ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין dauah kweaku נגד י.ב. שיא משאבים בע"מ :

25 אוגוסט 2021
לפני: סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר – כץ

התובע:
dauah kweaku

-
הנתבעת:
י.ב. שיא משאבים בע"מ

החלטה

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים בבקשות השונות שהוגשו בעניין היעדר סמכות מקומית ובקשה לצירוף עיריית אשדוד כנתבעת נוספת, להלן החלטתי:

התביעה דנן עניינה תביעת התובע נ גד י.ב.שיא משאבים בע"מ (" הנתבעת") לתשלום זכויות בגין תקופת העסקתו וסיומה בעבודות ניקיון מכוח צו ההרחבה בענף הניקיון (הפרשות לקרן השתלמות, פדיון חופשה שנתית ואי מתן הודעה לעובד , בסך כולל של 20,980 ש"ח).

ביום 16.11.2020 הגישה הנתבעת כתב הגנה וטענה כי התובע הועסק על ידה בעבודות ניקיון בעיר אשדוד מחודש 3/2019 ועד 7/2020, עת נטש עבודתו בנתבעת מבלי ליתן הודעה מוקדמת ולפיכך היא עותרת לקיזוז תמורת ההודעה המוקדמת מכל סכום שיפסק, ככל שיפסק.

ביום 1.3.2020 הגישה הנתבעת בקשה לתיקון רכיב "קרן השתלמות" בכתב ההגנה משום שלטענתה התובע הוא "מסתנן" ומשכך אין הוא זכאי לרכיב זה על פי חוק עובדים זרים.
בעת מתן ההחלטה דנן נוכח בית הדין כי טרם ניתנה החלטה בבקשה זו, הגם שהעניין נידון בדיון שהתקיים בתיק ביום 2.3.21, ומשכך החלטה בעניין זה תינתן במסגרת החלטה זו, כמפורט בהמשך.

ביום 2.3.21 התיק נקבע להוכחות וניתן, בין השאר, צו להגשת תצהירים מטעם הצדדים. בעקבות האמור, ביום 20.6.21, הגיש התובע תצהיר עדות ראשית מטעמו.

ביום 18.8.21 הגישה הנתבעת שתי בקשות -
בקשה לצירוף עיריית אשדוד כנתבעת נוספת – לפי הנטען עיריית אשדוד, כמזמינת שירות, התעלמה מחובותיה החוקיות לא להתקשר בחוזי הפסד. זאת שעה שההתקשרות הפכה לגרעונית מחמת חלותו של היטל בשיעור של 20% על העסקה של מבקשי מקלט , בשעה שהרווח הקבלני של הנתבעת לא עלה על 3% ( כאמור בסעיף 22 לבקשה). עוד ציינה הנתבעת כי נכון להיום רשות המיסים היא נושה של הנתבעת בסכומים של מיליוני שקלים בגין חבות כביכול בתשלום ההיטל על העסקת מבקשי המקלט. בשל חיובה בהיטל עובדים זרים, ממילא אין התובע יכול להיפרע מהנתבעת. משכך מדובר בבעל דין שנוכחותו דרושה כדי לאפשר לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה זו. יצוין בהקשר זה כי ביום 22.8.21 הגישה הנתבעת תצהיר עדות ראשית מטעמה בו התייחסה גם לטענות כאמור שהועלו על ידה בבקשה לצירוף עיריית אשדוד כנתבעת נוספת.

בקשה למחיקת התובענה עקב חוסר סמכות מקומית או העברתה לבית הדין המוסמך (בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע) – לטענת הנתבעת, התובע עבד באשדוד ומשכך אין לבית דין זה סמכות מקומית לדון בתביעה. עוד נטען כי כל התביעות המוגשות על ידי עובדי הנתבעת שעבדו באתר באשדוד מוגשות לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע או מועברות אליו, אף מיזמת בית הדין – שם אוחדו הדיונ ים המתנהלים נגד הנתבעת ושם כבר קיים הסדר דיוני לסיום כל התביעות של העובדים באשדוד (כאמור בתיק ד"מ 19422-04-21).

ביום 23.8.21 השיב התובע לשתי הבקשות מטעם הנתבעת. התובע טען כי מדובר בנתבעת שאינה סולבנטית, לא פעילה, אשר אין לה כל יכולת לשלם דבר. התובע אינו מעוניין לצרף אף נתבעת. התובע מייצג עוד 40 עובדים שלא שולם להם שכר על ידי הנתבעת והוא ויתר העובדים מעוניינים לקבל פסק דין על מנת לפרק את הנתבעת ולקבל את כספם מאת המוסד לביטוח לאומי. מנגד, הנתבעת מגישה אינספור בקשות כאשר ברור לה שאין לה יכולת לשלם את סכום התביעה.
לעניין הסמכות המקומית, היה על הנתבעת להעלות טענה זו בהזדמנות הראשונה ולא לאחר שהוגשו תצהירים ולפני דיון הוכחות בתיק. יתר על כן, לא הוגש כל מסמך התומך בגרסת הנתבעת, מה עוד שהתובע קיבל את שכרו מידי חודש במשרדי החברה בחולון.

ביום 25.8.21 הנתבעת השיבה כי הטענה כי היא אינה סולבנטית וכי ב"כ התובע מייצג 40 עובדים שהגישו תביעות נגד הנתבעת, אינן נכונות. לגופם של דברים – הנתבעת מפנה להחלטה מיום 9.8.21 בתיק סע"ש 18124-01-20 (שניתנה על ידי), שם צורפה עיריית רמת גן (מזמינת שירות) כנתבעת נוספת מטעמים דומים, בכפוף לחיוב בהוצאות.
לעניין הסמכות המקומית הנתבעת טענה כי הסיבה שהבקשה הוגשה רק כעת היא משום שבחודש 6/21 אוחדו כלל תביעות עובדי אשדוד בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (כאמור בסע"ש 19422-04-21 המוזכר לעיל), במסגרתו הגיעו כל ב"כ הצדדים יחד עם עיריית אשדוד להסכמות לפיהן עיריית אשדוד בלבד תשלם לתובעים את מלוא הכספים המגיעים להם (וחלקם אף קיבלו כבר את הכספים המגיעים להם). זאת מפאת העובדה כי עיריית אשדוד נותרה חבה לנתבעת 1,500,000 ₪ אשר מוחזקים על ידה לצורך תשלום החוב כלפי העובדים. משכך יש להורות על צירוף העירייה והעברת התובענה לבאר שבע. הנתבעת ביקשה לחייב את ב"כ התובע בהוצאות אישיות בגין הדברים הלא נכונים שנטענו על ידו.

דיון והכרעה

להלן אתייחס לשלושת הבקשות השונות מושא החלטה זו :

אשר לבקשה לתיקון כתב ההגנה ברכיב של "קרן ההשתלמות" -

כאמור לעיל, הנתבעת מבקשת לתקן את כתב ההגנה כך שיצוין ביחס לרכיב "קרן ההשתלמות" כי התובע הוא "מסתנן" ומשכך אין הוא זכאי לרכיב זה על פי חוק עובדים זרים.

בדיון שהתקיים ביום 2.3.2020 טען ב"כ התובע כי התובע איננו מסתנן כהגדרתו בחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, שכן הוא נכנס לישראל בתחנת גבול מורשית לפי סעיף 7 לחוק זה, ולכן טענת הנתבעת לתיקון כתב התביעה אינה רלבנטית. מנגד, הנתבעת השיבה כי על אף שכתוב ש התובע נכנס בנתב"ג יש מקרים שבהם עובדים נכנסו מנתב"ג ועל ה וויזה מופיעה המילה "מסתנן" ויש קוד של מסתנן על גבי הויזה עצמה.

מפסיקת בית הדין הארצי לעבודה עולה כי הסוגיה המשפטית בדבר היחס שבין חובת מעסיק בענף הניקיון להפקיד תשלומים בגין עובדיו לקרן השתלמות, לבין הוראות חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, החלות על עובדים זרים שהינם "מסתננים" כהגדרתם בחוק, בכלל, והוראות סעיפים 1יא(ו) ו-1יא1(א) לחוק זה בפרט, תלויה ועומדת והתיק ממתין למתן פסק דין (כאמור בע"ע 70646-11-20 י.ב. שיא משאבים בע"מ נ' Tesfay Gbar Madaim).

הבקשה לתיקון כתב ההגנה הוגשה טרם הסתיים ההליך המקדמי. משכך, על מנת להעמיד את השאלות העובדתיות והמשפטיות האמיתיות השנויות במחלוקת לדיון, יש להתיר את התיקון המבוקש.

אשר לבקשה לצירוף עיריית אשדוד כנתבעת נוספת –

במקרה זה קיימת לכאורה הצדקה לצירוף עיריית אשדוד כצד להליך. זאת נוכח טענת הנתבעת כי עיריית אשדוד הזמינה שירותי ניקיון תוך התעלמות מהחובה שלה שלא להתקשר בחוזה הפסד - משלא תימחרה את החיוב בהיטל עובדים זרים בעת ההתקשרות או הייתה אדישה לנפקות העלולה להיגרם לעובדים המועסקים בחצריה עקב החיוב בהיטל, וכן נוכח הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב- 2011 (להלן:" החוק להגברת האכיפה") המטיל אחריות גם על מזמין שירות.

עם זאת, שעה שהבקשה הוגשה באיחור ניכר מצאתי כי יש להיעתר לבקשה בכפוף לחיוב הנתבעת בהוצאות. זאת משום שהבקשה הוגשה לאחר שתם השלב המקדמי והוגש תצהיר עדות ראשית מטעם התובע, בהיעדר כל הסבר מדוע הבקשה הוגשה רק עתה. הנתבעת יכולה הייתה להגיש את הבקשה דנן עוד בשלב המקדמי (שכן ידעה כי מזמינת השירו ת היא עיריית אשדוד וכי מדובר בהתקשרות בחוזה הפסד לשיטתה). גם הפסיקה שאליה היא מפנה ניתנה כבר ב-27.12.2020 וב-4.1.2021 (עוד לפני שהוגש תצהיר התובע) וממילא החוק להגברת האכיפה חל מזה שנים רבות. משכך אני קובעת כי הבקשה מתקבלת בכפוף לכך שהנתבעת תישא בהוצאות התובע עקב האמור בסך של 3,000 ₪ שישולמו תוך 30 יום מהיום.

אשר לבקשה למחיקת התביעה מחמת חוסר סמכות מקומית או העברתה לבית הדין המוסמך בבאר שבע –

כאמור לעיל, התובע טען כי יש לדחות את הבקשה לעניין היעדר סמכות מקומית משום שהיה על הנתבעת להעלות טענה זו בהדמנות הראשונה, ולא לאחר שהוגשו תצהירים ולפני דיון הוכחות בתיק.

הלכה היא כי בכל הנוגע לסמכותו המקומית של בית הדין האזורי לעבודה, אין הצדדים רשאים לסטות מן התנאים הקבועים בתקנות. יתרה מכך, בית הדין רשאי אף לעורר את השאלה ביוזמתו, בהיווכחו בסטייה מהתקנות ולתקן את המעוות (כאמור בבר"ע (ארצי) 495/09 יורי נובש נ' פלאש תאורה כחול ולבן בע"מ (13.12.2009), פסקה 9 להחלטה והפסיקה אליה היא מפנה שם (להלן: " פסק דין יורי נובש"); וכן כאמור בבר"ע (ארצי) 24688-08-20 מיטל בשרי נ' המועצה הישראלית לצרכנות (20.8.2020); עב (י-ם) 2637-06 רז ניסים נ' מדינת ישראל רשות החברות הממשלתיות (19.7.2007)).

משכך הוא והואיל והתביעה עודנה בשלבים מוקדמים (טרם התקיים דיון הוכחות בתיק), נראה כי אין מניעה לדון בטענה בדבר היעדר סמכות מקומית גם בשלב זה והנתבעת הייתה רשאית להעלות טענה זו. ראו לעניין זה פסק דין יורי נובש שם נקבע כי הסמכות המקומית מוקנית לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (במקום בית הדין האזורי לעבודה בירושלים) וזאת כשנתיים לאחר הגשת התביעה ( באותו מקרה הנתבעת אף לא חלקה על הסמכות המקומית של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים והשאלה הועלתה מיזמת בית הדין במהלך ישיבת קדם משפט).

בהתאם לתקנה 3(א)(1) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991, מקום השיפוט בתובענה כאמור בסעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט -1969 – הוא " בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום העבודה של העובד שהיא העבודה נושא התובענה, או שבאזור שיפוטו בוצעה העבודה".

כפי העולה מכתב ההגנה ומתצהיר הנתבעת, במקרה דנן, התובע עבד בעבודות ניקיון בעיר אשדוד ומשכך מקום ביצוע העבודה הוא באשדוד וההליך דנן לכאורה אינו בסמכות המקומית של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

סוף דבר

הבקשה לתיקון כתב ההגנה ברכיב "קרן ההשתלמות" – מתקבלת.

הבקשה לצירוף הנתבעת הנוספת – עיריית אשדוד, מתקבלת בכפוף לתשלום הוצאות לתובע, כאמור לעיל.

התיק יועבר לכבוד הנשיאה בעניין הסמכות המקומית.

ניתנה היום, י"ז אלול תשפ"א, (25 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: dauah kweaku
נתבע: י.ב. שיא משאבים בע"מ
שופט :
עורכי דין: