ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שי יצקן נגד דיזנהאוז :

1
לפני כבוד הרשמת בכירה טל כהן אלימלך

המבקשים:

שי יצקן

נגד

המשיבים:

דיזנהאוז - בי.טי.סי. בע"מ

פסק דין

לפניי בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה בתביעה קטנה על סך של 26,967 ₪.

עיון במערכת השאילתות של "נט המשפט" מעלה כי כתב התביעה והזמנה לדין הומצאו כדין לנתבעת עם אישור מסירה ביום 19.07.2021. אף על פי כן, משחלפו 30יום שנקצבו בתקנה 4(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976 (להלן – "התקנות") ולא הוגש כתב הגנה, עתר התובע (ביום 24.08.2021) למתן פסק דין בהיעדר הגנה.

לאחר שעיינתי בכתב התביעה על צורפותיו, ובהתחשב בסכום התביעה ונושאה, ראיתי לעשות שימוש בסמכותי לפי תקנה 10 לתקנות ולתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד. הואיל ושימוש בתקנה זו אינו פוטר את בית המשפט מלבחון אם התובע זכאי לכל הסעדים המבוקשים בהנחה שכל האמור בכתב התביעה הוא אמת (רע"א 8821/09 פרוז'אנסקי נ' חברת לילה טוב הפקות בע"מ, פסקאות 14-11 לפסק הדין של השופט י' דנציגר (16.11.2011)), החלטתי לקבל את התביעה בחלקה, ולקבוע כי הנתבעת תשלם לתובע סך של 18,443 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 05.07.2021) ועד ליום פסק הדין. כמו כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך של 500 ₪. סכומים אלה ישולמו תוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

הואיל ופסק הדין ניתן במעמד צד אחד, אפשר להגיש בקשה לביטולו לבית משפט זה תוך 30 ימים ממועד המצאתו לידי הנתבעת.

המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, י"ח אלול תשפ"א, 26 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שי יצקן
נתבע: דיזנהאוז
שופט :
עורכי דין: