ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב גכטברג נגד יוסי בליס :

בפני כבוד ה שופטת ג'ני טנוס

תובע

יעקב גכטברג

נגד

נתבע
יוסי בליס

החלטה

אני קובעת את התיק לקדם משפט ליום 10.1.2022 בשעה 9:45.

דיון מקדמי: אני מורה כי ב"כ הצדדים יקיימו דיון מקדמי, כאמור בפרק ד' תקנות 34-36, וזאת בתוך 30 ימים מתום המועד לקיום הליכי גילוי ועיון. בתיקים שנפתחו ערב תחילת התקנות יקיימו הצדדים הוראה זו בתוך 30 ימים מיום המצאת החלטה זו או בתוך 30 ימים מתום המועד לקיום הליכי גילוי ועיון, לפי המאוחר.
דיווח על אודות הדיון המקדמי יוגש לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה לתקנות, לא יאוחר מ-14 ימים לפני המועד שנקבע לקדם משפט. הדיווח יכלול, בין היתר, התייחסות הצדדים לנושאים הבאים: מה הן העובדות המוסכמות בין הצדדים; מה הן הפלוגתאות השנויות במחלוקת; כיצד הם מבקשים לברר את הפלוגתאות השנויות במחלוקת; וההסכמות אליהן הגיעו בנוגע למינוי מומחים ככל שהדבר רלוונטי לתיק.

הליכים מקדמיים: הליכים מקדמיים יושלמו כמפורט בפרק ט' לתקנות.

רשימת בקשות: רשימת בקשות שמבוקש לדון בהן בישיבת קדם המשפט תוגש בהתאם לתקנה 49 לתקנות, לא יאוחר מ-20 ימים לפני ישיבת קדם המשפט ותכלול בתמציתיות את עניינה של כל בקשה. תשובה לרשימת הבקשות ניתן להגיש בתוך 14 יום מקבלתה. שימת לב הצדדים מופנית להוראות פרק ח' לתקנות בדבר 'עוצר' בקשות, למעט החריגים הקבועים בתקנה 49(א) לתקנות.

רשימת עדים: רשימת עדים תוגש בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תחילה על ידי התובע לא יאוחר מ-20 ימים לפני ישיבת קדם המשפט, ועל ידי הנתבע בתוך 14 יום מקבלת רשימת העדים של התובע. הרשימה תכלול בתמצית את הנושא עליו יעיד כל עד.

המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ' אלול תשפ"א, 28 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב גכטברג
נתבע: יוסי בליס
שופט :
עורכי דין: