ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה דיין נגד מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ :

לפני: כבוד השופטת שרה שדיאור

התובע:
שלמה דיין

-
הנתבעת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

החלטה

לפני בית הדין בקשת הנתבעת למתן צו למסירת מידע.
במסגרת הבקשה למתן צו למסירת מידע עתרה הנתבעת להורות לתובע להעביר לידיה העתק ממלוא המידע המצוי בתיקים שהתנהלו בבית הדין הרבני ובבית המשפט לענייני משפחה בעניינם של התובע והמנוחה ; עוד עתרה הנתבעת למתן צו שיפוטי למוסד לביטוח לאומי, להעביר לידי הנתבעת את מלוא המידע המצוי ברשותו בעניינם של התובע והמנוחה ולמתן צו לעירית ירושלים, שהיתה המעסיקה של המנוחה, להעביר לידי הנתבעת את מלוא המידע המצוי ברשותה, בעניינה של המנוחה. ביחס לבקשה למוסד ולעירית ירושלים נתנה החלטה נפרדת בה נדחתה הבקשה בהיותה גורפת.
הנתבעת טענה כי המידע המבוקש נדרש להוכחת הגנתה, ובשים לב לכך שהמידע כבר התבקש במסגרת הדיון מיום 18.3.21.
בבקשה לזימון אחי המנוחה, גב' עליזה חשאי ומר שלמה (סמי) אסרף, לעדות טענה הנתבעת כי עדותם נדרשת לצורך הוכחת טענת ההגנה של הנתבעת, לפיה המנוחה והתובע חיו בנפרד במשך שנים רבות, לא התקיים ביניהם משק בית משותף ולא היתה כוונה לקשירת גורל משותף, ומשכך, לא התקיימה בעניינם התכלית הבסיסית של קרן הפנסיה והתכלית הסוציאלית של פנסיית השארים, שנועדה להבטיח אמצעי קיום לשארי המנוחה, ובהתייחס לאלמן שהיה בפועל עם המנוחה, וניהל עמה משק בית משותף טרם הפטירה. הנתבעת טענה כי בהעדר פרטי התקשרות עם העדים, מתבקש בית הדין להורות לתובע להעביר לנתבעת את פרטי ההתקשרות עם העדים.
התובע התנגד לבקשות וטען כי הנתבעת מנסה להטות את המחלוקת לניתוח הפן הערכי הסובייקטיבי החורג מגדר סמכות הקרן שמנסה לעקוף את הדרישה בתקנון ינואר 2016. אף בעניין זה נתנה החלטה נפרדת ובה התקבלה הבקשה חלקית.הותר לנתבעת לזמן אחד משני האחים לאחר שהתובע ימציא כתובתם ופרטי הנייד שלהם.
בעניין הבקשה לגילוי מסמכים הנוגעים לתיקים שהתנהלו בבית הדין הרבני ובבית המשפט לענייני משפחה, בין התובע למנוחה.
בעניין זה טען התובע כי חלפו 18 שנים מאז שהתנהלו ההליכים ואין בידו מסמכים כמבוקש.
מפרוטוקול ישיבת יום 18.3.21 עולה כי התובע הוזהר, אף לבקשת ב"כ הנתבעת, ומסר כי אין בידיו מסמכים מבית הדין הרבני ומבית המשפט לענייני משפחה. ומהפרוטוקול עולה כי הבקשה בעניין גילוי מסמכים אלו נדחתה בהחלטת כבוד הרשמת שחור. בית הדין אינו מהווה ערכאת ערעור על החלטת כבוד הרשמת באופן שבה הוגשה הבקשה ובמועד בו הוגשה.
נוכח כל האמור, הבקשה בעניין גילוי מסמכים מבית הדין הרבני ומבית המשפט לענייני משפחה - נדחית.
בגין בקשה זו שכבר נידונה והוכרעה ,הנתבעת תשא בהוצאות התובע בסך 850 ₪ ובשכ"ט ב"כ התובע בסך 1, 250 ₪. סכומים אלו ישולמו בתוך 30 ימים, שאם לא כן יישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום מתן ההחלטה ועד למועד התשלום בפועל.

ניתנה היום, כ"א אלול תשפ"א, (29 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שלמה דיין
נתבע: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
שופט :
עורכי דין: