ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין giorgi maruashvili נגד הראשון בניקיון בע"מ :

27 אוגוסט 2021
לפני: כבוד הרשמת מרב חבקין

התובע:
giorgi maruashvili
ע"י ב"כ: עו"ד יעקובי

-
הנתבעת:
הראשון בניקיון בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד סעאתי

החלטה

להלן החלטה בבקשות התלויות ועומדות.
הבקשה לתיקון כתב הגנה: לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתשובה מצאתי לקבל את הבקשה.
ככלל יש לנקוט מדיניות מקלה בעניין תיקון כתבי טענות על עוד התיקון מעמיד את המחלוקת האמתית לדיון ( ד"ר י. לובוצקי, "סדר הדין במשפט העבודה", ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, מהדורת 2016, פרק 9, עמ' 3 - 4).
במקרה זה כתב ההגנה המקורי הוגש ללא ייצוג משפטי ואילו לאחר ייצוג משפטי הוגש כתב הגנה מפורט המתייחס באופן מסודר לטענות התביעה בניגוד לכתב ההגנה המקורי שהוא כללי ומתמקד בטרוניה על כך שהתביעה הוגשה ללא פנייה מוקדמת לנתבעת.
הואיל וכתב ההגנה המתוקן מחדד ומבהיר את טענות ההגנה, ההליך מצוי בשלביו המקדמיים ואין בכתב ההגנה המתוקן שינוי גרסה או העלאת טענות התיישנות (שלא נזכרו בכתב הגנה מקורי) – מצאתי לה תיר לנתבעת את התיקון המבוקש וכתב ההגנה המתוקן מתקבל לתיק.
התיקון לא יחייב כל תגובה נוספת בהליך מצד התובע ,שכן בבית הדין אין זכות מוקנית לכתב תשובה. משלא נגרמו הוצאות לתובע בשל התיקון (בניגוד למצב בו מתוקן כתב תביעה) אין גם לחייב את הנתבעת בהוצאות.
הבקשה להפקדת ערובה: לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתשובה מצאתי שדין הבקשה להידחות.
תקנה 116 א (ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991 מורה כי שעה שמדובר בתובע שאינו תושב ישראל או אחת המדינות שאמנת האג חלה עליהן, הכלל הוא חיובו בהפקדת ערובה, למעט המקרים המנויים בסיפא סעיף קטן (א) היינו - המצאת ראשית ראייה; הוכחת יכולת פירעון; טעמים מיוחדים.
במקרה זה התובע הוא תושב גיאורגיה היינו אינו תושב ישראל או מדינה החלה עליה אמנת האג.
עם זאת, אין מקום לחייב את התובע בהפקדת ערובה מהטעמים הבאים: ראשית, הבקשה לערובה הוגשה ללא נימוק ממשי למעט נימוקים הקשורים להתנהלות ב"כ התובע בהליכים אחרים. אמנם בתשובת הנתבעת נוספו נימוקים נוספים אך אין להוסיף בתשובה נימוקים שלא עלו בבקשה המקורית.
שנית, תקופת העבודה בעיקרה מוסכמת והנתבעת אף מודה כי התובע זכאי לתשלום של כ -7,000 ₪. במצב דברים זה, גם אם הנתבעת צודקת בטענה כי יש לפסוק לה הוצאות בגין הגשת תביעה מופרזת - ומבלי שאביע דעתי לגבי טענה זו - אין זה סביר שההוצאות הללו תעלינה על הסכום לו זכאי התובע לקבל מהנתבעת, ולו מטעם זה אין לחייב בהפקדת ערובה.
עוד יש לזכור, כי ה תובע אינו נדרש להבאת ראשית ראייה לכל רכיב ורכיב מתביעתו על מנת שלא יחויב בהפקדת ערובה אלא די בראשית ראייה לחלק מתביעתו ובלבד שאין מדובר בחלק זניח ביותר . במקרה זה מעבר להודאת הנתבעת בזכאות התובע לסכום שנזכר לעיל, נראה כי הונחה גם ראשית ראייה לגבי רכיב חלף הודעה מוקדמת משאין מחלוקת שנאמר לתובע בחודש 3/2020 שלא לעבוד עוד והצדדים חלוקים בשאלה אם מדובר בחופשה ללא תשלום או שמא יש לראות את הנסיבות הללו כפיטורים. אין באמור להביע דעה לגבי הזכאות לרכיב זה אלא קביעה כי ראשית ראייה קיימת והקביעה הסופית לגבי זכאות לרכיב הנתבע תינתן לאחר שמיעת העדויות.
עוד יש לזכור כי הנטל על הנתבעת להוכיח שמסרה תלושי שכר לתובע וגם הודעה לעובד או הסכם. עד עתה לא הו גשו לתיק בית הדין הסכם או הודעה.
אשר לטענה כי התובע לא מסר כתובת מגורים , טענה זו עלתה רק במסגרת התשובה ולכן אינה מצדיקה לחייב בערובה בשלב זה. עם זאת התובע יתכבד להגיש הודעה המציינת את כתובת מגוריו וזאת יעשה עד 14.9.21.
בגין דחיית הבקשה לערובה תישא הנתבעת בהוצאות התובע בסך 2,000 ₪ לתשלום בתוך 30 ימים ללא קשר לתוצאות ההליך.
לעיוני 15.9.21

ניתנה היום, י"ט אלול תשפ"א, (27 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: giorgi maruashvili
נתבע: הראשון בניקיון בע"מ
שופט :
עורכי דין: