ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מגאסון אלקטרוניקה ובקרה 1978 בע"מ נגד עלי עפיפי :


בפני כבוד ה שופט רונן פלג

המבקשת
מגאסון אלקטרוניקה ובקרה 1978 בע"מ

נגד

המשיב
עלי עפיפי

החלטה

1. המבקשת הגישה תביעה כספית נגד המשיב לסך של 93,625 ₪, בטענה ששולם לה תשלום חלקי עבור עבודות שבוצעו על ידה בשני פרויקטים של רכבת ישראל בשנים 2012 ו- 2018. המבקשת כבר הגישה בעבר ואף זכתה בתביעה כספית בגין החוב הנטען של הפרויקט הראשון נגד חברת "ע. עפיפי אדריכלים ומהנדסים" בע"מ (להלן: "החברה") , אך לא הצליחה לגבות את סך פסק הדין.

לטענת המבקשת, יש סימנים לכך שהמשיב, ולא החברה, הוא זה שהתקשר בהסכמים עם רכבת ישראל וכפועל יוצא היה אמור להתקשר בהסכם קבלנות משנה עם המבקשת, ומכאן שהשימוש בחברה נועד לאפשר לו לחמוק מקיום התחייבויותיו.

2. לפניי בקשת המבקשת להורות למשיב להשיב תשובות טובות ומלאות יותר במענה לשאלון ולגלות מסמכים מסוימים.

3. עיינתי בטענות הצדדים בבקשה, בתגובה ובתשובה.

4. על פי הפסיקה, נקודת המוצא העקרונית בסוגיה של גילוי מסמכים מסוימים ומתן העיון בהם היא גילוי מרבי, מתוך תפיסה של הגינות דיונית, אינטרס חשיפת האמת ושיקולי יעילות. מובן כי חובת הגילוי חלה לגבי מסמכים הרלוונטיים לבירור המחלוקות שבין הצדדים. אין חובה להצביע על זיקה ממשית ודי להראות כי למסמכים עשויה להיות רלוונטיות ישירה או עקיפה להליך.

עם זאת, על בית המשפט להביא בחשבון שיקולים נוספים כגון ההכבדה הכרוכה באיתור המסמכים והפגיעה האפשרית בזכויות מוגנות ובאינטרסים לגיטימיים של הצד שכנגד ושל צדדים שלישיים.

5. על בסיס האמור, להלן התייחסות לדרישות השונות:

א. שאלות 1 ו- 3 לשאלון - המשיב ענה שהוא אינו זוכר נוכח חלוף הזמן. התשובה מספקת, ולא ניתן לקבל את הבקשה שבית המשפט יורה למשיב להיזכר.

ב. שאלה 5 לשאלון וסעיפים א' ו- ב' לדרישה לגילוי מסמכים מסוימים - המבקשת טוענת שנתוני ההכנסות של החברה רלוונטיים לטענתה שהמשיב רוקן אותה מנכסיה. הטענה לא נטענה כלל בכתב התביעה, ואין בהפניה הכללית לסעיף 6 לחוק החברות, תשנ"ט - 1999, העוסק בהרמת מסך, כדי לקבוע שהיא חלק מכתב התביעה. לפיכך הדרישות לגילוי הדו"חות הכספיים של החברה אינן רלוונטי ות והן נדח ות.

ג. שאלה 6 לשאלון - השאלה לא נענתה.

ד. שאלה 7 לשאלון - השאלה רלוונטית למחלוקת והיא לא נענתה.

ה. שאלה 8 לשאלון - השאלה לא נענתה. ההפניה לנתוני רשם החברות אינה לגיטימית ואינה פוטרת ממענה.

ו. סעיף ג' לדרישה לגילוי מסמכים מסוימים - מסמכי המכרז של רכבת ישראל משנת 2012 רלוונטיים למחלוקת, ואין מקום לקבל את הטענה שמדובר סודות מסחריים. המשיב הצהיר שהמסמכים ישנים ואינם ברשותו כיום. התשובה מספ קת.

ז. סעיף ד' לדרישה לגילוי מסמכים מסוימים - מסמכי המכרז של רכבת ישראל משנת 2018 רלוונטיים למחלוקת. לא מדובר במסמכים ישנים ועל המשיב להשיב לדרישה בתצהיר.

ח. סעיפים ה'-ז' לדרישה לגילוי מסמכים מסוימים - הדרישות נענו בתצהיר באופן מספק.

6. התצהיר המשלים, הכולל את המענה הנוסף לפי סעיפים 5(ג', ד', ה' ו- ז') דלעיל, ייערך ויועבר אל המבקשת עד ליום 12/9/21.

7. נוכח התוצאה המעורבת, אין צו להוצאות בבקשה.
8. תגובה לבקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת התיישנות (בקשה מס' 8) תוגש עד ליום 5/10/21. זכות לתשובה עד ליום 12/10/21.

9. תזכורת פנימית לבית המשפט ליום 14/10/21.

ניתנה היום, י"ז אלול תשפ"א, 25 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מגאסון אלקטרוניקה ובקרה 1978 בע"מ
נתבע: עלי עפיפי
שופט :
עורכי דין: