ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טל צוק נגד אריאל קלשניקוב :

לפני כבוד הרשם הבכיר אריה דורני-דורון

התובעת :

טל צוק

נגד

הנתבעים :

אריאל קלשניקוב
2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

לפניי תביעה נזיקית לפיצוי כספי בגין תאונת דרכים, כשעיקר טענת ההגנה להעדר חבות נוגעת לסוגיית הגורם המתערב הזר , בנסיבות קרות התאונה . סכום התביעה הינו :5,178 ₪.

תמצית טענות התובעת :

הנתבע סטה לפתע ממסלול נסיעתו לנתיבה של התובעת , בחוסר זהירות , ולמרות טענתו של הנתבע לסטיית אוטובוס לכיוונו עליו חלה האחריות המלאה לקרות התאונה ונזקיה .

תמצית טענות הנתבעים :

הנתבע זחל בנתיבו האמצעי , עמד במקום, ורכב התובעת סטה ימינה ופגע בחלק האחורי צדי של רכב הנתבע , בזמן שהוא עוצר נוצרה התאונה . לאחר מכן רכב הנתבע המשיך לנסוע מעט ו" זז שמאלה " כדי לאפשר לאוטובוס לעבור נתיב .

לאחר ששמעתי טענות הצדדים , החלטתי שלא לקבל הטענה בדבר שלילת הקשר הסיבתי והעדר החבות והאחריות של הנתבע לקרות התאונה ונזקיה בשל טענת הנתבע כי סטיית אוטובוס לנתיב נסיעתו היא שגרמה לתאונה , וזאת מהנימוקים הבאים :

גם בכתב ההגנה וגם בדיון הנתבע אינו עומד על כך שהגורם לתאונה הוא האוטובוס , אלא שהוא עצר ולא היה כל מגע עם האוטובוס ורק לאחר מכן התקדם עד שלא ניתן היה להמשיך, ואז והנתבעת היא שסטתה ופגעה ברכבו ( סעיף 6 לכתב ההגנה וכן ש 25-28 עמ' 5 וכן ש 33 עמ' 4 לפרוטוקול ) .

אין פרטים הנוגעים לאוטובוס הספציפי, וחזקה שאם האוטובוס היה סיבת התאונה היה הנתבע שהינו שוטר בתפקידו דואג לצרפו כבעל דין , לרדוף אחריו , ולהגיע לכל הפרטים הנוגעים לנהג אוטובוס זה.

הנתבע בגרסתו אותה הציג בדיון, ושאותה לא קיבלתי טען כי עם יציאת האוטובוס מהמפרץ לכיוון נתיבו , " עצר " , ( ש 33 עמ' 4 לפרוטוקול ) ורק לאחר מכן המשיך בנתיבו ישר צמוד לקו נתיבם של רכב התובעים, ו הנתבעת היא שסטתה לעברו. בניתוח גרסתו שלו עולה כי לו היה ממשיך ישר והתובעים ממשיכים ישר למעשה לא הייתה קורית התאונה . לו היה עוצר ולא ממשיך , לא הייתה קורית התאונה . לו היה סוטה לנתיב התובעת ועוצר היה שקע ולא שריטת המשך נסיעה מצדו .

זאת ועוד , גירסת התובעים מציינת בבהירות חוזרת ונשנית " האצה " של רכב הנתבע לעבר נתיב רכב התובעים השמאלי, תאוצה זו והחלטה פזיזה ולא זהירה זו במעבר נתיבים היא לשיטתי האשם לקרות התאונה . היא הגורם לתאונה . יציאת האוטובוס מחניה או ממפרץ והשתלבותו אינה בלתי צפויה בפקק ובאזור התאונה . ויש להיערך בקריאת הכביש ותנועת הרכבים גם לזאת על ידי הרכבים הסמוכים לתחנות או למפרצי אוטובוס או העלולים להיות מושפעים ממנו .

הסתירות בדברי הנתבע בכל הנוגע לעצירתו בקו הנתיב (כתב ההגנה , הדיון ומועד החיכוך ) ללא סטייה לנתיב התובעת מביאות למסקנה, כי לו אכן עצר ולא ביקש להאיץ בחוסר זהירות , לא הייתה נגרמת התאונה . התובע טען כי לאחר שעצר המשיך יחד עם האוטובוס עד למקום שלא יכול היה להמשיך עוד לא קיבלתי גרסה זו . ממאי נפשך , אם האיץ הרי אחריותו בכך שהאיץ ולא עצר , ואם עצר אחריותו בכך שהמשיך לאחר עצירה . ( 9,10 עמ' 3 וש 10 עמ' 4 וכן ש 20-22 עמ' 4 לפרוטוקול )

מעדות התובעת ואביה עולה כי הנתבע האיץ . ביקש להגביר מהירות . בפקק , כל האצה כמוה כסיכון לתאונה בהסתברות גבוהה . הנתבע שמתאר עצירה מוחלטת מבקש להרחיק עצמו מהאצה זו , שהיא היא גורם התאונה . הנתבע האיץ וסבור היה כי יצליח להגיע לנתיב הפנוי יותר של התובעת ,הנתבע שגה בהערכתו זו בחוסר זהירות .

מהתמונה בסמוך לתאונה עולה, כי לאחר החיכוך מתיישר רכב התובע חציו בנתיב האמצעי וחציו על נתיב התובעת השמאלי . לו היה בקו הנתיב הימני הסמוך לנתיבה של התובעת לא היה רכבו במנח זה כבתמונה .

האמנתי לגרסת התובעת ואביה לעניין האצתו וסטייתו של הנתבע לכיוון נתיב התובעת ובדרך זו נגרם השפשוף בחלק הצדי אחורי של רכב הנתבע , כשהוא מתיישר לאחר מכן על שני הנתיבים . התמונה דווקא בשל כך שצולמה לאחר התיישרותו של הנתבע תומכת בגרסה זו .

גם אופי הפגיעה ואופייה המתמשך באין מעיכה עמוקה, עולה בקנה אחד עם גרסת התובעת.

גם התמונה אותה צירפו הנתבעים מעידה על סטיית הנתבע לקווי נתיב התובעת והישארותה של התובעת בנתיבה ללא סטייה לכיוון נתיב רכב הנתבע או מיקומה קרוב לנתיב זה . קיים מרחק בין הרכבים המעיד ציפייתו של הנתבע להצליח לעבור לנתיב התובעת באופן מלא , מה שלא קרה בשל האצתו סטייתו לנתיבה והתקדמות התובעת בנתיבה בפקק .

הנתבע השוטר יכול היה בנקל לעצור את נהג האוטובוס לו היו כה קרובים והאשם היה תלוי באוטובוס . הנתבע היה יכול להביאו לאחר מכן לעדות . הנתבע בחר שלא להביא עד היכול לפעול לטובתו . הנתבע יודע כי הגם שאוטובוס ביקש להשתלב מימינו או בנתיבו , עדיין אסור היה לו להאיץ ולנסות להגיע לפני התובעת בנתיבה .

לאור האמור , איני רואה מקום לקבל הטענה לפיה האוטובוס הינו גורם מתערב זר , אשר ניתק הקשר הסיבתי בין קרות התאונה לאחריות הנתבע . אחריות הנתבע הייתה לעצור ולא להתקדם . לאפשר לאוטובוס לנסוע בבטחה ולהשתלב בזהירות אחר כך, בנתיב בו חפץ היה לנסוע .

גם כמדיניות שיפוטית ראויה , הרי שכל המעוניין לטעון ל" גורם מתערב זר " המנתק קשר סיבתי , מבלי להוכיח לא רק מעורבות או השפעה או התערבות מהותית עיקרית בלתי צפויה , מה שלא מצאנו במקרה זה , יביא לטענות בדבר גורם מתערב אנונימי זר בכל תאונה ,שכרוכה בתנועות רכבים בנתיבים השונים , ופתחי המילוט מאחריות ירבו מספר .

לאור האמור , הנני דוחה את טענת הנתבעים להעדר חבות עקב גורם מתערב זר .

בהתאם להסכמת הצדדים ומשנדחתה טענת הנתבעים לדחייה על הסף בהעדר חבות בדין האזרחי נוכח קיומו של גורם מתערב זר שביטל לטענת הנתבעים הקשר הסיבתי , ובהתאם להסכמה הדיונית ולסמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ולאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי במובא בפניי, ולנוכח גרסאות הצדדים, הסתברות במאזן בדין האזרחי, התמונות , מקום הפגיעה ואופייה, היבטים ראייתים, ובמכלול השיקולים והטענות, לרבות חובת הזהירות הדדית וקריאת התנועה בכביש כאשר גם התובעת ראתה תנועת הרכבים והאוטובוס בכביש,ובהתייחס למיקום הפגיעה בחלק הצדי האחורי שנוצר בזמן פקק , וגישתם המכובדת של הצדדים לסיום המחלוקת, אני קובע כי האחריות לקרות התאונה ונזקיה חלה על הנתבע , אולם גם לתובעת אשם תורם של 15% שאינו מקים זכות לנתבעים לתביעה נגדית.

לאור האמור בהתאם להסכמה הדיונית ובמכלול השיקולים לעניין הנזק, הנתבעים ביחד ולחוד, ישלמו לתובעת סכום כולל הוצאות של 4,401 ש"ח .

הסכום ישולם בתוך 45 יום מהיום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. מעבר לאמור כל צד יישא בהוצאותיו.

לבעלי הדין קיימת זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום מקבלת פסק הדין .

המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים בדואר רשום .

ניתן היום, כ"א אלול תשפ"א, 29 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טל צוק
נתבע: אריאל קלשניקוב
שופט :
עורכי דין: