ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חיים הבלין נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופטת יעל ענתבי שרון

מבקש

חיים הבלין

נגד

משיבה
מדינת ישראל

החלטה

לפניי בקשה להארכת מועד להישפט ביחס ל-2 דו"חות מיום 27.5.20 ו- 4.6.20 כמפורט בבקשה. בבקשתו טען המבקש כי לא קיבל את הדו"חות במסירה כדין ולא ניתנה לו הזדמנות לבקש את ביטולם. עוד טען כי סיכויי הגנתו טובים מבלי לפרט טעמי הגנתו.
בתגובת המשיבה נטען, בין היתר, כי הדו"חות נשלחו לכתובתו הרשומה של המבקש בדואר רשום וכי זה לא סתר את החזקה שההודעות הומצאו אליו כדין. נטען כי המבקש הגיש בקשתו להישפט באיחור ללא כל הצדקה לפיכך, בהעדר טעמים מיוחדים, יש לדחות בקשתו.
בתשובת המבקש, לא חזר זה על טענתו כי לא קיבל את הדו"חות במועד אלא טען כי הגיש למשיבה בקשה להסבת הדו"חות אשר לא זכתה למענה ענייני. המבקש אף צרף לתשובתו את תגובת המשיבה לבקשתו לביטול אחד הדו"חות מיום 1.12.20.
בהתאם להוראת סעיף 229(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, בקשה להישפט יש להגיש בתוך 90 יום ממועד המצאת הודעת הקנס, או בתוך 30 יום ממועד דחיית בקשה לביטול הודעת הקנס (לפי המאוחר).
בהתאם להוראת סעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, רשאי בית המשפט להאריך את המועד בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד והיא הוגשה מיד לאחר שהוסרה המניעה, או בשל נימוקים מיוחדים אחרים שיפורשו בהחלטה.
בעניין זה נפסק, כי דרישה זו לנימוקים מיוחדים מצמצמת את שיקול דעת בית המשפט, וזאת על מנת לא לפגוע בתכליות המיוחדות העומדות בבסיס קיומם של סדרי הדין המיוחדים בעבירות מסוג "ברירת משפט": "אכן לכל אדם הזכות ליומו בבית המשפט, ואולם זכות זו אינה מוחלטת ומולה עומדים זכויות ואינטרסים נוגדים. מתן אפשרות במקרים מסוימים להרשיע אדם בהיעדרו או למנוע ממנו להישפט במקרים מסוימים משקפת את "האיזון אותו קבע המחוקק בין זכותו של הנאשם לנכוח במשפטו לבין הצורך בניהול יעיל של ההליך המשפטי" (רע"פ 329/10 סדגר נ' משטרת ישראל (פורסם בנבו) (27/1/10).
לאור חלוף תקופה ארוכה ונוכח תכלית הוראת פרק ז' לחוק העוסקת ב"סדרי דין מיוחדים בעבירות קנס", איני סבורה שיש להיענות לבקשה שבפני. תכלית פרק ז' ברורה ועל המבקש להעלות את טענותיו, לרבות בקשה להישפט באיחור, בזמן המתאים וללא שיהוי.
די בתקופה שחלפה בין המועד בו נדחתה בקשתו לביטול הודעת הקנס לבין הגשת הבקשה להארכת המועד להישפט , כדי להביא לדחיית הבקשה. על מבקש ארכה להגיש את בקשתו לבית המשפט במועד המוקדם ביותר האפשרי. זאת ועוד. במכתבה של המשיבה למבקש מיום 1.12.20 בו נדחתה בקשתו לביטול הודעת הקנס, הובהר לו כי ביכולתו להגיש בקשה להישפט תוך 30 יום.
לא מצאתי בבקשה ובתשובה נימוקים מיוחדים המצדיקים להיענות לה או הסבר מדוע לא הוגשה הבקשה להישפט במועד. אף אם יש בידי המבקש טענת הגנה, היה עליו להעלותה במועדים הקבועים בחוק. המבקש לא ביסס טענה למניעה כלשהי מצדו להגשת הבקשה לה ישפט במועד. יתרה מכך, טענותיו המוקדמות בבקשה לפיהן לא נמסרו לו הדו"חות כדין והוא לא קיבל הזדמנות לבקש את ביטולם, נסתרת מניה וביה בתשובתו ומסמכים שצורפו לה, מהם עולה כי קיבל את הדו "חות ו אף פנה בבקשה לביטולם.
בנסיבות אלו, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"א אלול תשפ"א, 29 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חיים הבלין
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: