ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עידו דר-אל נגד זוהר אלתר :

בפני כבוד ה שופט אמיר לוקשינסקי-גל

מבקש

עידו דר-אל

נגד

משיב
זוהר אלתר

פסק דין

1. לפניי בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשה לאישור תובענה ייצוגית בהתאם לסעיף 16 לחוק התובענות הייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק").

2. בבסיס בקשת האישור ניצבת טענת המבקש כי המשיב, אשר הנו הבעלים או המחזיק או המפעיל של משתלת "נווה גן" ברמת השרון, פעל בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח - 1988 (להלן: " חוק השוויון"), ובניגוד לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ג – 2013 (להלן: " תקנות השוויון"), ובפרט תקנות 18(ג) ו- 18(ח), בכך שלא הייתה במשתלה מערכת עזר לשמיעה עם לולאת השראה ועם אוזניה בעמדת שירות אחת לפחות מכל סוג שירות.

למבקש מוגבלות חמורה בשמיעה. לטענתו ביום 11.5.21 המבקש היה במשתלה והתקשה והתאמץ להבין את נציג השירות שדיבר עמו על צמחים ורהיטים שראה במקום. המבקש שאל את נציג השירות האם יש מערכת עזר לשמיעה ונענה שאין, והמבקש אכן לא ראה מערכת עזר. המבקש החליט שלא לרכוש דבר ועזב את המקום.

לטענת המבקש בנוסף לקושי ולמאמץ להבין את נציג השירות המבקש חש חוסר נוחות, תסכול, כעס, זלזול בנגישות לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, תחושת אפליה ועגמת נפש.

חוקר מוסמך מטעם המבקש ביקר במקום ומצא כי לא הייתה מערכת עזר בעמדת השירות. לבקשת האישור צורף תצהיר חוקר וכן תיעוד הביקור במקום.

3. בטרם הגיש המשיב תשובה לבקשת האישור התקיימו מגעים בין הצדדים אשר הובילו להגשת בקשה מוסכמת להסתלקות, שבמסגרתה המשיב טען כדלקמן:

המשיב סבר כי אין צורך בהתקנת מערכת העזר נוכח שטחה המקורה הקטן יחסית של המשתלה ולא מתוך כוונה חלילה להפלות אנשים עם מוגבלות שגם להם הוא מעניק שירות מסור.
המשיב כופר בטענות המבקש לגבי הנזק או שיעורו או קיומה של קבוצה או הגדרתה או גודלה, ולטענתו לא ניתן לזהות ולאתר את חברי הקבוצה באופן סביר.

4. המבקש דוחה את טענות המשיב, ואולם על מנת לחסוך במשאבים ובזמן שיפוטי ועל מנת להבטיח תועלת ודאית ומהירה יחסית לקבוצה המוחלשת של אנשים עם מוגבלות בשמיעה ואף מוגבלויות אחרות , וכן לאור מגפת הקורונה והשלכותיה על פעילות העסקים בישראל, לרבות על משתלת המשיב שהנה משתלה יחידה, הצדדים הגיעו להסכמות להלן וזאת מבלי שיהיה בהסכמות אלו כדי להוות ויתור של מי מהצדדים על טענותיו:

הנגשה והנגשת יתר במערכות עזר לשמיעה - לאחר הגשת בקשת האישור המשיב דאג לרכוש, להתקין ולהפעיל מערכת עזר מסומלת לפי הוראות התקנות בעמדת השירות, ו בנוסף בתוך 14 ימים מהמועד הקובע המשיב ידאג לרכוש, להתקין ולהפעיל מערכת עזר נוספת בעמדת שירות נוספת מעל דרישות התקנות.
תרומה – בתוך 14 ימים מהמועד הקובע המשיב יתרום סך של 2,000 ₪ לעמותה "בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים" באמצעות המחאה לפקודת העמותה שתומצא לב"כ המבקש שיעבירה לעמותה. העמותה נבחרה ע"י המבקש ולא ע"י המשיב והתרומה אינה באה על חשבון או במקום כספים שהמשיב התחייב להעביר לעמותה.
הדרכה והנחיות לעובדים – המשיב ידאג להדרכה למנהלים ולעובדים בדבר הפעלה ושימוש במערכות העזר וינחה אותם לדאוג לכך שהן תהיינה תקינות ומופעלות באופן רצוף לאורך שעות הפעילות, בעמדות שירות מאוישות ומסומלות, ובלי שהלקוח יצטרך לבקש להפעיל אותן.
הוצאות, גמול ושכ"ט – הצדדים ממליצים כי בתוך 30 ימים מהמועד הקובע המשיב ישלם גמול למבקש בסך של 2,000 ₪, ושכ"ט לב"כ המבקש בסך של 10,000 ₪ בצירוף מע"מ (הכולל החזר בדיקת החוקר על סך של 500 ש"ח). הגמול ישולם באמצעות העברה בנקאית לחשבון משרד ב"כ המבקש. שכ"ט ישולם באמצעות 5 המחאות: 5 תשלומים חודשיים שווים ועוקבים (2,000 ₪ בצירוף מע"מ כל תשלום). ההמחאות יועברו ע"י ב"כ המשיב לב"כ המבקש. קבלה על תשלום הגמול וחשבונית מס על תשלום שכ"ט יופקו לאחר התשלומים בפועל.
פטור מפרסום והודעה על ההסתלקות – הצדדים מבקשים כי בית המשפט יפטור אותם מפרסום הודעה על ההסתלקות וממשלוח הודעה לפי סעיף 16(ד) לחוק.

5. המבקש וב"כ המבקש צירפו תצהיר בו הצהירו כי לא ניתנה ולא הובטחה להם, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה כלשהי בקשר לבקשת ההסתלקות.
לבקשתי המשיב צירף תצהיר תומך לעובדות ולתנאי ההסדר בבקשת ההסתלקות.

6. לאחר עיון בכלל המסמכים שהוגשו בהליך מצאתי כי הבקשה סבירה ועומדת בתנאי סעיף 16 ל חוק תובענות ייצוגיות, שתכליתו לאפשר לבית המשפט למחוק תובענות שאין עוד תועלת בהמשך ניהולן, בין מחמת שסיכוייהן נמוכים ובין מחמת טעם אחר כגון שמטרתן כבר הושגה. זאת, בהתחשב בכך כי המשיב כבר רכש, התקין והפעיל מערכת עזר מסומלת לפי הוראות תקנות השוויון בעמדת שירות והתחייב לרכוש מערכת עזר נוספת בעמדת שירות נוספת מעל דרישות תקנות השוויון. יתירה מכך, הצדדים סיכמו על מתן תרומה לעמותה אשר מייצגת אנשים עם מוגבלות בשמיעה ופועלת לקידום זכויותיהם, ובכך יש כדי לתרום לקבוצה הנטענת.
כמו כן, אין בבקשת ההסתלקות כדי להוות מעשה בית דין לחברי הקבוצה.

7. במסגרת אישור הסתלקות, רשאי בית המשפט לאשר מתן גמול לתובע המייצג ולבא כוחו, בהתאם לאמות מידה שהותוו בפסיקה (בע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (22.8.18)).

התובענה דנא הייתה מוצדקת שכן אין חולק שלא הייתה מערכת עזר לשמיעה במשתלת המשיב.

בנסיבות אלה, ולנוכח החשיבות של אכיפה אזרחית בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות, הסכומים שעליהם הסכימו הצדדים סבירים ומצאתי לאשרם.

8. סוף דבר:

מאושר בזאת הסדר ההסתלקות שהוסכם בין הצדדים. לפיכך, הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקת, ותביעתו האישית של המבקש נדחית.
המשיב ישלם גמול למבקש בסך של 2,000 ₪ ושכ"ט לב"כ המבקש בסך של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ.
המשיב יתרום סך של 2,000 ₪ לידי העמותה "בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים" באמצעות המחאה לפקודת העמותה שתומצא לב"כ המבקש שיעבירה לעמותה.
החיובים הכספיים ישולמו במועדים כמוסכם לעיל.
בנסיבות העניין, לא ראיתי כי מתקיים צורך להורות על איתור תובע ייצוגי חלופי ואף לא על פרסום ההסתלקות מעבר לפרסום המתבצע בפנקס התובענות הייצוגיות ובמאגרים המשפטיים, בהתאם לסעיף 16(ד)(1) לחוק.
בשים לב לשלב המוקדם שבו הושג ההסדר, ניתן פטור מתשלום המחצית השנייה של האגרה.

ניתן היום, י"ח אלול תשפ"א, 26 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עידו דר-אל
נתבע: זוהר אלתר
שופט :
עורכי דין: