ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נציגות הבית המשותף רח' יגאל... נגד שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38... :


לפני כבוד ה שופט רונן פלג

המבקשות

  1. נציגות הבית המשותף רח' יגאל אלון 24 א' הרצליה
  2. נציגות הבית המשותף רח' יגאל אלון 24 ב' הרצליה

נגד

המשיבה
שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

החלטה

1. לפניי בקשה לביטול פסק הדין שניתן נגד המבקשות בהיעדר כתבי הגנה ביום 15/6/21.

2. המשיבה הגישה נגד חברת "יגאל אלון נישה" בע"מ (להלן: "הנתבעת 1") ונגד שתי המבקשות, תביעה כספית לסך 375,000 ₪. התביעה היא לפיצוי ולהשבת כספים בשיעור של 2/3 מאלו ששולמו על ידי המשיבה עבור חיבור אספקת המים ל- 3 בניינים ברחוב יגאל אלון 24 א'-ג' בהרצליה.

3. בכתב התביעה נטען, בתמצית, שהמשיבה והנתבעת 1 עוסקות שתיהן בייזום ובביצוע פרוייקטים בתחום תמ"א 38. המשיבה בנתה בבנין ג' ואילו הנתבעת 1 בנתה בבניינים א' ו- ב'. עם זאת, שתי החברות הגישו תכנית משותפת לחיבורם של שלושת הבניינים לתשתיות המים והחשמל.

על אף האמור, לפני תחילת הביצוע, המשיבה נדרשה להציג אישור בכתב של הנתבעת 1 ושל דיירי הבניינים א' ו- ב', אלא שהם סירבו לכך. בלית ברירה, המשיבה שינתה את התכנון וביצעה אותו בעצמה ועל חשבונה, על אף שעבודתה ש ירתה את שלושת הבניינים.

4. הנתבעת 1 הגישה כתב הגנה ואף התייצבה לדיון קדם משפט, שהתקיים בהיעדרן של המבקשות. בהמשך, המשיבה הגישה בקשה למתן פסק דין בהיעדר כתב הגנה נגד המבקשות, אשר התקבלה כאמור בפסק דין מיום 15/6/21.

5. עיינתי בטענות הצדדים בבקשה, בתגובה ובתשובה.

דיון והכרעה

6. תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט - 2018, שכותרתה "ביטול החלטה לפי צד אחד", קובעת כך:

"נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראו לו; הוראה זו לא תחול על פנייה לבית המשפט לפי תקנה 33(ד)".

יצוין כי ההסדר הנ"ל אינו שונה מהותית מזה שהיה קבוע קודם לכן בתקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984.

7. ההתייחסות להליך של ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, נעשית על רקע ההכרה הבסיסית בקיומה של זכות גישה חוקתית של כל אדם לערכאות המשפט ולקיומו של דיון אמיתי, מלא והוגן בבית המשפט בעניינו. האופי החוקתי של זכות זו מקרין על הפרשנות הניתנת להוראות סדר הדין, ומשליך על אמות המידה להפעלת שיקול הדעת השיפוטי. בכלל זה יש לדבר השלכה גם על המבחנים מתי ובאלו נסיבות ראוי לבטל פסק דין שניתן במעמד צד אחד, מבלי שלצד האחר ניתן יומו בבית המשפט להעלות את הגנתו.

מבחני הפסיקה

8. הפסיקה קובעת כי בבואו לדון בבקשה לביטול פסק דין אשר ניתן בהיעדר כתב הגנה, על בית המשפט לבחון האם נדרש ביטול של פסק הדין מתוך חובת הצדק בהיעדר המצאה של כתב התביעה. ככל שבוצעה המצאה כדין, בית המשפט נדרש לשקול שני שיקולים עיקריים: מה הייתה הסיבה לאי הגשת כתב ההגנה במועד ומהם סיכויי ההצלחה של הגנת המבקש , אם יבוטל פסק הדין.

9. כך בהחלטת בית המשפט העליון (מפי כבוד השופט יצחק עמית) בעניין רע"א 5736/15 דורון עובד נ' פקיד שומה טבריה (פורסם במאגרים - 8/10/15):

"מקובל להבחין בין מקרה שבו נדרש ביטול פסק דין 'מתוך חובת הצדק' לבין מקרה שבו הביטול נתון לשיקול דעת בית המשפט. במקרה הראשון, כאשר ההליך פגום מעיקרו ולא בוצעה המצאה כדין, יבוטל פסק הדין ללא התייחסות לשיקולים נוספים. לעומת זאת, במקרה שבו אחד הצדדים לא התייצב לדיון למרות שבוצעה המצאה כדין, נדרש בית המשפט להתחשב בשאלה מה גרם לאי ההתייצבות וכן בשאלת סיכויי הצלחתו של המבקש בהליך העיקרי ... בנוסף, מן הראוי להזכיר, כי 'ככלל, בבקשות לביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה או אי התייצבות, הגישה היא ליברלית, תוך ריפוי הנזק שנגרם לבעל הדין שכנגד עקב המחדל הדיוני, בפסיקת הוצאות'".

ביטול מתוך חובת הצדק

10. המבקשות טענו כי חברי וועד הבית המשותף בשני הבניינים הם מר דוד אסרף והגב' מאיה ברגילו. תצהירו של מר אסרף צורף בתמיכה לבקשה וציין כי בשני הבניינים יחד 15 דירות.

11. פסק הדין שניתן בהיעדר כתב הגנה, הסתמך על שני אישורי מסירה שהוצגו על ידי המשיבה. אישור ה מסירה למבקשת 1 נחתם על פי הנטען על ידי מר נתנאל בורנשטיין , שלפי תצהירו של מר אסרף כלל אינו חבר בוועד הבית. אישור המסירה למבקשת 2 מעיד על המצאה בדרך של הדבקה על דלת ביתה של משפחת חיימוביץ', אלא שההדבקה נעשתה לאחר ביקור יחיד ולא לאחר שלושה כנדרש, מה גם שאף בני משפחת חיימוביץ' אינם חברים בוועד הבית.

12. המשיבה טענה אמנם, שהמסירה בוצעה לנתנאל בורנשטיין ו למשפחת חיימוביץ' לאחר בירור עם השכנים בשני הבניינים , אך היא לא פירטה עם מי בדיוק נערך הבירור.

13. יתרה מכך, בעוד שעל פי הנטען פסק הדין עצמו על גבי לוחות המודעות ב שני הבניינים, כתבי התביעה לא נתלו באותה דרך.

14. יצוין שבתצהירו של מר אסרף נטען אמנם שבאסיפת הדיירים אף לא אחד מהם ידע על הגשת כתב התביעה, ואולם נדמה שהיה מקום לצרף תצהירים של נתנאל בורנשטיין ושל בני משפחת חיימוביץ'.

15. בשורה התחתונה, לא מצאתי שבוצעה המצאה כדין של כתב התביעה אל שתי המבקשות.

16. מעבר לנדרש, אף אם המסקנה הייתה שבוצעו המצאות כדין, נכון היה לבטל את פסק הדין נוכח סיכויי ההגנה של המבקשות ובשים לב לכך שהתמונה לגבי מחדל אי הגשת כתבי ההגנה נותרה מעורפלת. הביטול נדרש גם בשים לב לסך הבלתי מבוטל של התביעה.

17. אשר על כן, אני מורה על ביטולו של פסק הדין מיום 15/6/21.

18. המבקשות יגישו כתב הגנה עד ליום 10/10/21.

19. דיון קדם משפט יתקיים ביום 8/11/21 בשעה 09:00. חובת התייצבות אישית לנציגי כל הצדדים.

ניתנה היום, י"ט אלול תשפ"א, 27 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נציגות הבית המשותף רח' יגאל אלון 24 א' הרצליה
נתבע: שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ
שופט :
עורכי דין: