדין, וכי רשויות התביעה נהנות מחזקת תקינות המעשה המינהלי, ומשכך הפסיקה נוטה למעט מאוד בהתערבותה בהחלטות של רשויות התביעה באשר להעמדה לדין. לדבריו, ככל שאין בידי הטוען לאכיפה בררנית פסולה ולו ראשית ראייה לכך, ראוי שבית המשפט ידחה את הטענה.

בהחלטתי מיום 3.8.21 הבהרתי כי המדובר בבקשה לפי סעיף 108 לחסד"פ, אשר נוגעת לקבלת חומר שאינו ליבו של העניין, אך יכול להועיל להגנה, וכן ציינתי כי הבקשה מנוסחת באופן כללי, מבלי שתניח נימוק משמעותי שיבסס רלוונטיות מספקת, אשר מצדיקה עיון בחומרים המבוקשים. לפיכך, הוריתי למבקש להרחיב ולפרט את האמור בסעיף 8 לבקשתו ולהציג ראשית ראיה, התומכת בטענתו לקבלת החומר המבוקש.

בתגובתו המשלימה מיום 17.8.21 ציין ב"כ המבקש כי המבקש הופלה לרעה על-ידי משטרת ישראל, שכן במקרים רבים של תאונות עם נפגעים קל המשטרה אינה מגישה כתבי אישום לבתי המשפט לתעבורה והתיקים נגנזים. לצורך פירוט טענתו, הוא צירף שלושה מקרים של תאונות דרכים, האחד משנת 2016 ושניים משנת 2020, שבהם נגרמו נזקי גוף בגין התאונות והתיקים נגנזו בסופו של דבר. ב"כ המבקש ציין כי במאגרי משטרת ישראל קיימים תיקים רבים נוספים, שבהם בחרה המשטרה שלא להגיש כתבי אישום לבתי המשפט נגד הנהגים במעורבים, כשמדובר על נפגעים קל ובנסיבות תאונה הדומות למקרה הנדון. על כן הוא ביקש לקבל את הנתונים האמורים בהתאם לסעיף 108 לחסד"פ.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת המשיבה ובתגובתו המשלימה של המבקש, אני סבורה כי יש מקום להיעתר לבקשה באופן חלקי ובשלב של שמיעת הראיות בתיק בלבד.

לפי סעיף 108 לחסד"פ, "בית המשפט רשאי, לבקשת בעל דין או מיוזמת בית המשפט, לצוות על עד שהוזמן או על כל אדם אחר להמציא לבית המשפט... אותם מסמכים הנמצאים ברשותו ושפורטו בהזמנה או בצו".

ראשית, אציין כי בתגובתו של ב"כ המשיבה נטענו מספר טענות בנוגע לבקשה בהתאם לסעיף 74 לחסד"פ, בעוד שענייננו בבקשה לפי סעיף 108 לחסד"פ, אשר נוגעת לקבלת חומר שאינו ליבו של העניין, אך יכול להועיל להגנה.

יתרה מכך, בתגובתו המשלימה של ב"כ המבקש הוא פירט את טענתו וצירף שלוש דוגמאות למקרים דומים, לשיטתו, שבהם דובר על תאונות דרכים עם נפגעים קל, שבהם בחרה המאשימה, בנסיבות דומות, לגנוז את התיקים ולא להגיש בגינם כתבי אישום בבתי המשפט לתעבורה.

באיזון שבין טענות הצדדים, אני סבורה כי אין להתייחס לטענה זו של המבקש באופן נפרד, ועל כן לא ניתן להכריע בה כעת, אלא שיש לברר אותה במהלך שמיעת הראיות בתיק.

אם כן, אני סבורה כי על בוחן התנועה שדן בתיק להצטייד בנתונים של מקרים דומים, כפי שיפורט להלן ובטווח זמנים קצר מהמבוקש, וזאת במהלך שמיעת הראיות בתיק, וב"כ המבקש יוכל לחקור אותו על כך במסגרת החקירה הנגדית ולשאול אותו על הנתונים האמורים.

ככל שבמהלך חקירתו הנגדית של הבוחן יתבררו נתונים שיחזקו את טענתו של המבקש, אשקול להורות למשיבה להעביר לידי המבקש חומר נוסף לצורך ביסוס טענתו.

על כן, אני קובעת כי במהלך שמיעת הראיות בתיק יצטייד בוחן התנועה בתיק זה, בעת חקירתו בבית המשפט, בנתונים סטטיסטיים של מקרי תאונות דרכים עם נפגעים קלים במחוז חיפה, ושלא הוגשו בגינם כתבי אישום לבתי משפט לתעבורה, וזאת בנוגע לתקופה שבין התאריכים 21.4.19 ועד ליום 21.4.20.

המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, כ"א אלול תשפ"א, 29 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אלון זיו
שופט :
עורכי דין: