ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוטי איבגי רכס נגד ועד מקומי נופים :


בפני כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

מבקשים

  1. מוטי איבגי רכס
  2. דוריה רכס

נגד

משיב
ועד מקומי נופים

החלטה

עניינה של החלטה זו הינו בבקשת המבקשים למתן צו מניעה זמני אשר ימנע מהמשיב או מי מטעמו מלבצע כל פעולה במגרש הסמוך לביתם של המבקשים בו אמור להיבנות מגרש ספורט (קט-רגל; להלן: המגרש) ואשר נטען כי מהווה מטרד ליחיד כהגדרתו בסעיף 44(א) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

כעולה מהבקשה, המבקשים הינם תושבי היישוב "נופים" השוכן צפונית-מערבית לאריאל, ורכשו את הזכויות בביתם לפני כשנה. כן, עולה כי במהלך חודש 3/2021 התברר להם כי בכוונת המשיב להקים את המגרש, כשנטען כי המרחק בינו לבין חלונות חלק מביתם, אינו עולה על 5 מטרים. בנסיבות אלה, נטען כי השימוש אשר יעשה במגרש יהווה "מפגע אמיתי וממשי" ויביא לידי כך שהמבקשים ייאלצו לעזוב את ביתם השליו ולמצוא מקום מגורים אחר. כן, נטען בבקשה כי הקמת המגרש הינה בבחינת "חוסר סבירות" ו-"בזבוז משווע של כספי ציבור" לנוכח זאת שבסמוך למגרש קיים מגרש דומה שאף עבר לאחרונה שיפוץ נרחב וכן על רקע זאת שבסמוך למגרש נשוא הבקשה, קיים משטח ישר ומפולס (שמשמש לחנייה) ושעליו ניתן היה להקים את המגרש תוך חיסכון בעבודות תשתית.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת המשיב ובתשובת המבקשים לתגובה, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות ללא היזקקות לקיום דיון וזאת נוכח תחולתן של מספר טענות סף.

ראש וראשון לנימוקיי הינו קבלת טענת המשיב להעדר סמכות עניינית; משעה שעסקינן במקרה דנן בעניינים הקשורים לתכנון ובניה כשהעבודות להקמת המגרש מבוצעות מכוחו של היתר בנייה (צורף כנספח 4 לבקשה) שניתן ביום 3/6/21 על ידי מועצה אזורית שומרון מכח "צו בדבר תכנון ערים כפרים ובנינים (יהודה והשומרון) (מספר 418) התשל"א – 1971", הרי שסמכות השיפוט במקרה דנן הינה לערכאה המנויה בסעיף 121א(ב) לתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), תשל"ט-1979 או לחילופין לבית המשפט לעניינים מנהליים לפי הוראות סעיף 5א(א)(1) לחוק בתי משפט לענינים מנהלים, תש"ס-2000.

טעם נוסף לדחיית הבקשה הינו הניסיון הפסול שהנני מוצאת שנעשה מצד המבקשים לפעול לתקיפת העבודות באמצעות בקשתם זו; משעה שעסקינן בעבודות המבוצעות כאמור על-פי היתר בניה שניתן כדין, לא ברור מדוע סבורים המבקשים כי בית משפט זה (במנותק מקביעתי לעיל לעניין זהות הערכאה הנכונה), יהיה נכון להושיט סעד בדמות צו מניעת ביצוען של אותן עבודות, שעה שעמד לרשותם של המבקשים המסלול התכנוני למיצוי טענותיהם בנדון בדמות הגשת התנגדות או נקיטת פעולה רלוונטית אחרת. ודוק, לאורך כל הבקשה המבקשים תוקפים למעשה את שיקול הדעת של הוועדה (בין זה שקשור למישור התכנוני ובין זה שקשור למישורים אחרים), כשמהמתואר בסעיפים 21-24 לתגובת המשיב, עולה כי המבקשים בחרו שלא למצות עד תום אפיק תקיפה זה.

כך או כך, הבחירה של המבקשים לנקוט בהליך דנן במקביל או בעקבות אי שביעות רצון מתוצאות מיצוי טענותיהם בפני הגוף הרישוי/התכנון הרלוונטי, אינה אלא ניסיון מקומם וחסר תום לב להשתמש בבקשה לסעד הזמני כ"דרך עוקפת" לתקיפת ההיתר, וניסיון מסוג זה יש לדחות על הסף. משכך הם פני הדברים, ברי גם שיש לדחות את טענתם המאולצת בתשובתם לתגובתם לפיה הם אינם מבקשים לתקוף את "חוקיותו של היתר הבניה" כמו גם את טענתם המיתממת לפיה הם מתבססים על "טיעונים נזיקיים".

לאור כל האמור, הבקשה נדחית.

המבקשים יישאו בהוצאות המשיב בסך 5,000 ₪.

ניתנה היום, י"ז אלול תשפ"א, 25 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מוטי איבגי רכס
נתבע: ועד מקומי נופים
שופט :
עורכי דין: