ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ד"ר תורכי רדא נגד מכבי שירותי בריאות :

בפני כבוד ה שופטת ג'ני טנוס

תובע

ד"ר תורכי רדא
ע"י עו"ד מאלק מורקוס ואח'

נגד

נתבע
מכבי שירותי בריאות
ע"י עו"ד גלית בונה ואח'

פסק דין

התובע, רופא במקצועו, הגיש תביעה כספית כנגד הנתבע לתשלום פיצויים והשבת כספים שהגיעו לו לטענתו בעקבות הפסקת עבודתו כנותן שירות רפואי למבוטחי הנתבע.

בראשית ההליכים הגיש הנתבע בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת השתק ומעשה בי דין, ובפסק הדין החלקי מיום 22.2.2018 קבלתי את הבקשה בחלקה והוריתי על מחיקת חלקים מכתב התביעה .

בפסק הדין החלקי צוין, כי הודאת התובע בפני בית המשפט בהליך הפלילי שננקט נגדו כמו גם בפני גופים שונים ב דבר ביצוע מעשי מרמה כלפי ה נתבע, אמורה להוות 'תמרור אזהרה' בולט עבור ו לגבי סיכויי התביעה בקשר ל יתר הרכיבים שלא נמחקו מכתב התביעה . עוד נקבע, כי הוצאות הבקשה לסילוק התביעה על הסף תילקחנה בחשבון במסגרת פסק הדין הסופי.

חרף תמרור האזהרה שהוצב בפניו כבר בתחילת הדרך, בחר התובע להמשיך בבירור התביעה – הליך שכלל תיקון התביעה תוך הגדלת סכום התביעה לסך של 1,200,000 ₪, קיום הל יכים מקדמיים בין הצדדים, הגשת תצהירי עדות ראשית ושמיעת ראיות.

לאחר שמיעת הראיות המליץ בית המשפט לתובע לשקול את צעדיו ולהסכים לדחיית התביעה , לאור סיכוייה הנמוכים.

בסופו של יום ובטרם הגשת הסיכומים , התובע קבל את המלצת בית המשפט לדחיית התביעה, והמחלוקת היחידה שנותרה על הפרק הייתה בשאלת ההוצאות. לעניין זה הגיעו הצדדים להסכמה בדבר הגשת סיכומים בשאלת ההוצאות, אלא שהתובע לא הגיש סיכומיו בנדון חרף ארכה יזומה שניתנה לו על ידי בית המשפט , ואילו הנתבע הגיש סיכומים מטעמו.
לצורך בחינת שאלת ההוצאות לקחתי בחשבון לחובת התובע את הבקשה לסילוק התביעה על הסף אשר התקבלה בחלקה, התעקשותו ל המשיך ולנהל את התביעה חרף האזהרה המפורשת שניתנה לו על ידי בית המשפט, את התמשכות ההליך, הטרחת הנתבע בהליכים מקדמיים לצורך קבלת מסמכים רבים, וכן הצורך בשמיעת העדים.

על אף שהתובע לא טרח להגיש סיכומים מטעמו בשאלת ההוצאות, ראיתי לנכון לזקוף לזכותו את העובדה כי בתיק התקיימו 6 ישיבות בלבד (אחת מהן לחקירת המצהירים), ואת העובדה כי התובע נאות בסופו של דבר לקבל את המלצת בית המשפט לדחיית התביעה אשר חסכה את הצורך בהגשת סיכומים (לגוף העניין), חסכה מזמנו היקר של בית המשפט לכתיבת פסק דין מנומק, וחסכה מהנתבע סיכון - גם אם הוא קלוש – שמא יקבל בית המשפט חלק מתביעתו.

לסיום, אני רואה לנכון להעיר כי האישור שהוגש מטעם הנתבע בדבר תשלום שכר טרחה לבאי כוחו הוא אישור כללי למדי. בכל אופן, מדובר בסכום גבוה שאינו מחייב את בית המשפט ו אינו מוצדק בנסיבות העניין.

באיזון בין כלל השיקולים, אני מחייבת את התובע לשלם לנתבע הוצאות בסכום של 1,000 ₪ (ששולם לאחד מעדי ההגנה) ועוד סך של 12,000 ₪ כולל מע"מ בגין שכר טרחת עו"ד.

סכומים אלה ישולמו תוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין, שאם לא כן יישא כל סכום שלא ישולם במועדו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים.
ניתן היום, י"ז אלול תשפ"א, 25 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ד"ר תורכי רדא
נתבע: מכבי שירותי בריאות
שופט :
עורכי דין: